Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2019

De Proximus Groep sluit het eerste kwartaal af met een groeiende klantenbasis op een concurrentiële markt en rapporteert een onderliggende ebitdagroei dankzij de toename van de onderliggende directe marge

  • Aanhoudend succes van all-inaanbiedingen Tuttimus en Bizz All-in, die 538.000 klanten bereiken
  • Aanhoudende groei van de klantenbasis op de thuismarkten in een zeer concurrentiële omgeving: +8.000 klanten voor vast internet, +7.000 tv-klanten, + 25.000 postpaidkaarten
  • Exclusief de omzet uit toestellen, met een lage marge, was de onderliggende omzet op de thuismarkten 0,9% lager op jaarbasis
  • Onderliggende directe marge op de thuismarkten: +0,9%, ebitda +2,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018
  • Stevige vrije kasstroom in het eerste kwartaal van 2019 van 143 miljoen EUR, exclusief de impact van overnames
  • Vooruitzicht van een stabiele onderliggende groepsebitda voor het volledige jaar 2019 bevestigd. Exclusief de omzet uit toestellen, met een lage marge, zal de onderliggende omzet op de thuismarkten naar verwachting vrijwel stabiel blijven

Dominique Leroy, CEO van de Proximus Groep:

Op de consumentenmarkt bleven we klanten aantrekken voor onze belangrijkste producten, gesterkt door onze tweemerkenstrategie en gesegmenteerde aanbiedingen. Onze convergente klantenbasis groeide verder aan, dankzij onze aantrekkelijke content en onze gestaag uitbreidende footprint voor glasvezel. Vooral onze all-inaanbiedingen blijven succesvol: de klantenbasis voor Tuttimus en Bizz All-in telt nu 538.000 klanten.

De mobiele markt blijft ook in het eerste kwartaal zeer concurrentieel, terwijl het gedrag van de klanten tegelijk verandert: het verbruik verschuift meer en meer naar communicatieapps, wat de omzet uit inkomend verkeer verlaagt.

Ik ben zeer tevreden over onze verwezenlijkingen in het B2B-segment, waar we een sterk kwartaal afsluiten met opnieuw een stevige toename van onze mobiele klantenbasis en waar de overgenomen bedrijven de verwachtingen inlossen. We hebben een sterk aanbod voor onze Enterprise-klanten, waarbij we oplossingen aanreiken die hen helpen bij hun digitale transformatie. In deze optiek ben ik tevreden dat we een grotere participatie hebben genomen in Be-Mobile, dat marktleider is in de Benelux op het vlak van 'smart mobility' en zijn positie in de automobielsector heeft versterkt door de overname van Mediamobile in november 2018.

Door de recente dalende trend in de doorverkoop van standalone mobiele toestellen, hebben we in onze omzetvooruitzichten de focus verlegd naar 'omzet op de thuismarkten exclusief toestellen'. Deze omzet, die uit strategisch oogpunt waardevoller is, zal naar verwachting vrijwel stabiel blijven in vergelijking met het jaar voordien. We houden vast aan onze jaarverwachting van een stabiele onderliggende groepsebitda, inclusief een lichte groei van de onderliggende ebitda op de thuismarkten.

We hebben er vertrouwen in dat we dankzij onze #shifttodigital-strategie verder zullen kunnen groeien op een steeds meer concurrentiële markt en dat we de komende jaren de vooropgestelde besparingen zullen kunnen realiseren. Wat ons transformatieplan betreft, zijn de gesprekken met de sociale partners nog aan de gang, en hopen we weldra de onderhandelingsfase te kunnen starten.

Beide merken behouden een goede dynamiek voor internet en tv op de residentiële markt, terwijl het Enterprise-segment kan terugblikken op een sterk kwartaal dankzij de bijdrage van ICT, mobiele diensten en Advanced Business Services

In het Consumer-segment zette de onderneming de positieve trend voor internet en tv voort voor zowel Proximus als Scarlet, ondanks lagere commerciële uitgaven in het eerste kwartaal. Verdere upselling naar all-inaanbiedingen bracht de klantenbasis voor Tuttimus en Bizz All-in eind maart op 538.000. De residentiële klantenbasis voor mobiele postpaid bleef in het eerste kwartaal van 2019 stabiel, door een daling van het aantal prepaidmigraties en intense concurrentie.

Het Enterprise-segment zag zijn mobiele klantenbasis sterk groeien op een competitieve markt. ICT bleef een krachtige groeimotor dankzij de bijdrage van overgenomen bedrijven, die de ICT-portfolio van Proximus versterkten en de onderneming deden evolueren van pure connectiviteit naar oplossingen voor de digitale transformatie van professionele klanten. Ook in Advanced Business Services zette de onderneming een sterke groei neer, dankzij de overname van Mediamobile door het Proximus-filiaal Be-Mobile.

Proximus slaagt erin om zijn onderliggende ebitda op de thuismarkten in het eerste kwartaal met 2,2% te laten groeien, ondanks een daling in omzet die vooral te wijten is aan de lagere verkoop van mobiele toestellen, zonder impact op de marge

Voor het eerste kwartaal van 2019 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.096 miljoen EUR, een daling met 2,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De daling is vooral toe te schrijven aan de lagere verkoop van mobiele toestellen en omvat een verdere terugval van de omzet uit inkomend mobiel verkeer. Geen van beide elementen heeft een effect op de marge. De omzet uit toestellen buiten beschouwing gelaten, lag de omzet op de thuismarkten over het eerste kwartaal 0,9% lager dan het jaar voordien.

De onderliggende directe marge van Proximus op de thuismarkten steeg tot 847 miljoen EUR, 0,9% meer dan in dezelfde periode van 2018. Dit omvat een netto-impact van -2 miljoen EUR door regelgeving, met name als gevolg van de verlaagde vaste terminatietarieven. De verbeterde marge was te danken aan de groei van de klantenbasis, upselling, residentiële prijswijzigingen en de overgenomen ICT-bedrijven.

De totale kosten van Proximus op de thuismarkten bedroegen 419 miljoen EUR in het eerste kwartaal, 0,3% lager dan het jaar voordien. Binnen de mix daalden de niet-personeelskosten op de thuismarkten met 2,3%, als gevolg van de lagere commerciële uitgaven in het eerste kwartaal van 2019 en de aanhoudende inspanningen in heel de onderneming om structurele kostenbesparingen te realiseren. De personeelskosten stegen met 0,9% omwille van de aangroei van het personeelsbestand door overnames in het ICT-domein.

Dankzij een verbeterde directe marge, en met vrijwel stabiele bedrijfskosten, rapporteerde Proximus voor zijn activiteiten op de thuismarkten een onderliggende ebitda van 428 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2019, een stijging met 2,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018.

BICS verhoogt zijn directe marge en ebitda, gesterkt door de groeiende activiteiten van TeleSign

Over het eerste kwartaal van 2019 boekte BICS (carrierdiensten van Proximus) een directe marge van 79 miljoen EUR, een stijging met 2,8% in vergelijking met het jaar voordien, waarbij de directe marge voor zowel spraak- als niet-spraakgebonden activiteiten positief evolueerde. De toename van de directe marge voor spraak was het gevolg van de ontwikkeling van cloudnummers en de mobiele identificatiediensten van TeleSign, terwijl de stijging voor niet-spraak te danken was aan de groei van Application-to-Person-berichtenvolumes en de verwezenlijking van directe kostensynergieën via de combinatie BICS-TeleSign.

BICS rapporteerde over het eerste kwartaal van 2019 een ebitda van 35 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 1,3%.

De onderliggende groepsebitda neemt met 2,1% toe in vergelijking met dezelfde periode in 2018, met een hogere directe marge en vrijwel stabiele kosten

Doordat de onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten de impact ondervond van de lagere verkoop van mobiele toestellen en BICS (carrierdiensten) in het eerste kwartaal een stabiele omzet boekte, sloot de Proximus Groep het eerste kwartaal van 2019 af met een onderliggende omzet van 1.415 miljoen EUR, een daling met 1,8% in vergelijking met dezelfde periode van 2018.

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 1,1% tot 926 miljoen EUR, wat neerkomt op 65,4% van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2019 bleven de onderliggende bedrijfskosten van de Proximus Groep vrijwel stabiel (+0,1%) op 463 miljoen EUR, inclusief een stijging van de bedrijfskosten voor BICS door hogere personeelskosten bij TeleSign.

De totale onderliggende ebitda van de Proximus Groep bedroeg 463 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2019, een stijging met 2,1% in vergelijking met dezelfde periode in 2018, dankzij de groei van de ebitda uit de activiteiten van Proximus op de thuismarkten.

Tot slot kwam de totale vrije kasstroom van Proximus in het eerste kwartaal van 2019 uit op 112 miljoen EUR, of 143 miljoen EUR wanneer geen rekening wordt gehouden met de kasuitstroom gelinkt aan de hogere participatie in Be-Mobile. Op vergelijkbare basis ligt de vrije kasstroom 59 miljoen EUR hoger dan in het eerste kwartaal van 2018, onder meer door de lagere behoefte aan cash voor het operationele bedrijfskapitaal, de groei van de onderliggende ebitda en de lagere interestbetalingen.

Verdere investeringen in digitale platformen, het transportnetwerk, het project 'Glasvezel voor België' en de kwaliteit van het mobiele netwerk

In de eerste 3 maanden van 2019 investeerde de Proximus Groep een vrijwel stabiel bedrag van 219 miljoen EUR, exclusief 8 miljoen EUR spectrumgerelateerde capex voor Proximus Luxembourg.

Proximus investeerde onder meer in nieuwe digitale platformen, de verdere modernisering van zijn transportnetwerk (een meerjarenplan) en zijn project 'Glasvezel voor België'. Met de uitrol van glasvezel voor de stad Aalst, die op 19 maart 2019 werd aangekondigd, loopt 'Glasvezel voor België' momenteel in 10 steden. Daarnaast investeerde Proximus verder in zijn mobiele netwerk om een mobiele dienst van hoge kwaliteit te leveren en tegelijk de aanhoudende stijging van het dataverbruik op te vangen. Over het eerste kwartaal van 2019 bedroeg het gemiddelde dataverbruik 2,5 GB/maand, een stijging op jaarbasis met bijna 60%.

Vooruitzichten voor 2019

Op basis van de recente trend in de doorverkoop van standalone mobiele toestellen, die druk uitoefent op de omzet maar tegelijk margeneutraal is, herdefinieert Proximus zijn omzetparameter voor de jaarvooruitzichten voor 2019, en opteert het voor ‘omzet op de thuismarkten exclusief toestellen’. Deze parameter elimineert de volatiliteit van de verkoop van standalone mobiele toestellen en behoudt de focus op waarde. Op een concurrentiële markt gaat Proximus ervan uit dat zijn onderliggende omzet op de thuismarkten exclusief toestellen in 2019 vrijwel stabiel zal zijn in vergelijking met het jaar voordien.

Proximus herbevestigt zijn vooruitzichten voor een stabiele onderliggende groepsebitda, inclusief een lichte groei van de onderliggende ebitda op de thuismarkten.

Voor 2019 verwacht Proximus dat regulering de onderliggende marge op de thuismarkten met 20 miljoen EUR zal beperken.

De groepscapex voor 2019, uitgezonderd het spectrum, zal naar verwachting stabiel blijven in vergelijking met het niveau van 2018. Dit omvat de verdere investeringen in het project 'Glasvezel voor België', waarvan de uitrol in de rest van het jaar zal starten in 6 bijkomende steden, bovenop de huidige 10 steden.

Het volledig financieel verslag