Onze strategie

Onze missie

Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken

Dat is onze bestaansreden. Voor onze klanten kunnen we enkel iets betekenen als we hun oplossingen aanreiken die hun het leven gemakkelijker maken en die hun in staat stellen efficiënter en doelgerichter te werken.


Een leverancier van digitale diensten worden

Proximus wil een leverancier van digitale diensten worden die alle personen en alle dingen connecteert zodat mensen beter leven en slimmer werken. Het is onze ambitie op een eenvoudige manier nieuwe technologieën te leveren aan onze klanten en hun leven en werkomgeving te verbeteren. We gaan voor een nieuw digitaal ecosysteem dat openstaat voor partnerschappen en samenwerking met nieuwe opkomende spelers en onze klanten op een gemakkelijke, klantvriendelijke manier toegang biedt tot nieuwe technologieën en de voordelen daarvan. Met onze nieuwe servicegerichte oplossingen op basis van apps zullen onze klanten werkelijk ervaren wat de klantgerichtheid van Proximus betekent.

Ons uiteindelijke doel is de klanten te dienen en hun een uitmuntende klantenervaring te bieden, met een kwaliteit en service die kunnen worden ervaren via ons geïntegreerde netwerk van de beste kwaliteit, gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen, optimale toegankelijkheid en lokaal bereik, en proactieve dienstverlening.


Fit for Growth-strategie

Om de uitmuntende klantenervaring te helpen waarmaken en onze groei in stand te houden zullen we focussen op vier strategische pijlers waarmee we de komende drie jaar werkelijk het verschil willen maken.

Fit worden

Proximus zal zijn strategie versnellen door zijn organisatie fitter te maken, zijn werkingskosten te drukken en de tevredenheid van klanten en werknemers te verhogen. Daartoe zullen we aanzetten tot vereenvoudiging en efficiëntie in de hele organisatie. Met onze vereenvoudigingsinitiatieven zullen we zowel de portfolio, netwerken en IT als de procedures aanpakken. We zullen onze manier van werken aanpassen om een gestroomlijnde, wendbare organisatie te worden met een sterke drang naar efficiëntie.

De kernactiviteiten laten groeien

Proximus zal de waarde van zijn kernactiviteiten opdrijven door relevante geïntegreerde oplossingen aan te bieden aan residentiële en businessklanten. We zullen waarde creëren voor onze klanten door onze oplossingen op een intelligente manier te bundelen, het aandeel multiplayklanten te verhogen en gebruikswaarde te creëren via slimme prijszetting.

Op de residentiële markt nemen we met onze innovatieve, gloednieuwe portfolio voor gezinnen en kleine ondernemingen een unieke plaats in door niet langer het onderscheid te maken tussen de soorten netwerken die door de toestellen worden gebruikt en door ze een zorgeloze ervaring van a tot z te bieden. Onze portfolio zal met de tijd evolueren met een almaar grotere inbreng van het internet der dingen.

Op de bedrijvenmarkt zullen we aanzienlijk investeren om aansluiting te vinden met de nieuwe businessrealiteit. We blijven onze bestaande ICT-portfolio verbeteren en uitbreiden door de 'mobile first'- en 'cloud first'-evolutie te volgen. We zullen evolueren naar volledig modulaire convergentie om geïntegreerde oplossingen te leveren die worden ondersteund door nieuwe tools en processen, terwijl we met het oog op de integratie van partners opteren voor oplossingen op basis van apps. Dit zal tot uiting komen in uiteenlopende waardevoorstellen, zoals 'workplace as a service', slimme en geconnecteerde gebouwen en convergente ecosystemen, om waarde te creëren uit de relaties met leveranciers en klanten.

De toekomst bouwen

We willen de toekomst bouwen door de uitrol van glasvezel te versnellen, de digitale transformatie van onze processen en klanteninteracties aan te sturen en relevante, op applicaties gebaseerde innovatie uit te rollen. Glasvezel is van cruciaal belang in de ondersteuning en verdere ontwikkeling van Proximus' geïntegreerde netwerk van topkwaliteit. Het is de ultieme technologie om klanten de beste oplossingen en meest toekomstzekere ervaring te bieden, met een vlugge respons op hun almaar sneller evoluerende behoeften. In een zeer competitieve markt, gelooft Proximus dat de superieure ervaring die glasvezel biedt, met ultrasnelle download- en upload snelheden en een ongeëvenaarde responsiviteit, zal leiden tot een groter marktaandeel in het residentiële klantensegment en een sterkere positie in het bedrijvensegment. Glasvezel zal ook de verdere densificatie van ons mobiele netwerk en de toekomstige uitrol van 5G mogelijk maken.

We zullen de digitale klanteninteracties een boost geven. Proximus zal zich omvormen zodat klanten en bedrijven met ons in interactie kunnen treden via een coherent digitaal traject. Onze digitale touchpoints optimaliseren zal ons nog dichter bij onze klanten brengen: eenvoudiger interacties, onmiddellijke toegang wanneer de klant dat wil, eender waar en op elk toestel.

Innovatie bij Proximus omvat twee luiken. Ten eerste focussen we op vernieuwende technologieën die relevant en betekenisvol zijn voor onze klanten en concrete, nuttige toepassingen opleveren. Ten tweede zullen we ons concentreren op innovatie die waarde creëert en zo de toekomstige groeimogelijkheden van de Groep veiligstelt. Op de residentiële markt blijven we trouw aan onze strategie van contentaggregratie. Smart advertising en smart retail zijn hierin onze belangrijkste focusdomeinen. Voor de bedrijvenmarkt zullen we de ontwikkelingen in de nieuwe domeinen nog versnellen, voornamelijk op het vlak van het internet der dingen, big data analytics, security en de creatie van een brokerplatform (Enabling Company). Concrete geïntegreerde realisaties zijn 'slimme mobiliteit’ en 'slimme steden’.

Het bedrijf transformeren

De versnelling van de Good to Gold-cultuur van Proximus zal cruciaal zijn om te slagen in onze opdracht om een uitmuntende klantenervaring te bieden en een leverancier van digitale diensten te worden.

We zullen iedereen overtuigen van het belang van een groeimentaliteit als cultuurverandering waarbij iedereen gelooft in het eigen kunnen om te leren en te evolueren en waarbij we ons aanpassen om toekomstig succes te realiseren. Deze mentaliteitsverandering zal gedreven worden door de drie bedrijfswaarden: wendbaarheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Wendbaarheid is een must om te groeien en kansen te benutten in de digitale wereld van morgen. Om daarin te slagen zullen we ons omvormen tot een 'lerende' en sterker gedigitaliseerde organisatie waar risico's nemen en leren uit fouten worden beloond. Samenwerking en verantwoordelijkheid zullen gestalte krijgen in lokale geëmpowerde teams, en zo overal in het bedrijf de uitvoering verbeteren.

De culturele transformatie van Proximus, die voortbouwt op de troeven van het personeel en de ontwikkeling van onze talenten via coaching en feedback zal niet alleen de performantie aanscherpen. Onze werknemers moeten trotse ambassadeurs worden van Proximus en zijn oplossingen, een bedrijf waar successen gevierd worden en dat de werknemers aanbevelen als een leuke plaats om te werken.