Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze MVO-strategie

Onze MVO-strategie streeft naar het creëren van gemeenschappelijke waarden in onze onderneming en bij onze stakeholders. In de uitoefening van onze activiteiten willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de technologische, economische en maatschappelijke vooruitgang.

Onze MVO-activiteiten zijn gericht op de voortzetting van de strategie, die is opgebouwd rond drie pijlers: opleiding, de gemeenschappen en het milieu. 

Als onderneming die zich inzet voor de integriteit van haar MVO-principes zorgen we ervoor dat onze leveranciers en onderaannemers MVO-normen toepassen bij hun eigen activiteiten.

Opleiding Gemeenschappen Milieu

Safer Internet & Web Experts

voor scholen

Bednet & Take Off

voor langdurig zieke kinderen

Inzamelen en recycleren

voor scholen en klanten

Smart Café

voor allen

Toegankelijke toestellen

voor mensen met beperkingen

Reductie van de COvoetafdruk

voor Proximus en haar klanten

Proximus Foundation & Technobel

voor jonge werkzoekenden

Lokale acties

Groene producten

voor business klanten

MVO-normen van onze leveranciers en onderaannemers verhogen

 

Opleiding

 

De nieuwe technologieën vormen vandaag een belangrijke factor voor maatschappelijke integratie. Ze creëren werkgelegenheid en bieden jongeren kansen om een goede job te vinden. Ze vergemakkelijken ook de verspreiding van informatie en communicatie tussen personen.

Kennis van die technologieën bijbrengen is een aanzienlijke maatschappelijke uitdaging. Proximus investeert op dit vlak door projecten voor werkzoekenden en informatiesessies voor kinderen en het grote publiek te organiseren.

Technologieopleidingen en tewerkstelling ondersteunen

Om dit te bereiken ontwikkelen en ondersteunen we diverse opleidingsinitiatieven. Sinds 2015 hebben we twee projecten voor jonge werkzoekenden: Digitalent en de instapstages. Eén van de initiatieven van het Digitalent-project is jonge werkzoekenden zonder diploma onder te dompelen in de ICT-wereld. We organiseerden reeds opleidingssessies in zes Belgische steden. Sinds 2015 laat Proximus elk jaar ook een honderdtal werkzoekenden een instapstage volgen. Het gaat om een federaal project voor laaggeschoolde werkzoekenden, mogelijk gemaakt door VDAB, Forem en Actiris.Tevens zijn we partner van Technobel. Technobel is in 2011 gestart als een partnerschap tussen Forem en Proximus. Deze geeft trainingen aan werkzoekenden, leerkrachten, studenten en professionelen. Elk jaar realiseren we meer dan 100.000 trainingsuren. We hebben ook twee mentoringprojecten onder onze hoede: Bright Future en Team4job.

Veilig internetgebruik voor kinderen

In samenwerking met Child Focus bezoeken vrijwilligers van Proximus en Microsoft in het hele land klassen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs om de leerlingen te sensibiliseren tot een veilig gebruik van internet. Sinds het begin van het project hebben al meer dan 77.000 leerlingen de opleiding gekregen.

Jonge mensen de middelen aanreiken om ouderen iets bij te brengen

Het educatieve project Web Experts moedigt jongeren aan om hun internetkennis te delen met senioren.

Gratis opleiding om zoveel mogelijk uit ICT te halen

Proximus organiseert het hele jaar door een tiental opleidingsmodules, volledig gratis en voor iedereen toegankelijk.

Gemeenschappen

We stellen onze technologieën ten dienste van de gemeenschappen die er het meeste baat bij hebben, vooral zieke kinderen, personen met een beperking en kansarmen.

Langdurig zieke kinderen in contact houden met hun klasgenoten en klas

We bieden gratis connectiviteit aan partners zoals Bednet en Take Off om videoconferentiediensten op te zetten voor langdurig zieke kinderen. Zo behouden de kinderen niet alleen het sociale contact met hun klasgenoten, maar kunnen ze ook verder school lopen, ook al kunnen ze niet naar de klas.

Toegankelijke toestellen voor personen met een beperking

Volgens recente cijfers heeft 12 tot 16% van de bevolking een beperking. Proximus begrijpt hoe belangrijk het voor deze mensen is om dezelfde toegang te krijgen tot zijn ICT-oplossingen. Sinds vijf jaar testen we de toegankelijkheid van onze toestellen (smartphones, tablets, telefoons) met de vereniging Passe-Muraille, die een onafhankelijk panel van personen met uiteenlopende beperkingen heeft samengesteld. Passe-Muraille verzekert ons dat de toestellen aan hun specifieke behoeften beantwoorden. Daartoe wordt gebruikgemaakt van een checklist met de verschillende toegankelijkheidscriteria. Toegankelijke toestellen worden in onze verkoopkanalen aangeduid met specifieke pictogrammen. Onze onlinecatalogus vermeldt ook welke toestellen geschikt zijn voor personen met een bepaalde beperking.

Kansarmen

We hebben ons partnerschap met Be.Face voortgezet en namen deel aan de solidariteitsacties van dit netwerk van maatschappelijk geëngageerde bedrijven. Dankzij de persoonlijke vrijgevigheid van medewerkers en bedrijven werden opnieuw gezamenlijke acties georganiseerd.

Ben jij verantwoordelijk voor een organisatie of een evenement en heb je interesse om deel uit te maken van onze MVO-activiteiten?

Laat het ons hier weten.

Milieu

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming neemt Proximus een actieve rol op in de strijd tegen klimaatverandering. Het bedrijf wil een voorbeeldfunctie vervullen door de wetenschappelijk vastgelegde doelstellingen van de COP21 in Parijs in 2015 om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, in zijn eigen doelstellingen op te nemen. Dankzij de inspanningen die wij al tien jaar leveren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen mogen we ons vandaag een van de allereerste klimaatneutrale BEL 20-bedrijven noemen.

Op weg naar klimaatneutraliteit

Proximus had zijn koolstofvoetafdruk tussen 2007 en 2015 al met meer dan 70% verminderd en mag zich sinds 2016 ook een klimaatneutraal bedrijf noemen.

Proximus deed dit door voor 100% over te schakelen op groene elektriciteit, zijn vaste en mobiele netwerken energie-efficiënter te maken, minder elektriciteit te verbruiken in zijn datacenters, de verwarmingsinstallaties in zijn gebouwen te vernieuwen, te kiezen voor veel milieuvriendelijker wagens en zijn medewerkers te stimuleren om met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen. In 2017 ontving Proximus het eerste CO2 neutraal certificaat uit de handen van Jill Peeters (VTM-weervrouw) en Antoine Geerinckx (CO2logic).

We zullen onze inspanningen verderzetten: tegen 2025 wil Proximus nog eens 30% minder CO2 uitstoten en tegen 2040 willen we onze indirecte uitstoot verminderen met 50% door klanten en leveranciers te sensibiliseren.

Recyclage van gsm's

Wereldwijd werden er in 2016 zo’n 1,5 miljard smartphones verkocht. Er wordt echter nog geen 2% van alle toestellen gerecycleerd. Dat is de aanleiding geweest voor een samenwerking tussen Proximus, GoodPlanet Belgium en Recupel om in alle Vlaamse scholen een grote inzamelactie op te zetten, parallel met een sensibiliseringscampagne over de levenscyclus van een mobiele telefoon. Mobiele telefoons kunnen net als andere elektronische apparaten worden hergebruikt. Doorheen dit recyclageprogramma werden al meer dan 135.000 toestellen ingezameld!

Milieu-efficiënte Proximus TV-decoders

We behouden een gezonde balans tussen het garanderen van een lange levensduur van de bestaande toestellen en de uitrol van de nieuwe meest energie-efficiënte toestellen bij onze klanten. We zijn goed op weg om over een periode van vijf jaar het gemiddelde elektriciteitsverbruik van heel het park tv-decoders bij onze klanten met de helft te doen dalen.

In 2017 heeft dit bijgedragen tot een daling van het gemiddelde verbruik van 6% in vergelijking met vorig jaar en met een daling van 33% over de laatste 3 jaar. We beschikken nu al enige tijd over de zuinigste toestellen op de Belgische markt. De verdere uitrol van de nieuwe zuinigere b-box3 modem bij onze klanten heeft het voorbije jaar bijgedragen aan een daling van het gemiddelde verbruik van heel het modempark met 10% in vergelijking met vorig jaar.

De MVO-normen van onze leveranciers en onderaannemers verhogen

Proximus werkt jaarlijks met zo’n 4.000 leveranciers van producten en diensten en we streven ernaar om samen MVO-normen op het vlak van arbeid, ethiek, veiligheid en milieu aan te houden doorheen onze volledige bevoorradingsketen. Dit kan gebeuren door hun prestaties op het vlak van MVO op te trekken, het beheer van hun eigen bevoorradingsketen te verbeteren en tegelijk onze eigen efficiëntie te verhogen.

Topprioriteiten

  • De MVO-standaarden van onze leveranciers verhogen
  • MVO opnemen in aankoop- en selectiecriteria

Wat onze leveranciers betreft, nemen we MVO-normen op het vlak van arbeid, ethiek, veiligheid en milieu op in de aankoopprocessen. Hiermee verbeteren we niet alleen ons merkimago, maar brengen we vooral een positieve verandering teweeg in de gemeenschappen waarin onze leveranciers actief zijn.

Leveranciers met een specifiek risicoprofiel of met een hoge contractwaarde worden geëvalueerd op hun MVO-performantie via het Ecovadis platform.

Proximus is, samen met 12 andere telecom operatoren, lid van de Joint Audit Cooperation (JAC). Sinds 2010 zijn er wereldwijd honderden onsite bedrijfsaudits uitgevoerd, waarvan de resultaten onder de JAC-leden worden gedeeld.  De audits hebben tot doel de MVO standaarden van de productiesites van de grote ICT multinationals te controleren, beoordelen en ontwikkelen.

Op het Leveranciersportaal wordt het MVO-selectie- en kwalificatieproces verder toegelicht.


De MVO-governance

Bij Proximus vormen onze missie, onze bedrijfswaarden (Samenwerking, Wendbaarheid, Verantwoordelijkheid), ons Corporate Governance Charter, onze Gedragscode, ons Compliance Office en onze Policy's de basis van onze aanpak van MVO. Bovendien hebben we onze bedrijfsstrategie afgestemd op de creatie van duurzame groei.

Onze interne MVO-governance- en -rapporteringsstructuur bestaat uit drie entiteiten: het Executief Comité, het MVO-team en vertegenwoordigers in elke businessunit voor de implementering van de actieplannen.

Gezien de nauwe banden met onze residentiële klanten is het MVO-team ondergebracht bij de divisie Communication van de Consumer Business Unit. Het team blijft echter een transversale rol spelen in de onderneming. De MVO-manager brengt regelmatig verslag uit aan het Executief Comité via de Chief Corporate Affairs Officer.