Breadcrumb

 

Aanvullende informatie van Proximus voor investeerders en analisten bij de aankondiging van de samenwerking tussen Proximus en Orange Belgium

Proximus en Orange Belgium gaan samenwerken om het mobiele toegangsnetwerk van de toekomst te ontwikkelen

Vandaag kondigden Proximus en Orange Belgium aan dat ze een term sheet ondertekenden met als doel tegen het eind van het jaar een overeenkomst voor het delen van mobiele toegangswerken te sluiten. De beoogde overeenkomst voor het actief delen van deze netwerken houdt in dat Proximus en Orange Belgium hun bestaande radiotoegangsnetwerken (zoals masten, antennes, radio’s, basisstations, …) samenvoegen tot een gedeeld gezamenlijk netwerk. Het delen zal van toepassing zijn op alle technologieën (2G/3G/4G/5G) en op nationaal niveau. Het gedeelde netwerk zal de dekking verbeteren, met een geconsolideerd aantal mobiele sites dat naar verwachting ongeveer 20% hoger zal liggen in vergelijking met het huidige radiotoegangsnetwerk van elke operator afzonderlijk.

Proximus verwacht dat de beoogde overeenkomst een zeer goede return zal opleveren.

Afhankelijk van het resultaat zou de voorziene reikwijdte van de sharingovereenkomst vanaf 2024 leiden tot een verwachte recurrente jaarlijkse cashflow van €35-€40 miljoen voor Proximus, dankzij de lagere opex en capex nodig om zijn mobiele netwerk te exploiteren na de consolidering. De opexbesparingen omvatten lagere huurprijzen en kosten voor energie, herstellingen en onderhoud. De capexbesparingen hebben voornamelijk betrekking op de lagere investeringen die nodig zijn voor de uitrol van 5G, nieuwe sites en het verhuizen van sites.

Om het delen van de mobiele netwerken mogelijk te maken, is een opstartinvestering vereist die wordt geraamd op een totaal van ca. € 140 miljoen over de driejaarsperiode 2021-2023. Deze kost zal naar verwachting voor een stuk worden gecompenseerd door een aantal initiële voordelen van het gedeelde netwerk. Daarom verwacht Proximus dat, in vergelijking met zijn stand-alone vooruitzichten, de incrementele kost (capex en opex) beperkt zal blijven tot ca. € 75 miljoen, gespreid over 2021-2023.

Voor 2019 en 2020 wordt geen betekenisvolle impact verwacht.

Print

Share this article via