Breadcrumb

De heer Dirk Lybaert is Chief Corporate Affairs Officer van Proximus, met de volgende verantwoordelijkheden: Legal, Regulatory, Public Affairs, Group Communications, Internal Audit, Risk Management, Security Governance & Investigations, Corporate Prevention & Protection and Secretary General.
Hij was van 2005 tot 2014 Secretaris-generaal van Belgacom. Van 1995 tot 2007 was hij assistent aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Brussel voor de cursus ‘Contracten op naam’. Van 2000 tot 2005 bekleedde hij verschillende functies in het departement Legal van Belgacom. Vooraleer hij bij Belgacom aan de slag ging, was hij officier bij de Federale Politie, waar hij opklom tot luitenant-kolonel en directeur van het antiterrorismeprogramma.

De heer Lybaert is lid van de Raad van Bestuur van BICS, Proximus Foundation, Proximus Art en Proximus Opal. Hij bekleedt ook externe bestuursmandaten bij Bednet en Festival van Vlaanderen.

Hij haalde een master in criminologie aan universiteit Gent, rechten aan Universiteit Antwerpen en ondernemingsrecht aan Vrije universiteit Brussel, en diploma’s in advanced management en sociale en militaire wetenschappen.

Leden van Executief Comité