Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze MVO-strategie

Onze MVO-strategie streeft naar het creëren van gemeenschappelijke waarden in onze onderneming en bij onze stakeholders. In de uitoefening van onze activiteiten willen wij actief bijdragen tot de economische, technische en sociale vooruitgang.

Onze MVO-strategie is opgebouwd rond drie pijlers: Opleiding, Gemeenschappen en Milieu.

Als onderneming die zich inzet voor de integriteit van haar MVO-principes zorgen we ervoor dat onze leveranciers en onderaannemers MVO-normen toepassen bij hun eigen activiteiten.

Opleiding Gemeenschappen Milieu

Safer Internet & Web Experts

voor scholen

Bednet & Take Off

voor langdurig zieke kinderen

Inzamelen en recycleren

voor scholen en klanten

Smart Café

voor allen

Toegankelijke toestellen

voor mensen met beperkingen

Reductie van de COvoetafdruk

voor Proximus en haar klanten

Proximus Foundation & Technobel

voor jonge werkzoekenden

Medisch onderzoek

Groene producten

voor business klanten

MVO-normen van onze leveranciers en onderaannemers verhogen

 

Opleiding

 

We streven ernaar onze technologieën zo vertrouwd te maken zodat iedereen ze veilig en gemakkelijk kan gebruiken. ICT is een belangrijk element voor sociale inclusie. Daarom nemen we ons voor om de digitale kloof te verkleinen en ervoor te zorgen dat elke bevolkingsgroep op een veilige manier toegang heeft tot ICT-technologie, of het nu gaat om kinderen, ouderen, werklozen of andere doelgroepen.

Kinderen veilig leren omgaan met internet

Proximus heeft een programma waarbij het door Child Focus opgeleide vrijwilligers tweemaal per jaar uitstuurt naar het vijfde en zesde leerjaar om kinderen veilig internetgebruik bij te brengen.

Jonge mensen de middelen aanreiken om ouderen iets bij te brengen

Web Experts is een online initiatief dat jonge mensen aanmoedigt om hun internetkennis te delen met de oudere generatie.

Gratis opleiding om zoveel mogelijk uit ICT te halen

Proximus organiseert een ruim aanbod van relevante en praktische cursussen in de Proximus Centers, volledig gratis en voor iedereen toegankelijk.

Technologieopleidingen en tewerkstelling ondersteunen

Proximus ondersteunt specifieke en gespecialiseerde opleidingen die de vaardigheden van werkzoekenden en hun kansen op werk verhogen.

Gemeenschappen

Wij stellen onze technologieën ten dienste van de maatschappij, zieke kinderen en mensen met een beperking in het bijzonder.

Langdurig zieke kinderen in contact houden met hun klasgenoten en klas

We bieden gratis connectiviteit aan partners zoals Bednet en Take Off om videoconferentiediensten op te zetten voor langdurig zieke kinderen. Zo behouden de kinderen niet alleen het sociale contact met hun klasgenoten, maar kunnen ze ook verder school lopen, ook al kunnen ze niet naar de klas.

Toegankelijke toestellen voor personen met een beperking

We erkennen het belang van gelijke toegang tot ICT-oplossingen voor iedereen. We testen de toegankelijkheid van onze toestellen (smartphones, tablets en telefoontoestellen) met een onafhankelijk panel van personen met uiteenlopende beperkingen om ervoor te zorgen dat de toestellen tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften. Toegankelijke toestellen worden in onze verkoopkanalen aangeduid met specifieke pictogrammen. Onze online catalogus vermeldt welke toestellen geschikt zijn voor personen met een beperking.

Een warm gebaar voor de daklozen

Tijdens de winter stellen we in Brussel een gebouw ter beschikking waar daklozen warm de nacht kunnen doorbrengen en gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen. We werken ook samen met onze partner Samusocial, die zorgt voor ontbijt en een warm avondmaal.

Ben jij verantwoordelijk voor een organisatie of een evenement en heb je interesse om deel uit te maken van onze MVO-activiteiten?

Laat het ons hier weten.

Milieu

Als vooruitdenkend telecomprovider wil Proximus een voortrekkersrol spelen op het vlak van milieu en in het bijzonder de evolutie naar een koolstofarme maatschappij. We hebben ons ertoe geëngageerd onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen, onze klanten te helpen hetzelfde te doen en het bewustzijn van onze talrijke stakeholders aan te scherpen.

Naar een koolstofarme maatschappij

Energiebesparingen in ons voertuigenpark, de sterke promotie van het openbaar vervoer bij ons personeel, het gebruik van hernieuwbare energie en een beleid om de energie-efficiëntie in onze gebouwen, netwerken en datacenters te verbeteren hebben geholpen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Sinds 2007 hebben we onze koolstofuitstoot al met 68% verminderd. Onze ambitie is 70% te halen tegen 2020.

Proximus biedt ook tientallen oplossingen die naar een duurzame toekomst leiden door de kosten van de klanten te drukken en hun voetafdruk voor transport en energie te verkleinen.

Recyclage van gsm's

Door mobiele telefoons te recycleren of te hergebruiken besparen we de energie en materiële middelen die nodig zijn voor de productie van nieuwe toestellen en kunnen we goedkoper toegang bieden tot mobiele technologie voor mensen die zich geen gloednieuw toestel kunnen veroorloven. We hebben een gsm-recyclageprogramma waarmee we - naast de actie van Goodplanet Belgium gericht op scholen - tot nu toe al ongeveer 70.000 toestellen hebben ingezameld.

Het grote succes van onze inzamelactie van mobiele telefoons in Vlaamse scholen in samenwerking met GoodPlanet Belgium en Recupel werd doorgetrokken. De deelnemende scholen kregen als erkenning een award in de vorm van gerecycleerde tablets of computers, die zo een tweede leven kregen.

Milieu-efficiënte Proximus TV-decoders

De jongste jaren hebben we verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik van onze Proximus TV-decoders te verlagen. Onze twee recentste modellen behoren tot de meest energie-efficiënte op de markt. We hebben ook de EU-gedragscode voor energie-efficiëntie ondertekend en een vrijwillig akkoord rond ecodesign met de EU afgesloten.

De MVO-normen van onze leveranciers en onderaannemers verhogen

Proximus werkt jaarlijks met zo’n 5.000 leveranciers van producten en diensten en we streven ernaar om samen MVO-normen op het vlak van arbeid, ethiek, veiligheid en milieu aan te houden doorheen onze volledige bevoorradingsketen. Dit kan gebeuren door hun prestaties op het vlak van MVO op te trekken, het beheer van hun eigen bevoorradingsketen te verbeteren en tegelijk onze eigen efficiëntie te verhogen.

Hiermee verbeteren we niet alleen ons merkimago, maar brengen we vooral een positieve verandering teweeg in de gemeenschappen waarin onze leveranciers actief zijn.

Onze topprioriteiten

  • De MVO-standaarden van onze leveranciers verhogen
  • MVO opnemen in aankoop- en selectiecriteria

Deze MVO-normen worden opgenomen in de contracten met leveranciers via de MVO-Clausule.

Er zijn standaard-RFx-documenten met relevante duurzaamheidscriteria beschikbaar voor de aankopers. Leveranciers met een specifiek risicoprofiel of met een hoge contractwaarde worden geëvalueerd op hun MVO-performantie. In de vendorperformance-rapportering hebben we een vaste rubriek in verband met duurzaamheid, naast de thema’s leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit en engagement ten opzichte van Proximus.

Proximus is lid van de Joint Audit Cooperation (JAC), samen met 9 andere telecombedrijven. Sinds 2010 werden wereldwijd honderden ‘on-site’ bedrijfsaudits uitgevoerd waarvan de resultaten onder de JAC-leden worden verdeeld. Na een eerste audit worden regelmatig controles uitgevoerd bij leveranciers die niet voldoen aan de gestelde normen.

Jaarlijks wordt een 'Supplier day' georganiseerd waarop Proximus de opmerkelijkste succesverhalen van haar leveranciers in de categorieën Vernieuwing, Duurzaamheid en Kwaliteit en Veiligheid van de levering in de bloemetjes zet. De award voor duurzaamheid werd de laatste 2 jaar in de wacht gesleept door lokale logistieke dienstverleners.

Op het Leveranciersportaal wordt het MVO-selectie- en kwalificatieproces verder toegelicht.


De MVO-governance

Bij Proximus vormen onze missie, onze bedrijfswaarden (Samenwerking, Wendbaarheid, Verantwoordelijkheid), ons Corporate Governance Charter, onze Gedragscode, ons Compliance Office en onze Policie's de basis van onze verbintenis om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Verder wordt onze bedrijfsstrategie uitgestippeld met het oog op duurzame groei.

Onze interne MVO-governance- en -rapporteringsstructuur bestaat uit drie entiteiten: het Executive Committee, het MVO-team en vertegenwoordigers in elke businessunit voor de implementering van de actieplannen.

Gezien de sterke connectie met onze residentiële klanten hoort het MVO-team nu tot de Marketing & Communication-divisie van onze Consumer Business Unit. Het team behoudt wel zijn transversale rol in de hele onderneming. De CSR Manager rapporteert via de Chief Corporate Affairs Officer op regelmatige basis aan het Executive Committee.