Breadcrumb

Financiële resultaten van de Proximus Groep - Tweede kwartaal 2018

Please select an image for this article

De Proximus Groep sluit een solide eerste jaarhelft af met sterke resultaten voor het tweede kwartaal: aanhoudende groei van de klantenbasis en een reeks solide financiële cijfers op een erg concurrentiële markt

Proximus breidt zijn klantenbasis voor internet, tv en mobiele postpaid verder uit, gesterkt door het aanhoudende succes van Tuttimus/Bizz All-in en Scarlet, en sluit opnieuw een sterk kwartaal af in het Enterprise-segment

In een kwartaal dat in het algemeen wordt gekenmerkt door een vertraging van de groei voor internet en tv, breidde Proximus zijn klantenbestand voor beide producten verder uit. Deze klantenaangroei werd ondersteund door de sterke prestatie van Scarlet, het lagekostenmerk van Proximus, en door het blijvende succes van de Tuttimus/Bizz All-in-aanbiedingen, waarop eind juni 2018 in totaal 439.000 klanten hadden ingetekend. Proximus realiseerde een stevige groei van zijn klantenbasis voor mobiele postpaid, gesterkt door een lagere churn en een succesvolle WK-voetbalcampagne voor mobiele diensten.

Ook het Enterprise-segment realiseerde een aanhoudende klantengroei. Het zette met succes zijn strategie verder om zijn aanbod uit te breiden buiten de loutere connectiviteitsdiensten en nuttige oplossingen te bieden voor de digitale transformatie van professionele klanten. Dit leidde tot een solide omzetgroei van 6,5% voor ICT. Met de recente overnames van Umbrio en Codit onderstreepte Proximus zijn ambities om in dit domein te blijven groeien. Daarenboven noteerde het Enterprise-segment een hogere omzet uit mobiele diensten, dankzij een forse toename van het aantal mobiele klanten, en ging het verder vooruit in Advanced Business Services.

Solide financiële prestaties voor de activiteiten op de thuismarkten, resulterend in een ebitdagroei van 5,5%, dankzij een hogere directe marge en een verdere daling van de bedrijfsuitgaven

Voor het tweede kwartaal van 2018 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.114 miljoen EUR, een stijging met 0,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Dit was het resultaat van een hogere omzet uit vaste data en tv, die de verdere achteruitgang van vaste spraak neutraliseerde. De omzet uit mobiele postpaid steeg eveneens, dankzij de aangroei van het klantenbestand in het voorbije jaar, die de druk op de tarieven als gevolg van 'Roam-like-at-Home' ruimschoots compenseerde. Verder boekte de Proximus Groep in het tweede kwartaal van 2018 een solide omzetgroei van 6,2% voor ICT.

De totale directe marge voor de activiteiten op de thuismarkten van Proximus bedroeg 853 miljoen EUR in het tweede kwartaal. De stijging op jaarbasis met 2,3%, ondanks de impact van 'Roam-like-at-Home', was te danken aan het Consumer-segment, dat kon profiteren van zijn klantenaangroei en eenmalige gunstige elementen.

De bedrijfsuitgaven van Proximus op de thuismarkten daalden met 1,2% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2017, onder impuls van een daling van de personeelsuitgaven met 2,5%.

Als gevolg van de hogere marge gerealiseerd voor zijn activiteiten op de thuismarkten, in combinatie met de lagere bedrijfsuitgaven, rapporteerde Proximus een toename van de onderliggende ebitda op de thuismarkten met 5,5%, waardoor deze in het tweede kwartaal van 2018 uitkwam op 454 miljoen EUR. Hierin is een netto-impact van -13 miljoen EUR door de regelgeving begrepen.

Opnieuw een sterk kwartaal voor BICS, met een groei met dubbele cijfers van de directe marge en de ebitda, dankzij de bijdrage van het recent overgenomen Amerikaanse bedrijf TeleSign

De directe marge van BICS groeide in het tweede kwartaal van 2018 tot 79 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 18,5%. De directe marge van BICS werd positief beïnvloed door de overname van TeleSign, die de strategische ambities van BICS in de Application-to-Person-berichtenmarkt versnelt, met toenemende volumes, en waarbij synergieën in de directe kosten worden gerealiseerd.

BICS rapporteerde over het tweede kwartaal van 2018 een ebitda van 39 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 12,7%, inclusief TeleSign.

De hogere directe marge stuwt de onderliggende ebitda van de Groep hoger, en neutraliseert de lichte stijging van de bedrijfskosten

De Proximus Groep sloot het tweede kwartaal van 2018 af met een omzetgroei van 2,6%, wat de totale omzet op 1.454 miljoen EUR bracht.

De onderliggende directe marge van de Groep steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 3,5% tot een totaal van 932 miljoen EUR.

De onderliggende bedrijfskosten van de Proximus Groep zijn in het tweede kwartaal met 0,7% gestegen. Dit was vooral toe te schrijven aan de consolidering van TeleSign in BICS, terwijl de kosten op de thuismarkten op jaarbasis met 1,2% zijn gedaald.

In het tweede kwartaal rapporteerde Proximus een onderliggende groepsebitda van 493 miljoen EUR, of 6,1% meer dan in dezelfde periode in 2017.

De vrije kasstroom van Proximus bedroeg 80 miljoen EUR in het tweede kwartaal van 2018, wat de totale vrije kasstroom eind juni op 159 miljoen EUR brengt, of 180 miljoen EUR indien geen rekening wordt gehouden met de kasuitstroom gerelateerd aan de overname van filialen in het ICT-domein. Voor het overige was de daling ten opzichte van 2017 vooral het gevolg van de hogere cash betaald voor capex, voor een deel gecompenseerd door een groei van de onderliggende ebitda en lagere betalingen aan inkomstenbelastingen.

Investeringen blijven goed op schema om de doelstelling voor het volledige jaar te halen

Proximus investeerde 238 miljoen EUR in het tweede kwartaal van 2018, wat de capex voor de eerste zes maanden van 2018 op 459 miljoen EUR brengt. Dit bedrag omvat de aanzienlijke investeringen van Proximus in de verbetering van zijn netwerken, met de verdere uitrol van glasvezel en de voortdurende upgrades op het mobiele netwerk om hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven, ondanks een scherpe stijging van het binnenlandse mobiele dataverbruik met meer dan 60% ten opzichte van vorig jaar. Medio 2018 bedroeg het maandelijkse binnenlandse dataverbruik gemiddeld bijna 1,9 GB per klant, mede doordat het WK voetbal ook op mobiele toestellen werd gevolgd.

Daarnaast investeert Proximus in zijn IT-systemen, verdere vereenvoudiging en transformatie, en aantrekkelijke content voor zijn tv-klanten.

Jaarverwachtingen voor 2018 bevestigd

Proximus sloot een solide eerste helft van 2018 af met een ebitda die de verwachtingen van de onderneming licht overstijgt. Hierin zijn enkele eenmalige positieve elementen begrepen, die vooral de directe marge van het Consumer-segment ten goede kwamen. Voor de tweede helft van 2018 verwacht Proximus de vruchten te plukken van de annualisering van de Roam-Like-At-Home-prijsregulering; anderzijds staat het voor een loonindexering en zal het niet langer het effect ondervinden van de tariefaanpassingen van medio 2017.

Globaal gezien verwacht Proximus het jaar 2018 af te sluiten in lijn met zijn jaarverwachting, met name een licht stijgende groepsebitda en een vrijwel stabiele omzet op de thuismarkten, ondanks de erg concurrentiële markt. De capexvooruitzichten voor 2018 blijven onveranderd op ca. 1 miljard EUR. Proximus herbevestigt ook zijn intentie om een brutodividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren voor het jaar 2018.

Ik ben zeer tevreden met de goede resultaten die in dit tweede kwartaal zijn behaald, met een aanhoudende groei van onze klanten en solide financiële cijfers, ondanks een erg concurrentiële markt. Zo sluiten we een solide eerste jaarhelft af.

Via onze tweemerkenstrategie zijn we erin geslaagd ons klantenbestand voor tv en internet verder uit te breiden, in een kwartaal dat in het algemeen gekenmerkt wordt door een commerciële vertraging voor vaste diensten. Niettemin is er het blijvende succes van onze all-inaanbiedingen: eind juni bereikten we 439.000 Tuttimus/Bizz All-inklanten. We realiseerden ook een sterke groei in mobiele postpaid, met een toevoeging van 45.000 nieuwe kaarten aan onze klantenbasis voor postpaid, dankzij de opeenvolgende verbetering van de churn, een succesvolle mobiele campagne rond de Rode Duivels en aanhoudende groei in het Enterprise-segment. Op 25 juni breidden we ons mobiele aanbod voor het Consumer-segment uit met twee EPIC-tariefplannen, volledig digitale mobiele aanbiedingen als antwoord op de behoeften van de millennials inzake muziekstreaming en sociale netwerken, met veelbelovende eerste resultaten.

Ons Enterprise-segment behield zijn solide positie, met een verder groeiend klantenbestand voor mobiel en een sterke groei in ICT. Bovenop de flinke organische groei profiteert onze ICT-business ook van de investeringen die we doen om ons ICT-aanbod te versterken, waarbij we diensten aanbieden die een stuk verder gaan dan loutere connectiviteit. Het voorbije jaar hebben we kleine, maar sterk gespecialiseerde bedrijven overgenomen die interessante oplossingen bieden voor de digitale transformatie van onze businessklanten. In lijn met deze strategie hebben we recent nog de overname aangekondigd van Codit, een Belgisch IT-dienstenbedrijf en marktleider inzake integratie van bedrijfsapplicaties, API-beheer, Microsoft Azure en Internet of Things. Dit zal ons toelaten onze Corporate-klanten van de infrastructuurlaag tot de applicatielaag verder te ondersteunen.

De solide commerciële realisaties hebben geleid tot een groei van de omzet voor onze activiteiten op de thuismarkten met 0,8%. Tegelijk hebben we onze directe en operationele kosten verder onder controle gehouden, met als resultaat een sterke prestatie voor de ebitda op de thuismarkten, die in het tweede kwartaal met 5,5% is gegroeid. Dit is inclusief een verlies van 13 miljoen EUR directe marge voor roaming, als gevolg van de 'Roam like at Home'-regulering.

BICS sloot een sterk tweede kwartaal af met een groei van de directe marge met 18,5% op jaarbasis, en een groei van de ebitda met 12,7%. Een belangrijke factor hierin was de consolidering van TeleSign, die het verwezenlijken van de strategische ambities van BICS op de groeiende Application-to-Person-markt versnelt, en beduidende synergieën oplevert.

Met zowel de thuismarkten als BICS die een solide ebitdagroei optekenen, hebben we het tweede kwartaal afgesloten met een stijging van 6,1% voor onze groepsebitda. Dit komt neer op een stijging van de groepsebitda met 3,6% in de eerste helft van 2018, iets boven onze verwachtingen, inclusief een aantal eenmalige gunstige elementen voor de directe marge. Op basis van onze ramingen voor de rest van het jaar houden we vast aan onze jaarvooruitzichten van een lichte ebitdagroei voor de Groep en een vrijwel stabiele omzet op de thuismarkten. We bevestigen ook onze verwachting dat de capex voor 2018 ca. 1 miljard EUR zal bedragen, en dat we een brutodividend van 1,50 EUR per aandeel willen uitkeren voor 2018.

Tot slot hebben we ook kennisgenomen van het akkoord van de federale regering om de komende spectrumveilingen open te stellen voor een vierde mobiele operator onder discriminatoire voorwaarden. In de komende maanden zullen we intensief werken aan verschillende scenario’s om te anticiperen op de mogelijke komst van een vierde speler en de potentiële gevolgen voor Proximus.

Links

Printen

Deel dit nieuws via