Onze strategie

Onze missie

Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken

Dat is onze bestaansreden. Voor onze klanten kunnen we enkel iets betekenen als we hun oplossingen aanreiken die hun het leven gemakkelijker maken en die hun in staat stellen efficiënter en doelgerichter te werken.


Een leverancier van digitale diensten worden die een superieure klantenervaring biedt

Onze missie is alles en iedereen te connecteren, zodat mensen beter leven en slimmer werken. We geloven in het positieve aspect van technologie. We willen deze wereld van nieuwe mogelijkheden voor iedereen toegankelijk maken, met oplossingen die tegemoetkomen aan echte noden.

Als leverancier van digitale diensten is het onze ambitie op een eenvoudige manier nieuwe technologieën te leveren aan onze klanten en hun leven en werkomgeving te verbeteren. We gaan voor een nieuw digitaal ecosysteem dat openstaat voor partnerschappen en samenwerking met nieuwe opkomende spelers en onze klanten op een gemakkelijke, klantvriendelijke manier toegang biedt tot nieuwe technologieën en de voordelen daarvan. Met onze nieuwe servicegerichte app-oplossingen zullen onze klanten werkelijk ervaren wat de klantgerichtheid van Proximus betekent.

Ons uiteindelijke doel is de klanten te dienen en hun een superieure klantenervaring te bieden, met een kwaliteit en service die ze kunnen ervaren via ons geïntegreerde netwerk van de beste kwaliteit, door ze gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen aan te bieden, d.m.v. een optimale toegankelijkheid en lokaal bereik, en last but not least, door onze proactieve dienstverlening.


Fit for Growth-strategie

We blijven trouw aan onze Fit for Growth-strategie en zetten onze transformatie voort om een leverancier van digitale diensten te worden die een superieure klantenervaring biedt en zo klanten helpt om de vruchten van de digitale transformatie te plukken.

Fit worden

Sinds de lancering van onze Fit for Growth-strategie hebben we fantastische resultaten geboekt om onze kostenstructuur te beperken en gestroomlijnder te worden. De komende jaren blijven we vereenvoudigen door onze traditionele IT- en netwerksystemen uit te faseren en aldus onze processen te reorganiseren. 

Tezelfdertijd versnellen we onze transformatie naar flexibele IT en faseren we beter onze initiatieven om er maximaal voordeel te halen. We zetten ook de vereenvoudiging van onze productportfolio en de migratie van oude plannen voort.

We zullen onze efficiëntie verhogen door middel van onze 'Fit Battles', door de kosten te optimaliseren zonder de klantenervaring in het gedrang te brengen of door ze zelfs te verbeteren dankzij de positieve impact van onze digitale transformatie.

En we pakken de structurele hoofdoorzaken van verspilling aan door 'First Time Right' verder te verbeteren met specifieke actieplannen, inclusief de vereenvoudiging van de regels voor productontwerp en de verbetering van de kwaliteit van de facturatie.

De kernactiviteiten laten groeien

Onze kernactiviteiten blijven de komende jaren de grootste groeibijdrage leveren. Op een eerder vlakke Belgische ICT-markt betekent groei vinden dat we sneller groeien dan de markt.

Onze marktaandelen zullen groeien dankzij een meer gesegmenteerd aanbod. We moeten meer modulair te werk gaan bij het ontwerpen en prijzen van onze geïntegreerde oplossingen. In plaats van ongedifferentieerde marketingacties zullen we gerichte marketing- en verkoopcampagnes voeren die meer op data gebaseerd zijn. We verzetten ons tegen commodificatie, waarbij het aanbod puur wordt afgestemd op de publieke vraag en versterken onze merkkeuze en relevantie door meer te focussen op wat onze klanten willen en nodig hebben en minder op onze producten en technologie.

De digitale transformatie is niet langer iets waarop we ons moeten voorbereiden. De digitale transformatie voltrekt zich nu. Het gaat erom de dingen juist te doen om mee te zijn met onze tijd en op een efficiënte manier te voldoen aan de servicenormen van jongere generaties. We versnellen de digitalisering van ons support- en servicemodel en integreren permanente feedbacklussen met de klant ('Voice of the Customer'). We blijven digitale verkoop- en CRM-tools ontwikkelen voor een echte omnichannelervaring en vlotte digitale interacties op alle interfaces.

De toekomst bouwen

We blijven glasvezel verder uitrollen in België. Het doel is om in de komende tien jaar 85% van de bedrijven en 50% van de gezinnen te bereiken. Glasvezel geeft het bedrijf de kans om op alle fronten (processen, netwerkonderhoud, organisatie en manier van werken) radicaal te transformeren. We zullen op lange termijn ons mobiel leiderschap behouden en klaar zijn om te investeren in 5G als er zich dwingende gebruiksscenario's aandienen. We moeten advanced analytics inzetten om gerichter te investeren in ons netwerk en het financiële voordeel dat uit de investeringen voortvloeit systematisch te evalueren.

We zullen winnende partnerschappen en ecosystemen opzetten om consumenten en ondernemingen echt geïntegreerde oplossingen aan te bieden (bv. voor inhoud, reclame, cloud, samenwerking, enz.). We willen een eerlijk aandeel van de waarde die wordt gecreëerd door deze partnerschappen. We blijven samenwerken met OTT-spelers, lokale start-ups, innovatieve bedrijven, lokale flagships en universiteiten. Flexibele en digitale toegang tot onze netwerkactiva via virtualisatie zal het gemakkelijker maken om nieuwe digitale diensten te ontwikkelen (zelf of door derden).

We blijven relevante innovaties op de markt brengen en focussen op de innovatiedomeinen die we hebben geselecteerd en waarin we de grootste kans op slagen hebben op basis van onze bestaande vaardigheden en klanten. Unified Communications en Collaboration, cloud en contentaggregatie versterken onze kernactiviteiten en helpen ons, net als het slimme huis, relevant te blijven voor onze klanten. Beveiliging is een belangrijk groeidomein. Slimme reclame komt het lokale contentecosysteem ten goede en opent de deur voor nieuwe businessmodellen. IoT en mobiliteitsdiensten zijn echte aangrenzende activiteiten met veel potentieel voor de toekomst.

Onze manier van werken transformeren

Aanpassen aan steeds veranderende marktomstandigheden vraagt om een andere manier van werken. Het gaat om zoeken naar de juiste cultuur, de juiste vaardigheden en attitudes en de beste organisatie om succesvol en veerkrachtig te zijn.

We zetten ons Good to Gold-traject voort en zorgen dat iedereen ermee vertrouwd wordt door opleidingen, rolmodellen en aanpassingen van ons prestatiebeheer. We professionaliseren verder onze aanpak van change management om onze werknemers beter te ondersteunen, wat zal leiden tot een effectievere transformatie.

We zullen de mensen in onze organisatie ontwikkelen en engageren, door ze verantwoordelijk te maken voor hun permanente ontwikkeling en interne mobiliteit te bevorderen. We streven naar een 'digital first' mindset door de digitale skills van iedereen te bevorderen en door de geschikte tools en werkomgeving ter beschikking te stellen.

Met een outside-in perspectief zullen we geleidelijk naar een flexibele organisatie evolueren, door selectief op te schalen via design thinking, wendbare ontwikkeling, lokale teams en transversale manieren van werken.