Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2020

Gereguleerde informatie 30/04/2020 07:00 lokale tijd

De Proximus Groep sluit het eerste kwartaal af met een stabiele ebitda en toont veerkracht met een beperkte initiële impact van COVID-19

  • Proximus boekt goede vooruitgang voor zijn convergente klantenbasis en zijn klantenbasis voor mobiele postpaid, terwijl de groei van internet en tv werd geïmpacteerd door de beperkte installatiecapaciteit.
  • De onderliggende omzet op de thuismarkten daalde met 1,0% en de onderliggende directe marge op de thuismarkten daalde met 2,4% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019.
  • Proximus realiseerde in het eerste kwartaal een sterke verbetering van de onderliggende kosten op de thuismarkten, -4,9% op jaarbasis.
  • De onderliggende ebitda op de thuismarkten bleef stabiel op 428 miljoen EUR in het eerste kwartaal, +0,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Inclusief BICS sloot de onderliggende groepsebitda 0,3% hoger af in vergelijking met dezelfde periode in 2019.
  • Sterke vrije kasstroom van 152 miljoen EUR in het eerste kwartaal.
  • Jaarverwachtingen voor 2020 bevestigd.
     

Guillaume Boutin, CEO van de Proximus Groep

"De meeste activiteitendomeinen van Proximus hebben zich bijzonder goed bestand getoond tegen de beperkte impact van COVID-19. Dit heeft ons toegelaten een stabiele ebitda te realiseren, mede dankzij onze goede kostenbeheersing.

De COVID-19-pandemie is een keerpunt voor de telecomsector; ze benadrukt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bevestigt meer dan ooit onze missie om een wereld van digitale mogelijkheden te openen zodat mensen beter leven en slimmer werken. Ik ben trots dat we erin slagen om netwerken van hoge kwaliteit te blijven garanderen. Dankzij onze investeringsstrategie kunnen we de buitengewone toename van het telecomverkeer goed opvangen.

We hebben de behoeften van onze klanten gemonitord en zeer recent een grootschalige upgrade van de profielen voor vast internet uitgevoerd, waardoor we uploadsnelheden tot 20 Mbps kunnen bieden voor de overgrote meerderheid van onze residentiële klanten en tot 30 Mbps voor onze professionele klanten. Van in het begin van de coronacrisis hebben we gefocust op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en onze klanten. We zijn massaal overgestapt op thuiswerk waar mogelijk (meer dan 10.000 collega's). Daarenboven hebben we, nog voor de overheid ons hiertoe verplichtte, beslist om onze shops te sluiten op 16 maart en de installaties en herstellingen bij onze klanten te beperken. We zijn blij dat deze maatregelen hun vruchten afwerpen. We hebben in deze periode van beperkt sociaal contact ook proactief een commerciële inspanning gedaan voor onze klanten en alles in het werk gesteld om de Belgische maatschappij en haar burgers te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De financiële impact op onze activiteiten is tot nu toe beperkt gebleven, waarbij de effecten zich pas lieten voelen in de tweede helft van maart.

Voor onze activiteiten op de thuismarkten sloten we het eerste kwartaal af met een omzet van -1,0% en een stabiele onderliggende ebitda. Het Enterprise-segment zag zijn traditionele diensten verder afnemen, waardoor duidelijk wordt hoe noodzakelijk de omvangrijke transformatie is die we voor de komende jaren in dit segment hebben opgezet.

In een concurrentiële consumentenmarkt bood onze convergentie- en segmenteringsstrategie eens te meer een waardevolle ondersteuning, waardoor onze convergente klantenbasis verder aangroeide met 12.000 klanten, met goede prestaties op het gebied van mobiele telefonie en een aanhoudende commerciële dynamiek op het gebied van internet en tv. Het aantal klanten met mobiele postpaid kende in het eerste kwartaal een sterke groei dankzij de vernieuwing van onze mobiele portfolio op 1 januari 2020. Rekening houdend met het feit dat bijna 7.000 internetklanten niet konden worden aangesloten door de beperkte klanteninstallaties in de laatste twee weken van maart, zou onze klantenbasis voor internet een nettogroei van zowat 8.000 klanten hebben gekend in het eerste kwartaal van 2020.
Het is duidelijk dat we niet volledig immuun zijn voor de aanhoudende coronacrisis, en we verwachten dat de impact zich in het komende kwartaal meer zal laten voelen. Het economische herstel blijft onzeker en vooral roamingdiensten en ICT-projecten zijn blootgesteld aan verdere negatieve effecten. Hoewel het erg moeilijk is om een duidelijk beeld te krijgen van de globale impact, zijn er tot nu toe geen tekenen dat de financiële gevolgen zwaarder zouden zijn dan onze verwachtingen, waarbij de impact op de ebitda grotendeels wordt geneutraliseerd door een lagere capex. We bevestigen daarom onze jaarverwachtingen voor 2020 met een ebitda-capex voor de Groep van 780-800 miljoen EUR.

Op 31 maart kondigden we onze nieuwe strategie #inspire2022 aan met als doel het Belgische gigabitnetwerk van morgen te creëren met fiber en 5G. We zijn de eerste operator in België die 5G heeft gelanceerd, te beginnen met 30 gemeenten. We begrijpen dat de lancering van 5G vragen heeft opgeroepen bij sommige burgers en burgemeesters en hebben daarom onze inspanningen verhoogd om verduidelijking te bieden over gezondheids- en milieuaspecten. We staan in nauw contact met alle betrokken gemeenten en met het Waalse Gewest. Met onze investering in de netwerken van de toekomst anticiperen we op de toekomstige behoeften van Belgische bedrijven, steden en burgers. We zullen nog meer capaciteit bieden, wat essentieel zal zijn in de geconnecteerde samenleving van morgen, zoals duidelijk wordt door de huidige coronacrisis. "

De commerciële resultaten in het eerste kwartaal laten een goede vooruitgang zien voor de convergente aanbiedingen en de klantenbasis voor mobiele postpaid, terwijl de groei van internet en tv de impact ondervond van de coronamaatregelen

In het eerste kwartaal van 2020 leverde Proximus een sterke prestatie wat het aantrekken van nieuwe klanten voor mobiele postpaid betreft en slaagde het erin om zijn convergente klantenbasis verder te laten groeien. Met het oog op de veiligheid van zijn klanten en medewerkers heeft Proximus half maart beslist om al zijn shops proactief te sluiten en de installaties bij klanten te beperken tot dringende interventies. Dit had een aanzienlijke impact op de activering van nieuwe klanten, waardoor de lagere churn ruimschoots werd tenietgedaan en de groei voor internet en tv in het Consumer-segment werd afgeremd.

Het Enterprise-segment kende een aanhoudende groei van zijn mobiele klantenbasis in een zeer concurrentiële markt en noteerde opnieuw een sterke stijging voor M2M, terwijl de vastespraakdiensten en de traditionele datadiensten verder bleven achteruitgaan. Inzake ICT realiseerde Proximus een groei van 1,8% op jaarbasis, vooral dankzij professionele diensten zoals security en hybride cloudoplossingen. Proximus blijft de digitale transformatie van professionele klanten ondersteunen, gesterkt door de lancering van Proximus Accelerators, een ecosysteem van hooggespecialiseerde ICT-filialen die de strategische focus richten op ICT-diensten eerder dan op ICT-producten met een lage marge.

Proximus boekt voor het eerste kwartaal een stabiele onderliggende ebitda op de thuismarkten, met een sterke kosten­vermindering die de druk op de marge compenseert

Voor het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.086 miljoen EUR, een daling met 1,0% in vergelijking met die van het jaar voordien. De omzet werd ondersteund door de groei van de convergente aanbiedingen, de mobiele joint offers en ICT, evenals door de bijdrage van e-Press. Dit werd echter ruimschoots tenietgedaan door de aanhoudende achteruitgang van vaste spraak en inkomend verkeer, de druk op de tarieven in het Enterprise-segment van Proximus en enkele initiële negatieve effecten gerelateerd aan COVID-19. De impact op de omzet door COVID-19 was deels het gevolg van de proactieve commerciële acties van Proximus voor zijn klanten in deze periode van beperkt sociaal contact, waaronder bijkomende mobiele datavolumes zonder meerkost, gratis bellen van vast/mobiel naar vaste lijnen en een verruimde toegang tot content. Bovendien werd de omzet uit roaming negatief beïnvloed door het reisverbod als gevolg van het virus, vooral met betrekking tot landen buiten de EU.

Proximus boekte in het eerste kwartaal een onderliggende directe marge van 827 miljoen EUR voor zijn activiteiten op de thuismarkten, 2,4% lager dan het jaar voordien, inclusief een negatieve impact van 5 miljoen EUR als gevolg van de regulering met betrekking tot de tarieven voor internationaal bellen en sms'en. De directe marge van het Consumer-segment, ondersteund door e-Press, liet slechts een beperkte daling zien ten opzichte van het jaar voordien, terwijl de directe marge van het Enterprise-segment de daling van de omzet met hoge marges weerspiegelt. Beide klantensegmenten vertoonden enkele initiële effecten van het reisverbod door COVID-19, dat leidde tot een daling van het roamingverkeer, vooral voor roaming buiten de EU. De directe marge op de thuismarkten als percentage van de omzet bedroeg 76,2% in het eerste kwartaal.

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Proximus zijn kosten op de thuismarkten op jaarbasis met 4,9% verminderd tot 399 miljoen EUR, grotendeels doordat medewerkers het bedrijf hebben verlaten in het kader van het vrijwillig plan voor verlof voorafgaand aan het pensioen en het Fit for Purpose-plan. Bovendien zette het bedrijf zijn structurele kostenefficiënties voort en noteerde het lagere commerciële uitgaven dan in het eerste kwartaal van 2019. De indirecte kosten op de thuismarkten daalden met 5,6% op jaarbasis.

Onder impuls van de sterke kostenvermindering in het eerste kwartaal van 2020 heeft Proximus voor zijn activiteiten op de thuismarkten een stabiele ebitda van 428 miljoen EUR geboekt, +0,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. 

De sterke prestatie van TeleSign draagt bij tot een lichte groei van de directe marge van BICS, waardoor de ebitda in het eerste kwartaal 2,5% hoger ligt dan in 2019

Voor het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde BICS een directe marge van 79 miljoen EUR, of 0,5% hoger dan het jaar voordien. Het resultaat over het eerste kwartaal werd nog niet negatief beïnvloed door COVID-19. Hoewel de geleidelijke insourcing door MTN de marge in het eerste kwartaal enigszins beïnvloedde, werd dit gecompenseerd door de sterke prestatie van TeleSign, vooral in de authenticatiebusiness.

BICS rapporteerde voor het eerste kwartaal van 2020 een ebitda van 36 miljoen EUR, of 2,5% hoger dan het jaar voordien, waarbij de stijging van de directe marge werd versterkt door lagere kosten.

Proximus boekt een lichte vooruitgang van zijn onderliggende groepsebitda, waarbij lagere bedrijfskosten de daling van de directe marge compenseren

Globaal sloot de Proximus Groep het eerste kwartaal van 2020 af met een totale onderliggende omzet van 1.393 miljoen EUR, een daling met 1,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep kwam in het eerste kwartaal 2,1% lager uit dan het jaar voordien en bedraagt in totaal 906 miljoen EUR

De onderliggende bedrijfskosten van de Proximus Groep zijn in het eerste kwartaal van 2020 met 4,5% gedaald tot een totaal van 442 miljoen EUR. Dit was het gevolg van een daling van de bedrijfskosten met betrekking tot de activiteiten op de thuismarkten met 4,9%, en een daling van de kosten van BICS met 1,2% op jaarbasis.

In het eerste kwartaal bedroeg de onderliggende ebitda van de Proximus Groep in totaal 464 miljoen EUR, een stijging met 0,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De onderliggende ebitdamarge van de Groep steeg met 0,6 p.p. tot 33,3%.

Proximus rapporteerde een sterke vrije kasstroom van 152 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2020. Dit staat in verhouding tot 112 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2019, of 143 miljoen EUR exclusief de nettokasuitstroom voor overnames. Ongeveer 60 miljoen EUR van de verwachte kasuitstroom voor het Fit for Purpose-plan werd in het eerste kwartaal van 2020 geboekt. Dit werd ruimschoots gecompenseerd door de lagere behoefte aan cash voor capex en een gunstige evolutie op jaarbasis voor het operationele bedrijfskapitaal.

De capex is over het eerste kwartaal licht gestegen doordat Proximus zijn toekomstgerichte fibernetwerk verder uitrolt

Proximus heeft in de eerste drie maanden van 2020 in totaal 232 miljoen EUR geïnvesteerd. Dit staat tegenover 219 miljoen EUR in de vergelijkbare periode van 2019, exclusief spectrumcapex, waarbij de stijging op jaarbasis wordt verklaard door de timing van enkele contractverlengingen voor content. 

Proximus zet zijn Fiber for Belgium-project voort en rolt zijn toekomstgerichte netwerk nu al uit voor de inwoners van 13 steden en gemeenten. Eind maart 2020 waren 307.000 woningen en bedrijven door Proximus aangesloten op fiber. Zoals aangekondigd op de Capital Markets Day eind maart 2020, is Proximus van plan om de uitrol vanaf volgend jaar verder te versnellen. 

Sinds half maart hebben de coronamaatregelen de werkzaamheden op het terrein vertraagd. De activiteiten voor de uitrol van fiber werden stilgelegd en de klanteninstallaties in het algemeen werden beperkt tot dringende interventies.

Vooruitzichten voor 2020 

Proximus bevestigt zijn vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 met een ebitda-capex van 780-800 miljoen EUR, zoals aangekondigd op zijn Capital Markets Day op 31 maart 2020. 

De jaarvooruitzichten omvatten de beste raming van de impact van COVID-19 op de omzet en de activiteiten van de onderneming, en gaan uit van een impact op de groepsebitda die wordt geneutraliseerd door bijsturingen op het vlak van capex.

Guidance metric ( Eur million) Resultaten 2019 Vooruitzichten 2020 Resultaten 2020
EBITDA - Capex 844 780-800 233
Onderliggende groepsebitda 1.870 - 464
Capex (geboekte capex zonder spectrum & voetbalrechten) 1.027 - 232

Proximus herhaalt zijn voornemen om over het resultaat van 2020, 2021 en 2022 een jaarlijks brutodividend van 1,2 EUR per aandeel uit te keren, te beschouwen als ondergrens. 

Printen

Deel dit nieuws via