Breadcrumb

Tot 31 augustus 2015 was de heer Pierre Demuelenaere Gedelegeerd Bestuurder van I.R.I.S. (Image Recognition Integrated Systems), een onderneming waarvan hij in 1987 medeoprichter was om de resultaten van zijn doctoraatsthesis te commercialiseren. De heer Demuelenaere heeft meer dan dertig jaar ervaring met beeldverwerking en kunstmatige intelligentie. Hij heeft ruime ervaring met het beheer van technologische bedrijven, R&D management en het aangaan van internationale partnerschappen met bedrijven in de VS en Azië (HP, Kodak, Adobe, Fujitsu, Samsung, Canon, enz.).

Doorheen de jaren is hij nauw betrokken gebleven bij de definitie van de R&D-visie van I.R.I.S. en heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten en de indiening van een aantal octrooien. 
De heer Demuelenaere werd in 2001 ‘Manager van het Jaar’ en I.R.I.S. werd in 2002 ‘Onderneming van het Jaar’. In 2008 werd hij door Data News uitgeroepen tot ‘ICT Personality of the Year’. 
Hij is lid van de Raad van Bestuur van Guberna en ook Voorzitter van de Raad van Bestuur van EVS Broadcast Equipment. Hij was gedurende zeven jaar lid van de Raad van Bestuur van BSB, een bedrijf dat software produceert voor de verzekerings- en banksector, gedurende 23 jaar in de Raad van Bestuur van Pairi Daiza en gedurende 10 jaar in de raad van e-capital een Venture Capital Fund.

In 2013 heeft de heer Demuelenaere met success onderhandeld over de overname van de I.R.I.S. Group door Canon. Het bedrijf maakt nu deel uit van de Canon Group. 

De heer Demuelenaere behaalde een diploma burgerlijk ingenieur micro-elektronica aan de UCL (Université Catholique de Louvain) en werd in 1987 doctor in de toegepaste wetenschappen. 

de leden van de Raad van Bestuur