Financiële positie

Situatie 30/09/2018

De netto financiële schuld bedroeg eind september 2018 2.089 miljoen EUR. 

 


Financiering

Situatie op 30/09/2018

  Munteenheid Bedrag van de faciliteit Uitstaand bedrag
Financiering op de kapitaalmarkten 
EMTN-obligaties EUR 3.500M EUR 1.850M EUR
Obligaties in yen YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Investeringsleningen EUR 400M EUR 400M EUR
Thesauriebewijzen EUR 1.000M EUR 65M EUR
Kredietfaciliteiten
Wentelkredieten EUR 600M EUR 0 EUR
Bankschuldfaciliteiten EUR 110M EUR 0 EUR

Terugbetalingsschema van de schuld op 30 september 2018 (in m€)

 


Financiering op de kapitaalmarkten

EMTN-obligaties

Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende niet-gewaarborgde obligaties uitgegeven in het kader van haar Euro Medium Term Note (EMTN)-programma ter waarde van 3.500 M EUR (update 19 maart 2018).

 

Bedrag Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
500M EUR 5 jaar 22 maart 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 jaar 22 mei 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 jaar 4 april 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 jaar  1 okt 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 jaar 20 maart 2028 3,19% BE6251142749

Obligaties in yen

Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.

Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:

Bedrag  Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
10B YEN 30 jaar 16 dec 2026 - BE007199961

Thesauriebewijzenprogramma

Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.


Kredietfaciliteiten

Faciliteiten van wentelkredieten

Proximus heeft 2 standby kredietfaciliteiten lopen; ze zijn beide terugkerend en worden toegekend door lokale en internationale banken. Deze faciliteiten dienen ook als back-up voor het herfinancieringsrisico gekoppeld aan eventuele uitgegeven thesauriebewijzen.

Bedrag Looptijd Vervaldatum
150M EUR 5 jaar jun 2021
450M EUR 5 jaar aug 2021

Bankschuldfaciliteiten

Proximus heeft bankschuldfaciliteiten met lokale en internationale banken lopen voor een totaalbedrag van 100M EUR. Deze faciliteiten worden meestal op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis verlengd.


Credit rating

Situatie op 30/09/2018

  Moody’s Standard & Poor’s
Langetermijnrating A1 A
Vooruitzichten Stable Stable
Laatste aanpassing 21/01/2010 2/12/2011
Kortetermijnrating  - A-1