Proximus helpt de digitale economie tot stand brengen

We willen een leverancier van digitale diensten worden die nieuwe technologieën voor onze klanten makkelijk toegankelijk maakt en hun leven en werkomgeving verbetert. We vinden het belangrijk zinvolle innovaties op de markt te brengen en technologieën als het Internet of Things (IoT), big data, cloud en security om te zetten in praktische oplossingen die een positieve impact hebben op mens en maatschappij. Daarnaast wil Proximus baanbrekende technologische vernieuwingen blijven lanceren voor zichzelf en voor de klant.

Als één van de grootste werkgevers van België en één van de grootste investeerders ook, willen wij een doorslaggevende rol spelen bij de verdere uitbouw van de digitale economie van ons land.

Stefaan De Clerck, Voorzitter


Investeren in netwerken van de volgende generatie

Om de digitale economie te stimuleren, investeren wij via een versnelde uitrol van ons Fiber-netwerk in de infrastructuur van de toekomst. Dit is een investeringsplan van 3 miljard euro gespreid over de komende 10 jaar, waardoor zowel consumenten als bedrijven aan lichtsnelheden kunnen connecteren. Daartoe lanceerden we het grootschalige investeringsplan ‘Glasvezel voor België’, dat de ambitie heeft om meer dan 85% van de bedrijven en ruim 50% van de gezinnen te bereiken. In 2017 startten we met de uitrol in diverse steden: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Luik en Namen. Onlangs ondertekenden we een overeenkomst met de stad Roeselare om ook daar de uitrol van glasvezel te starten. Naast point-to-pointglasvezelverbindingen lanceerden we in 2017 voor onze professionele klanten een aanbod van GPON-technologie op basis van gedeelde glasvezel, dat ons bereik zal vergroten en glasvezel betaalbaarder moet maken voor de klant. In 2017 hebben we 46 industriezones van een GPON-netwerk voorzien, zonder terminatiekosten voor onze klanten.


Innovatieve oplossingen als antwoord op maatschappelijke behoeften

Het internet der dingen is de volgende stap in de digitalisering van onze maatschappij en economie. Het verbindt voorwerpen en mensen met elkaar via communicatienetwerken en rapporteert over hun status en/of omgeving. Proximus neemt de opportuniteit om voorwerpen als gebouwen, machines en voertuigen uit te rusten met sensoren die deze voorwerpen onderling en met het internet verbinden. Door waardevolle informatie te verzamelen over hun toestand en/of omgeving wisselen de sensoren via de IoT-netwerken informatie uit die het mogelijk maakt om ze op afstand te inspecteren, bedienen en controleren. Proximus wil zijn LoRaWAN®-netwerk verder uitbreiden en ontwikkelt partnerschappen met gebruikers en gevestigde integratoren van IT-applicaties om IoT in nieuwe klantenapplicaties in te bedden. Verder zullen we ook NarrowBand IoT lanceren om het meest ruime gamma van netwerken en oplossingen te leveren en zo optimaal aan de behoeften van onze klanten te beantwoorden. Proximus investeert continu in nieuwe producten met uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. De succesingrediënten zijn en blijven: de klantgerichtheid door al van in de ontwerpfase experts uit de sector in te schakelen, het hergebruik van bestaande modulaire infrastructuur (platformen, sensoren, ...) en de bereidheid om onze infrastructuur open te stellen voor partners, die van ons ecosysteem (van bijna 200 partners) gebruik kunnen maken. Tegen eind 2017 had Proximus zijn nationale commerciële IoT-netwerk (op basis van LoRaWAN®-technologie) uitgerold in België en Luxemburg en uitgebreid met geolocatiemogelijkheden.

Smart Solutions combineren de mogelijkheden van Proximus op het vlak van IoT en Big Data om samen met uiteenlopende partners nieuwe oplossingen te cocreëren die een echte impact hebben op de levenskwaliteit en mensen helpen beter te leven en slimmer te werken.

Steden en gemeenten hebben vandaag nood aan ‘slimme’ oplossingen, die hun helpen om al deze uitdagingen aan te gaan, duurzamer en ecologischer te worden en een betere levenskwaliteit te bieden. Er bestaan momenteel talloze voorbeelden van intelligente initiatieven voor de Smart Cities van morgen op basis van hightechoplossingen en internet: slim parkeren, slim afvalbeheer, e-vergunningen en omgevingsmonitoring. Deze initiatieven zijn gebouwd op het IoT-netwerk van Proximus, dat op zijn beurt is gebaseerd op de LoRa-technologie.

In maart 2016 richtte Proximus een nieuw smartmobilitybedrijf op, waarbij het Proximus-filiaal Mobile-For en het bedrijf Flow opgingen in het bestaande Be-Mobile. Het nieuwe bedrijf biedt oplossingen voor mobiliteitsmonitoring, dynamische verkeerscontrole, elektronische tolheffing en parkeerdiensten. Het gaat om waardevolle oplossingen voor weggebruikers, bedrijven, steden, gemeenten en overheidsdiensten. Zo heeft Be-Mobile, samen met de Vlaamse overheid en andere toonaangevende bedrijven, het Citrus-project opgezet. Er wordt onder meer gewerkt aan een app om de verkeersveiligheid te bevorderen en het vrachtverkeer duurzamer te maken.


Sensibiliseren en vertrouwen creëren in het digitale domein

Proximus is een van de stichters van de Belgian Cyber Security Coalition, die belangrijke spelers uit de publieke, privé- en academische sectoren samenbrengt om op alle niveaus van de maatschappij en de economische activiteit te sensibiliseren en de competenties te verhogen.

We hebben ook een maatschappelijke rol te spelen, door veilig internetgebruik te bevorderen en de digitale kloof te verkleinen.