Proximus bevestigt de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 15 april 2020

Gereguleerde informatie 10/01/2020 18:15 lokale tijd

De vergaderingen gaan door zonder fysieke deelname van de aandeelhouders.

 

Proximus neemt akte van het feit dat de federale regering in het kader van de huidige COVID-19 crisis heeft beslist om bijzondere maatregelen af te kondigen voor de organisatie van gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Belgische vennootschappen.

Proximus zal, overeenkomstig haar statuten, haar gewone algemene vergadering houden op 15 april 2020 om 10u. Op diezelfde dag zal aansluitend, om 11u30, een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden. Er wordt in dit verband verwezen naar de oproeping tot beide algemene vergaderingen, zoals beschikbaar op de website van de onderneming.

De Raad van Bestuur heeft beslist om de algemene vergaderingen van 15 april 2020 te bevestigen doch met inachtneming van de uitzonderingsmaatregelen die door de overheid worden opgelegd.

Bijgevolg is het aandeelhouders niet toegelaten om fysiek aanwezig te zijn tijdens de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op 15 april 2020.

Zoals steeds zullen de aandeelhouders echter de mogelijkheid hebben om hun rechten uit te oefenen door per brief te stemmen of volmacht te verlenen volgens de procedures die in de oproeping tot de algemene vergaderingen staan gespecifieerd. De Raad van Bestuur heeft beslist dat aandeelhouders die voor de tweede mogelijkheid zouden opteren hun volmacht dienen te verlenen aan de heer Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De benodigde formulieren voor stemming per brief en deelname bij volmacht voor beide algemene vergaderingen zijn beschikbaar op de website van de onderneming, via volgende url: https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html.

Tot slot heeft de Raad van Bestuur beslist dat aandeelhouders uitsluitend gebruik zullen kunnen maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Ook hiervoor wordt verwezen naar de procedures die hieromtrent in de oproeping tot de algemene vergaderingen staan gespecifieerd.

Echter, in afwijking van de procedures vermeld in de oproeping tot de algemene vergaderingen, dienen de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergaderingen te bereiken, te weten uiterlijk op zaterdag 11 april 2020 (per e-mail naar secretary.general@proximus.com).

Beide algemene vergaderingen zullen te volgen zijn via een live streaming die ter beschikking zal worden gesteld op de website van de onderneming (https://www.proximus.com/nl/investors/shareholders-meeting.html).

De antwoorden op de schriftelijke vragen van aandeelhouders zullen tijdens deze live streaming mondeling toegelicht worden.

Proximus hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijft beschikbaar voor verdere toelichting of het beantwoorden van eventuele vragen die u in dit verband zou hebben.

Printen

Deel dit nieuws via