Proximus helpt de digitale economie tot stand brengen

We willen een leverancier van digitale diensten worden die nieuwe technologieën voor onze klanten makkelijk toegankelijk maakt en hun leven en werkomgeving verbetert. We focussen niet enkel op technologie, maar op hoe de technologieën als internet der dingen (IoT), Big Data, de Cloud en Security kunnen omvormen tot oplossingen met een positieve impact op mens en maatschappij.

Als één van de grootste werkgevers van België en één van de grootste investeerders ook, willen wij een doorslaggevende rol spelen bij de verdere uitbouw van de digitale economie van ons land.

Stefaan De Clerck, Voorzitter


Investeren in netwerken van de volgende generatie

Om de digitale economie te stimuleren, investeren wij via een versnelde uitrol van ons Fiber-netwerk in de infrastructuur van de toekomst. Dit is een investeringsplan van 3 miljard euro gespreid over de komende 10 jaar, waardoor zowel consumenten als bedrijven aan lichtsnelheden kunnen connecteren.


Innovatieve oplossingen als antwoord op maatschappelijke behoeften

Met het internet der dingen (IoT) maken alledaagse voorwerpen verbinding met internet, waardoor ze gegevens kunnen versturen en ontvangen. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om de manier waarop dingen thuis en in bedrijven werken sterk te verbeteren. Proximus biedt unieke end-to-endmogelijkheden om toestellen met internet te verbinden via zijn IoT-netwerk op basis van de LoRa- technologie.

We zijn lid van de LoRa Alliance, een internationaal initiatief dat ernaar streeft de interoperabiliteit tussen telecomoperatoren en de standaardisering van Low Power Wide Area Networks (LPWAN’s) te verzekeren, elementen die essentieel zijn voor de verdere uitrol van het IoT.

Big Data is een krachtige bron van innovatie bij Proximus. We verzamelen massa’s waardevolle gegevens die door alle interacties met onze klanten worden gegenereerd, inclusief klantenlocaties en tv-kijkgedrag. Big Data biedt bedrijven interessante inzichten en helpt hen oordeelkundige beslissingen te nemen. Belangrijk om te weten is dat deze gegevens worden geaggregeerd, waardoor de privacy altijd verzekerd is.

Smart Solutions combineren de mogelijkheden van Proximus op het vlak van IoT en Big Data om samen met uiteenlopende partners nieuwe oplossingen te cocreëren die een echte impact hebben op de levenskwaliteit en mensen helpen beter te leven en slimmer te werken.

Steden en gemeenten hebben vandaag nood aan ‘slimme’ oplossingen, die hun helpen om al deze uitdagingen aan te gaan, duurzamer en ecologischer te worden en een betere levenskwaliteit te bieden. Er bestaan momenteel talloze voorbeelden van intelligente initiatieven voor de Smart Cities van morgen op basis van hightechoplossingen en internet: slim parkeren, slim afvalbeheer, e-vergunningen en omgevingsmonitoring. Deze initiatieven zijn gebouwd op het IoT-netwerk van Proximus, op zijn beurt gebaseerd op de LoRa-technologie.

In maart 2016 richtte Proximus een nieuw smartmobilitybedrijf op, waarbij het Proximus-filiaal Mobile-For en het bedrijf Flow opgingen in het bestaande Be-Mobile. Het nieuwe bedrijf biedt oplossingen voor mobiliteitsmonitoring, dynamische verkeerscontrole, elektronische tolheffing en parkeerdiensten. Het gaat om waardevolle oplossingen voor weggebruikers, bedrijven, steden, gemeenten en overheidsdiensten.

Wij hebben ook in Citie geïnvesteerd, een Smart Retail platform dat handelaars, kopers en lokale overheden dichter bij elkaar brengt en waarmee we actief de Belgische economie ondersteunen.


Sensibiliseren en vertrouwen creëren in het digitale domein

Proximus is een van de stichters van de Belgian Cyber Security Coalition, die belangrijke spelers uit de publieke, privé- en academische sectoren samenbrengt om op alle niveaus van de maatschappij en de economische activiteit te sensibiliseren en de competenties te verhogen.

We hebben ook een maatschappelijke rol te spelen, door veilig internetgebruik te bevorderen en de digitale kloof te verkleinen.