Het Proximus-aandeel

Informatie over het aandeel

Beurs Ticker Nationale SVM code Bloomberg code Thomson code
Eerste Markt van Euronext Brussel PROX 3810.27 PROX BB PROX-BT

Het Proximus aandeel is in verschillende indexen opgenomen, waaronder de BEL20 en de belangrijkste Europese/telecomindexen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren in verband met het aandeel van Proximus.

Informatie over het aandeel 2013 2014 2015 2016 2017
Hoogste koers  23,25 32,29 35,67 31,74 32,81
Laagste koers  16,32 20,78 27,93 25,31 26,42
Slotkoers op 31 december 21,55 30,10 30,0 27,36 27,35
Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) 189.753.834 178.802.905 179.825.076 157.368.090 147.754.799
Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) 744,133 701,188 702,442 612,327 579.431
Aantal uitstaande aandelen 318.759.360 321.230.597 322.003.751 322.637.103 322.638.989
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 318.987.711 320.119.106 321.767.821 322.316.200 322.777.440
Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)1 6,87 9,67 9,66 8,83 8,82
Kerncijfers per aandeel  - op gerapporteerde basis          
Ebidta2 5,33 5,48 5,12 5,38  
Nettowinst (aandeel van de Groep)2 1,98 2,04 1,50 1,62  
Gewoon dividend (bruto)3 10,9 14,73 20,03 16,86  
Interimdividend (bruto) 1,68 1,00 1,00 1,00  
Bruto dividendrendement3 0,50 0,50 0,50 0,50  
Prijs/winst ratio op 31 december3 10,10% 4,98% 5,00% 5,48%  
Kerncijfers per aandeel  - op onderliggende basis          
Ebidta1 NA 5,15 5,38 5,57  
Winst per aandeel2 NA 1,85 1,68 1,71  
Prijs/winst ratio op 31 december2 NA 16,28 17,87 15,96  

1 Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen
2 Gebaseerd op de laatste koers van het respectievelijke jaar
3 Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen & de laatste koers van het respectievelijke jaar


Aandelenkoers


Investeringscalculator


Aandeelhouderschap

Op 31/12/2018:
Noemer: 338.025.135

  Aantal aandelen % aandelen %
stemrecht
% dividendrecht Aantal aandelen met stemrecht Aantal aandelen met dividendrecht
Belgische Staat 180.887.569 53,51% 56,05% 55,91% 180.887.569 180.887.569
Proximus eigen aandelen 15.321.318 4,53% 0,00% 0,25% 0 820.036
Free-float 141.816.248 41,95% 43,95% 43,83% 141.816.248 141.816.248
Totaal 338.025.135 100,00% 100,00% 100,00% 322.703.817 323.523.853

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.


Liquiditeitscontract

Proximus heeft een liquiditeitscontract afgesloten met Kepler Cheuvreux en mandateert hen om voor rekening van Proximus te handelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.  Het contract gaat in vanaf 1 maart 2016 en is voor een verlengbare periode van 12 maanden afgesloten. Proximus heeft 500.000 aandelen ter beschikking gesteld bij de start van het contract. Kepler Cheuvreux zal op onafhankelijke wijze handelen, in hun eigen naam, maar voor rekening van Proximus. De verhandeling van eigen aandelen is goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 april 2014. De verrichtingen worden wekelijks gepubliceerd en kunnen hieronder worden geraadpleegd.

09/05/2016 - week 10 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
02/05/2016 - week 9 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
25/04/2016 - week 8 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
18/04/2016 - week 7 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
11/04/2016 - week 6 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
04/04/2016 – week 5 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
29/03/2016 – week 4 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
21/03/2016 – week 3 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
14/03/2016 – week 2 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
07/03/2016 – week 1 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
13/03/2017 - week 10 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
06/03/2017 - week 09 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
27/02/2017 - week 08 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
20/02/2017 - week 07 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
13/02/2017 - week 06 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
06/02/2017 - week 05 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
30/01/2017 - week 04 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
27/01/2017 - week 03 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
16/01/2017 - week 02 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
09/01/2017 - week 01 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
05/03/2018 - week 10 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
26/02/2018 - week 9 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
19/02/2018 - week 8 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
12/02/2018 - week 7 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
05/02/2018 - week 6 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
29/01/2018 - week 5 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
22/01/2018 - week 4 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
15/01/2018 - week 3 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
08/01/2018 - week 2 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
02/01/2018 - week 1 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
11/02/2019 - week 6 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
04/02/2019 - week 5 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
28/01/2019 - week 4 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
21/01/2019 - week 3 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
14/01/2019 - week 2 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat
07/01/2019 - week 1 Openbaarmaking van transacties pdf_icon-flat

Transparantieverklaring

Overeenkomstig de statuten van Proximus werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3% en 7,5%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van Proximus, kunnen verstuurd worden naar:

Transparantieverklaringen i.v.m. participatie in Proximus - lopend jaar

(voorbije jaren)

  Stemrechten Totaal inc. gelijkgestelde financiële instrumenten  
Datum waarop
de drempel
werd overschreden
Datum
van
kennisgeving
Emittent Reden
van
kennisgeving
#stemrechten
na kennisgeving
van de transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
#stemrechten
na kennisgeving
van de transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
Notificatie Persbericht
06/02/2019 07/02/2019 Blackrock Inc. >5% 16.911.141 5,00 19.027.644 5,63 Notificatie Persbericht
04/02/2019 05/02/2019 Blackrock Inc. <5% 16.891.165 5,00 188.994.349 5,62 Notificatie Persbericht
01/02/2019 04/02/2019 Blackrock Inc. >5% 16.970.776 5,02 19.054.008 5,64 Notificatie
31/01/2019   Blackrock Inc. <5% 16.886.812 5,00 18.976.357 5,61 Notificatie
15/01/2019 16/01/2019 Blackrock Inc. >5% 17.214.724 5,09 19.151.839 5,67 Notificatie Persbericht
09/01/2019 10/01/2019 Blackrock Inc. <5% 16.663.920 4,93 18.915.341 5,60 Notificatie Persbericht
07/01/2019 08/01/2019 Blackrock Inc. >5% 17.065.307 5,05 19.140.722 5,66 Notificatie

Vergoeding van de aandeelhouders

Laatst goedgekeurde winstuitkering aan aandeelhouders

Het bedrijf bevestigt opnieuw haar voornemen om voor het jaar 2018 een brutodividend van EUR 1,50 per aandeel uit te keren.
Op 24 oktober 2018 besliste de Raad van Bestuur van Proximus om aan de aandeelhouders een interim brutodividend van 0,50 EUR per aandeel uit te keren.

Beleid inzake de winstuitkering aan de aandeelhouders

Beleid inzake de winstuitkering van Proximus  zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 25 februari 2010:

Proximus verbindt zich ertoe een aantrekkelijk beleid van winstuitkering te voeren waarbij, in principe, het grootste deel van haar jaarlijkse vrije kasstroom wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Het terugvloeien van de vrije kasstroom, hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkopen, zal jaarlijks worden herzien om strategische financiële flexibiliteit te behouden met het oog op toekomstige organische groei of groei via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat eveneens de bevestiging van de geschikte niveaus van de uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake de winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Historisch overzicht van de dividenden

Boekjaar Coupon n° Algemene Vergadering Betalingsdatum Brutodividend in EUR
2018 27 - Vrij 07/12/2018 0,5
2018 26 Woe 18/04/2018 Vrij 27/04/2018 1,00
2017 25 - Vrij 08/12/2017 0,50
2016 24 Woe 19/04/2017 Vrij 28/04/2017 1,00
2016 23 - Vrij 09/12/2016 0,50
2015 22 Woe 20/04/2016 Vrij 29/04/2016 1,00
2015 21 - Vrij 11/12/2015 0,50
2014 20 Woe 15/04/2015 Vrij 24/04/2015 1,00
2014 19 - Vrij 12/12/2014 0,50
2013 18 Woe 16/04/2014 Vrij 25/04/2014 1,68
2013 17 - Vrij 06/12/2013 0,50
2012 16 Woe 17/04/2013 Vrij 26/04/2013 1,68
2012 15 - Vrij 14/12/2012 0,81
2011 14 Woe 18/04/2012 Vrij 27/04/2012 1,68
2011 13 - Vrij 09/12/2011 0,50
2010 12 Woe 13/04/2011 Vrij 29/04/2011 1,68
2010 11 - Vrij 10/12/2010 0,50
2009 10 Woe 14/04/2010 Vrij 23/04/2010 1,68
2009 9 - Vrij 04/12/2009 0,40
2008 8 Woe 08/04/2009 Vrij 17/04/2009 1,68
2008 7 - Di 16/12/2008 0,50
2007 6 Woe 09/04/2008 Di 15/04/2008 1,68
2007 5 - Do 06/12/2007 0,50
2006 4 Woe 11/04/2007 Di 17/04/2007 1,60
2006 3 - Woe 06/12/2006 0,29
2005 2 Woe 12/04/2006 Di 18/04/2006 1,52
2004 1 Woe 13/04/2005 Maa 18/04/2005 1,9349

Aandeleninkoop

Historisch overzicht van de aandeleninkoop

Jaar Miljoen EUR Aantal aandelen Gemiddelde prijs per aandeel in EUR
2011 100 4.300.975 23,25
2008 200 7.379.925 27,10
2007 230 7.038.765 32,68
2006 200 6.782.656 29,49
2005 300 10.613.234 28,27