CEO Proximus

Met het oog op het herstellen van een sereen klimaat binnen het bedrijf en in het belang van de onderneming, zijn de Raad van Bestuur van Proximus en Mevr. Dominique Leroy onderling overeengekomen dat ze haar functie als CEO neerlegt op vrijdag 20 September 2019.

In de komende week zal ze al haar dossiers overdragen aan CFO Sandrine Dufour die aangesteld is als CEO ad interim vanaf 21 September, met de steun van Stefaan De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de procedure voor het zoeken naar een opvolger opgestart en zal in de vergadering van 19 September het profiel van de nieuwe CEO goedkeuren en een executive search consultant aanstellen om het bedrijf bij te staan in deze procedure.

De Raad van Bestuur wil Mevrouw Dominique Leroy expliciet bedanken voor de voorbeeldige manier waarop ze haar mandaat als CEO van Proximus tijdens de laatste zes jaar heeft vervuld en voor de fundamentele transformatie die ze heeft opgestart.

De Raad van Bestuur van Proximus

Printen

share this article via