Proximus Foundation

De Proximus Foundation wil vroegtijdige schoolverlaters via de nieuwe technologieën op weg helpen op de arbeidsmarkt.

Digitalent

Tijdens een acht weken durend traject worden vroegtijdige schoolverlaters en jonge werkzoekenden zonder diploma ingewijd in de wereld van modelleren en printen in 3D en het programmeren van elektronische kaarten. Ze volgen ook een workshop rond ondernemerschap waarin ze een virtueel bedrijf opzetten en vertrouwd raken met alles wat daarbij komt kijken (financieel, marketing, enz.).

Tijdens het traject worden de deelnemers individueel gecoacht door professionals uit de opleidings- en tewerkstellingssector. Ze stippelen samen ook een plan voor de toekomst uit. Na de opleiding worden de jongeren nog een tijdlang gecoacht op hun weg naar de arbeidsmarkt.

Het is geen opleiding waar een diploma aan vasthangt, maar veeleer een kennismaking met een aantal nieuwe technologieën die de jongeren weer de motivatie en het vertrouwen schenkt om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Ze ontwikkelen de vaardigheden en basisprincipes die ze in eender welke job nodig zullen hebben (op tijd komen, zelfstandig werken, werken in team, enz.). 

  De FAQ's bieden een antwoord op verdere vragen.

Inschrijven

Momenteel geen Digitalent-sessie die je past?

Bezorg ons hier je voorkeuren voor een toekomstige sessie.

FAQ

Wat heb ik eraan?

Wat Digitalent voor jou zal doen:

Op het einde van de opleiding krijg je een duidelijk en gestructureerd opleidings- en loopbaanplan mee.

Je leert elkaar beter kennen en leert meedraaien in een professionele context.

Je leert de basisvaardigheden die je nodig hebt voor elk soort werk: stiptheid,  nauwkeurigheid, zelfstandig werken, samenwerken in een team, enz.

Je maakt kennis met een aantal nieuwe technologieën en leert online de hulpmiddelen en informatie vinden die je nodig hebt om jezelf te perfectioneren.

Je leert welke stappen je moet ondernemen om zelf een bedrijf op te richten en wat je daarbij allemaal moet weten (winst, budget, afschrijvingen, …).

Is Digitalent iets voor mij?

Het project is bedoeld voor jonge mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar met weinig of geen diploma’s (hoogstens een diploma van hoger secundair onderwijs) en zonder specifieke technische kennis.

De enige criteria om deel te nemen zijn motivatie (zin om bij te leren en te leren werken met de voorgestelde nieuwe technologieën) en engagement. En natuurlijk moet je ook beschikbaar zijn tijdens de volledige periode en de uurroosters respecteren.

Wat zal ik er concreet doen?

Het project loopt voltijds over een periode van acht weken, van maandag tot vrijdag.

Drie dagen per week, in groepjes van twaalf deelnemers, zul je bezig zijn met: leren modelleren en printen in 3D, programmeren in Processing, de basis van programmeren toegepast op Arduino, en webdesign (*). Je wordt begeleid door technische coaches en zult werken aan projecten in kleine groepen (bv. een robot ontwerpen).

Eén dag per week leer je in samenwerking met YouthStart (http://www.youthstart.be/) je talenten en ondernemingszin ontwikkelen. Rekening houdend met je persoonlijke passies zul je een virtueel bedrijf oprichten, met aandacht voor alles wat daarbij komt kijken (financiën, marketing, productonwikkeling).

Je leert werken met Excel en PowerPoint om een aantrekkelijke presentatie te maken die je zult verdedigen voor een jury van professionals.

Eén dag per week leer je een goed sollicitatiegesprek voeren, een cv en begeleidende brief opstellen, en leer je ook elkaar beter kennen. Dit gebeurt in samenwerking met  de VDAB (of Actiris/Bruxelles Formation voor Brussel en Forem voor Wallonië). 

De acht weken worden afgesloten met een event waarin de projecten van elke projectgroep worden tentoongesteld en gepresenteerd. Op dat event wordt ook een certificaat uitgereikt aan de deelnemers.

Op het einde van het project stelt de VDAB (of Forem, of Actiris/Bruxelles Formation) een persoonlijk begeleidingsplan voor je op. Al in de eerste week na de opleiding worden regelmatige opvolgingsgesprekken gepland met je coach. De bedoeling is jou verder te begeleiden om ofwel werk te vinden, ofwel een officiële opleiding te volgen waar een echt diploma aan vasthangt.

De Proximus Foundation blijft de deelnemers nog 18 maanden opvolgen.

(*) Het exacte technische programma kan variëren per stad. Meer specifieke informatie vind je op de pagina ‘inschrijven’. De eigenlijke inhoud zal tijdens de informatiesessie toegelicht worden. 

Gedetailleerde uitleg over elk concept.

pdf_icon-flat

Wat gebeurt er met mijn eventuele uitkeringen en tegemoetkomingen?

Het opleidingscontract dat je ondertekent is van hetzelfde type als de opleidingscontracten van de VDAB of een andere regionale tewerkstellingsdienst. Als je bepaalde uitkeringen en tegemoetkomingen ontvangt, dan blijf je die gewoon ontvangen. Bepaalde voordelen zijn ook gebonden aan je woonplaats. Meer uitleg zul je krijgen tijdens de informatiesessies.The training contract signed by the young person is the same as the usual training contracts offered by the training and employment services (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB, Forem, etc.). If the young person receives allowances and benefits, he or she will keep them. Certain other benefits will differ according to the region. They are clearly explained during the information sessions.Le contrat de formation signé par le jeune est identique aux contrats de formation habituels proposés par les services de la formation et de l’emploi (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB, Forem, etc.). S’il perçoit des indemnités et des avantages, le jeune les conserve. Certains autres avantages sont différents pour chaque région. Ils sont clairement expliqués lors des sessions d’information.

Ik ben geïnteresseerd – hoe neem ik deel?

Als je geïnteresseerd bent, moet je je eerst inschrijven voor een informatiesessie bij jou in de buurt. Je krijgt er alle nodige informatie en kunt er alle vragen stellen die je wilt. Wie dat wenst kan zich direct na de infosessie inschrijven voor een interview. In dat interview krijg je de kans om je motivatie toe te lichten en uit te leggen waarom je graag zou deelnemen aan het project.

Uiteindelijk worden twaalf jongeren geselecteerd. Zij ondertekenen vervolgens een opleidingscontract waarin ze zich engageren om met volledige inzet deel te nemen aan het project.

Als deelnemer wordt van je verwacht dat je ‘s morgens op tijd komt en elke dag de uurroosters respecteert. Voor elke afwezigheid zal een officieel bewijs worden gevraagd (doktersattest). 

 

Galerij

Digitalent pics 2016
Proximus Foundation - Digitalent 2016
Digitalent pics 2015
Proximus Foundation - Digitalent 2015

[/** block:flickrgallery=flickrgallery_block_detail */]

 

Partners

Het Digitalent-project is een samenwerking tussen de Proximus Foundation, de regionale tewerkstellings- en opleidingsdiensten, de steden en diverse professionele spelers:

   

Interesse om Digitalent-partner te worden? Stuur een e-mail naar proximusfoundation@proximus.com

 

Persinfo

03/11/2017

Dominique Leroy leert jongeren van 18 tot 25 jaar ondernemen in het kader van het project Digitalent

Deze vrijdagvoormiddag heeft Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van Proximus, gedurende een uur lesgegeven aan studenten uit Schaarbeek en via streaming aan een veertigtal studenten in La Louvière, Oostende en Gent. Deze les kadert in het...

More info

16/09/2016

Digitalent: één jaar publiek-private samenwerking

De voorbije 12 maanden kregen 90 jonge, laaggeschoolde werkzoekenden via het project Digitalent een opleiding in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Digitalent maakt na één jaar de balans op en gaat het verder op de ingeslagen weg,...

More info

12/06/2015

DIGITALENT: ICT workshops vergroten de kansen voor werkzoekende jongeren op de arbeidsmarkt

In april 2015 lanceerde de Proximus Foundation het project Digitalent, een reeks workshops om laaggeschoolde werkzoekende jongeren onder te dompelen in een ICT-bad. Met dit project wil de Proximus Foundation de kansen op de arbeidsmarkt van...

More info

 

Geschiedenis en werking van de Proximus Foundation

De Proximus Foundation werd opgericht in 2002 om kansarme personen in België die het moeilijk hebben ten gevolge van hun armoede, sociale uitsluiting, jonge leeftijd of handicap te helpen bij de integratie in onze maatschappij. In 14 jaar heeft de Foundation al 350 projecten ondersteund van ngo's of vzw's die in dit domein actief zijn.

Sinds 2015 spitst de Proximus Foundation zijn activiteiten toe op hulp aan jonge werkzoekenden door middel van nieuwe technologieën. De Foundation lanceerde daartoe zijn eigen project: Digitalent.

Sinds november 2014 organiseert Proximus ook instapstages waarbij werkzoekenden jonger dan dertig gedurende drie tot zes maanden mogen meedraaien in het bedrijf. Ze blijven hun werkloosheidsuitkering ontvangen, verhoogd met een regionaal gebonden bijdrage van Proximus. De rekrutering gebeurt via de regionale tewerkstellingsdienst en de functies zijn heel divers: administratief medewerker, dispatcher, boekhoudkundig medewerker, beheerder van klantendossiers, magazijnier, ...  Een ideale formule om een eerste werkervaring op te doen. De jongeren krijgen de kans om zich te bewijzen en nieuwe competenties te verwerven.

Werking

De Proximus Foundation is een afzonderlijke juridische entiteit van de onderneming Proximus. De strategie, de begroting en het toezicht op de werking van de Foundation worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die als volgt is samengesteld:

Nom Status Entreprises
Sabine Denis President The shift
Jan Van Acoleyen Board member and Vice-President  Proximus
Dirk Lybaert Board member and Treasurer Proximus
Patricia Van de Wiele Board member and Secretary Proximus
Stefaan De Clerck Board member Proximus