Goed op weg om de referentie-operator in Europa te worden

Beste lezer,

Wat als ‘digitaal’ de enige toegang naar de buitenwereld was? Een intrigerende vraag, die voor velen onder ons werkelijkheid werd in 2020. Connectiviteit en digitale diensten zijn nog nooit zo cruciaal geweest voor ons dagelijks leven. 2020 werd een sleuteljaar voor de telecomsector. Voor Proximus werd het bovendien het jaar van verandering, met de lancering van onze nieuwe strategische visie #inspire2022.

2020 was op zijn minst een atypisch jaar, maar we hebben de kans gegrepen om vooruit te gaan. We hebben zeer strikte maatregelen genomen om onze medewerkers en onze klanten te beschermen. Ons doel: ervoor zorgen dat onze klanten altijd geconnecteerd bleven en dat de continuïteit van de Belgische samenleving gegarandeerd bleef.

We hebben volop onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen door hulp en ondersteuning te bieden, ook aan scholen en ziekenhuizen, en door te werken aan digitale inclusie.

De coronapandemie is bepalend geweest voor de telecomsector en heeft ons geloof in de missie van Proximus versterkt om een wereld van digitale mogelijkheden te openen zodat mensen beter leven en slimmer werken.

Een markt in verandering

In een onzekere globale context past de telecomsector zich in een nooit gezien tempo aan. Vier macrotrends zijn voor ons in het bijzonder relevant:

Ondanks deze tijden van grote onzekerheid, hebben we er bewust voor gekozen om het voortouw te nemen en ons voor te bereiden op de toekomst: rekening houden met deze markttrends en inspelen op verandering. Dit heeft tot een radicaal andere kijk geleid op onze troeven en capaciteiten én op de manier waarop we daarmee aan de slag gaan.

Een wereld van digitale mogelijkheden openen

2020 heeft onze missie versterkt: een wereld van digitale mogelijkheden openen zodat mensen beter leven en slimmer werken. Dit vormt het fundament van onze nieuwe #inspire2022-strategie, die we eind maart 2020 gelanceerd hebben – met een duidelijke ambitie en duidelijke doelstellingen, die steunen op vier pijlers.

Onze eerste ambitie is om het beste gigabitnetwerk voor België te bouwen. Dat doen we door de uitrol van fiber en 5G sterk te versnellen. Het netwerk zal voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen zal ervan kunnen genieten. Om dit te verwezenlijken, vertrouwen we op onze eigen capaciteiten en doen we een beroep op de expertise en ervaring van zorgvuldig gekozen partners.

Vandaag rollen we fiber al uit in 16 steden en bereiken we 460.000 woningen en bedrijven. Tegen 2028 zullen we minstens 70% van de woningen en bedrijven in België aangesloten hebben op fiber. Via onze partnerships met EQT Infrastructure en Eurofiber1 zullen we fiber sneller uitrollen in minder dichtbevolkte gebieden. Proximus zal doorgaan om uiteindelijk elke woning en elk bedrijf in ons land aan te sluiten op snelle of ultrasnelle connectiviteitsoplossingen.

Tegen 2028 willen we minstens 70% van de woningen en bedrijven aansluiten op fiber.

Met de lancering van het eerste openbare 5G-netwerk in België verstevigen we onze leiderspositie op het gebied van mobiele communicatie. Dankzij MWingz2, onze joint venture met Orange Belgium, willen we onder meer 5G sneller en breder uitrollen – en tegelijk onze efficiëntie verhogen en onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Het beste gigabitnetwerk, zowel vast als mobiel, zal onze manier van werken ingrijpend veranderen via een Network-as-a-Servicemodel. Omdat we connectiviteitsdiensten zullen aanbieden die hoofdzakelijk softwaregebaseerd zijn, zullen bedrijven meer flexibel en wendbaar zijn als ooit tevoren.

Onze tweede ambitie is om te werken als een ‘digital native’ bedrijf. Dat willen we bereiken door ons operationeel model structureel aan te passen. Om onze klanten via alle kanalen de allerbeste ervaringen te bieden, moeten we ‘digitaal’ integreren in elk aspect van onze onderneming: onze gewoonten, processen, systemen en onze manier van werken. We willen menselijke en digitale interacties zorgvuldig afwegen, het juiste evenwicht vinden tussen het comfort voor de klant, efficiëntie en de onvervangbare human touch. Hoe kunnen we onze transformatiedoelstellingen bereiken? Door een uitgebreid automatisatieprogramma, door geavanceerde technieken voor data-analyse en door een doorgedreven vereenvoudiging van onze interne processen. Om succesvol te zijn, zullen nieuwe vaardigheden en nieuwe talenten nodig zijn.

#inspire2022 is ook een plan om winstgevend te groeien. Dit is onze derde pijler. Door in te zetten op onze merken, onze klantenbasis en ons leiderschap inzake connectiviteit en convergente diensten, zullen we tegen 2022 – op het vlak van omzet en ebitda – weer winstgevend kunnen groeien. Onze groei zal ook worden ondersteund door onze diversificatie- en innovatiestrategie. Zo zal de MyProximus app bijvoorbeeld uitgroeien tot een lokaal ecosysteem met geïntegreerde diensten van lokale en internationale partners. Of kijk naar ons partnership met Belfius om een vernieuwend bankaanbod te lanceren, ontwikkeld door Belfius en bedacht samen met Proximus.

Door in te zetten op onze merken, klantenbasis, connectiviteit en convergente diensten willen we tegen 2022 opnieuw winstgevend groeien.

Tot slot gaat Proximus volop voor een groene en digitale samenleving. Sinds 2016 zijn we koolstofneutraal voor onze eigen activiteiten. We hebben de gedurfde ambitie om verder te gaan: tegen 2030 willen we een netto positieve bijdrage leveren aan een klimaatneutrale planeet en een echt circulair bedrijf zijn.

Onze maatschappelijke rol is nooit duidelijker geweest dan in 2020. Bovenop de maatregelen die we hebben genomen om kwetsbare groepen te ondersteunen tijdens de coronacrisis engageren we ons om te garanderen dat digitale tools veilig, inclusief en toegankelijk zijn. In de toekomst willen ook we onze rol in het ecosysteem van digitaal onderwijs in België versterken.

In de toekomst willen we onze rol in het ecosysteem van digitaal onderwijs in België nog versterken.

COVID-19: onze missie en waarden op de proef gesteld

Bij de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 was onze eerste prioriteit de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en onze klanten te waarborgen. We namen alle mogelijke preventieve en beschermende maatregelen om de risico’s verbonden aan de verspreiding van COVID-19 tot een minimum te beperken en we boden onze medewerkers extra ondersteuning om hen te helpen deze crisis te doorstaan. We communiceerden ook authentieker en empathischer met onze medewerkers, met oog voor de persoonlijke en professionele uitdagingen die de crisis inhield.

Met de hele sector toonden we meer dan ooit dat we vandaag een centrale rol spelen voor klanten, bedrijven, overheden en heel onze samenleving.

We hebben snel gereageerd om klanten die werden geconfronteerd met de strikte maatregelen inzake sociale afstand en lockdown te ondersteunen en om bedrijven en overheidsinstanties in staat te stellen te blijven functioneren. We hebben onze klanten ondersteund met kortingen en gratis data. We hebben oplossingen op maat uitgewerkt voor bedrijven zodat ook zij konden blijven werken. En we hebben essentiële steun verleend aan de sectoren die het zwaarst getroffen werden: onderwijs, horeca, culturele sector en gezondheidszorg.

De huidige crisis is de gelegenheid bij uitstek om vorm te geven aan het ‘nieuwe normaal’, om onze gewoontes te herbekijken om een duurzame verandering mogelijk te maken: denk bijvoorbeeld maar aan ‘digitaal’ als stuwende kracht achter thuiswerk. Toch mogen de magie en de waarde van fysiek menselijk contact voor de medewerkers en het geleverde werk niet worden onderschat. Daarom zullen we onze werkplek herbekijken zodat ze een katalysator voor betekenisvolle fysieke interacties wordt. Het is onze bedoeling om de medewerkers zelf te laten bepalen waar en hoe ze hun werk uitvoeren.

We zullen onze werkplek herbekijken om contacten, samenwerking en innovatie te bevorderen.

Een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor een betere manier van werken

Na de uitvoering van de transformatie, dat eind 2019 werd goedgekeurd, was het onze eerste prioriteit om weer een constructieve sociale dialoog aan te knopen en de overgang naar een geborgen en inspirerende werkomgeving te waarborgen. Een werkomgeving met meer vertrouwen en meer openheid.

In 2020 hebben we grote stappen in die richting gezet. Het recht op deconnectie is een van de hoogtepunten van onze nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst: de medewerkers kunnen buiten de werkuren volledig offline gaan, met een beter evenwicht tussen werk en privé als gevolg. Ze omvat ook een nieuw en duurzamer mobiliteitsplan. Onze collectieve arbeidsovereenkomst is het resultaat van een constructieve samenwerking met alle sociale partners. Samen, met een gemeenschappelijke toekomstvisie, kunnen we vooruitgaan.

De acties die we in onze #inspire2022-strategie hebben bepaald, zullen Proximus en de samenleving fundamenteel veranderen. Beter verbonden dan ooit. Beter uitgerust om onze verantwoordelijkheid op te nemen met het oog op de toekomst.

Bij Proximus zijn we er klaar voor. #thinkpossible

Ondertekend door de voorzitter en de CEO van Proximus

  1. Eind 2020 moest de ondertekening van deze overeenkomsten nog worden goedgekeurd door de Belgische mededingingsautoriteit.
  2. Eind 2020 moest de ondertekening van deze overeenkomst nog worden goedgekeurd door de Belgische mededingingsautoriteit.