Breadcrumb

De stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en Proximus schakelen een versnelling hoger in de evolutie naar een intelligentere stedelijke omgeving

Proximus en Ottignies-Louvain-la-Neuve zijn het eens geworden over een samenwerking om een Smart City Live Lab op te richten. Het gemeenschappelijke project kadert in een akkoord met het Waalse Gewest en zal worden uitgewerkt onder toezicht van het Agence du Numérique, in overeenstemming met de strategie ‘Digital Wallonia #SmartRegion’. Het zal toelaten om het potentieel van de 'Smart City'-oplossingen in verschillende toepassingsdomeinen, zoals veiligheid en preventie, administratieve efficiëntie, toerisme, energiebeleid en mobiliteit, te evalueren.

De stad als laboratorium voor een 'Smart Region'

In een eerste fase zullen Proximus en de Stad een gedetailleerde analyse uitvoeren van de belangrijkste uitdagingen waarmee Ottignies-Louvain-la-Neuve wordt geconfronteerd, en zullen ze de prioriteiten vastleggen om samen mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Na afloop van deze verkennende fase zullen de meest pertinente oplossingen in reële situaties worden getest, waarbij de Stad zal fungeren als laboratorium. Het doel is om de oplossingen die in Ottignies-Louvain-la-Neuve worden getest, op termijn op het hele grondgebied te repliceren, om andere Waalse steden en gemeenten over de streep te trekken.

De keuze voor Ottignies-Louvain-la-Neuve was logisch. Het is een middelgrote stad met een gediversifieerde infrastructuur, bevolking en ecosysteem, wat het tot een ideaal laboratorium maakt om de tests uit te voeren.

Ik ben blij met dit vernieuwende project. Het doel is om het concept van de Smart Cities bij het grote publiek tastbaarder te maken. We kunnen daarbij denken aan een systeem van intelligente verlichting in de openbare parken om de veiligheid te verhogen, of een oplossing die het beheer van de verkeersstromen en de verplaatsingen van mensenmassa's bij evenementen vergemakkelijkt. Dit zijn slechts twee mogelijkheden uit een hele reeks; essentieel is dat ze beantwoorden aan de noden van de burgers.

Naar een ecosysteem van partners

Voor de concrete uitvoering van de projecten in het kader van het Smart City Live Lab steunt Proximus op zijn expertise in de domeinen internet der dingen, data analytics, mobiliteit en veiligheid. De mogelijkheid om dankzij deze expertise de applicaties in een reële situatie te testen, vormt een belangrijke stap in de versnelling van de digitale transformatie van de stedelijke omgeving.

Tegelijk is het de bedoeling om in Ottignies-Louvain-la-Neuve een open ecosysteem van partners te vestigen, dat innovatie faciliteert door te steunen op cocreatie. De eerste stappen in die richting werden al gezet: ORES heeft zijn medewerking toegezegd als marktfacilitator en partner van de overheid op het gebied van energiebeleid, met name in het domein van de intelligente openbare verlichting van gemeenten. Ook Be-Mobile, dat de initiatieven van de steden en gemeenten in het kader van het #SmartRegion-programma ondersteunt, zal meewerken via spitstechnologische oplossingen om de uitdagingen in het domein van intelligente mobiliteit het hoofd te bieden.

Het Smart City Live Lab wordt ondersteund door de volgende partners:

Smart City partner

Print

Share this article via