Financiële resultaten van de Proximus Groep – Derde kwartaal 2017

27/10/2017

Financiële resultaten van de Proximus Groep – Derde kwartaal 2017

27/10/2017

Proximus breidt zijn klantenbestand verder uit ondanks toenemende concurrentie en boekt financiële resultaten in lijn met zijn verwachtingen

 • Sterke groei van all-in aanbiedingen Tuttimus en Bizz All-in, 306.000 klanten eind Q3’17
 • Stabiele 1,7% omzetgroei uit mobiele postpaid diensten, ondanks een significante ‘Roam-like-at-home’ impact
 • Stabiele onderliggende opbrengsten op de thuismarkten1  in het derde kwartaal
 • Onderliggende groepsebitda van 464 miljoen EUR in het derde kwartaal, -2,2% t.o.v. een hoge vergelijkbare basis
 • YTD omzet op de thuismarkten steeg met 1,1% en onderliggende groepsebitda steeg met 1,7%
 • Proximus herbevestigt zijn jaarvooruitzichten voor 2017
 • Interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel, uit te keren op 8 december 2017

Dominique Leroy, CEO van Proximus
Dominique Leroy, CEO van de Proximus Groep

Met financiële resultaten voor het derde kwartaal in lijn met onze verwachtingen, hebben we er vertrouwen in het jaar af te sluiten met een lichte groei van de groepsebitda.

Het vakantieseizoen werd gekenmerkt door de hoge impact van ‘Roam-like-at-home’, waarbij reizende Proximus-klanten optimaal profiteerden van dit nieuwe voordeel. Dataroamingvolumes kregen een boost: ze verzesvoudigden tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Positief was dat de roamingvolumes van bezoekers ook sterk stegen, en op die manier voor een stuk de hogere kosten voor uitgaande roaming compenseerden.

Het mobiele dataverbruik werd ook gestimuleerd door de bundels met meer data voor al onze Mobilus-abonnementen. Vanaf 1 augustus werden onze all-inaanbiedingen Tuttimus/Bizz All-in nog aantrekkelijker dankzij de verdubbeling van de data, wat het succes van onze convergente portefeuille verder versterkte: eind september telde die 306.000 klanten.

In het derde kwartaal zagen we een toename van de promoties bij de concurrentie, voornamelijk op de Consumer-markt. Niettemin slaagden we erin, dankzij onze convergentie en tweemerkenstrategie, om de impact op de churn te matigen en ons klantenbestand verder te laten aangroeien. Ook Scarlet droeg hiertoe bij, dankzij zijn concurrentiële positie in het low-endsegment van de markt. Ons Enterprise- segment wist zijn solide positie aan te houden: het breidde zijn mobiele klantenbestand fors uit en kon profiteren van een sterk kwartaal in ICT, en van aanhoudende groei inzake mobiliteit en convergente diensten, die de aanhoudende druk op de traditionele producten compenseerden.

Ons kostenefficiëntieprogramma bleef resultaat opleveren: de kosten werden nog verder verlaagd t.o.v. een reeds in 2016 verminderde basis. Zoals verwacht, zagen we in het derde kwartaal een negatieve ebitdavariantie op de thuismarkten: de ebitda daalde met 1,9% t.o.v. de hoge vergelijkbare basis van vorig jaar en er was de hoge impact van roaming. Zonder de netto roaming impact, zou de ebitda op de thuismarkten gestegen zijn met 2,3%. Inclusief BICS daalde de groepsebitda in het derde kwartaal 2,2%.

We hebben geïnvesteerd in de verdere uitrol van vereenvoudigings- en transformatieprojecten en verdere verbeteringen van het mobiele netwerk, waaronder de commerciële uitrol van 4,5G. Wat het vaste netwerk betreft, hebben we onze VDSL2-upgrade met vectoringtechnologie voltooid, waardoor we nu 83% van de bevolking bereiken, het hoogste vectoringbereik wereldwijd. Deze technologie maakt merkelijk hogere breedbandsnelheden mogelijk, alsook tal van verbeterde digitale diensten.

Ons ‘Glasvezel voor België’-project vordert ook goed en komt stilaan op kruissnelheid, met een uitrol die in 5 grote steden is gestart.

Op basis van de financiële resultaten na 9 maanden, die in lijn zijn met onze verwachtingen, herbevestigen we onze vooruitzichten voor het volledige jaar van een lichte groei van de groepsebitda en een vrijwel stabiele omzet op de thuismarkten. We bevestigen ook onze capexvooruitzichten voor 2017 van 1 miljard EUR.

Proximus heeft zijn opmerkingen in verband met de lopende marktanalyse bezorgd aan het BIPT. Wij zijn sterk voorstander van een regelgevingscontext die investeringen aanmoedigt en van een niet-gereguleerd, open glasvezelnetwerk, op basis van flexibele bitstreamtoegang, om zo een competitieve gigabitmarkt in België mogelijk te maken. Onlangs sloten we met Edpnet een commerciële wholesaleovereenkomst voor glasvezel af. Hieruit blijkt ons actief engagement t.o.v. onze wholesaleklanten om aan hun evoluerende behoeften te voldoen. Proximus garandeert de snelste en meest kosteneffectieve toegang tot glasvezel voor Belgische gezinnen, rekening houdend met de specifieke Belgische context. Ook staan wij open voor co-investering in de glasvezelinfrastructuur, onder aanvaardbare technische en financiële voorwaarden.

Tot slot ben ik blij dat Proximus de exclusieve uitzendrechten verwierf voor Studio 100 TV.  Met hun succesvolle programma’s voor families met kinderen, is deze zender een belangrijke toevoeging aan ons tv-aanbod.


 

Proximus is erin geslaagd zijn klantenbestand verder te laten groeien, ondanks een seizoenseffect. Tegelijk heeft het af te rekenen met verscherpte promoties van de concurrentie en een licht hogere churn

Proximus bleef heel wat klanten aantrekken met zijn all-inaanbiedingen Tuttimus/Bizz All-in. Eind september 2017 stond het totaal op 306.000. Scarlet, het lagekostenmerk van Proximus, bevestigde zijn sterke concurrentiepositie in het onderste marktsegment.

Het Enterprise-segment van Proximus handhaafde zijn solide positie: het breidde zijn mobiele klantenbestand fors uit en kon profiteren van een groei met 5,3% in de omzet uit ICT, en van een aanhoudende groei in de domeinen Smart Mobility en convergente bedrijfsoplossingen.

 • Het totale aantal unieke tv-klanten bedroeg 1.543.000, met +9.000 nieuwe
  abonnementen in het derde kwartaal van 2017 (+4,8% op jaarbasis).
 • Eind september was het totale aantal klanten voor vast internet aangegroeid tot 1.965.000, een toename met +7.000 vaste internetlijnen in het derde kwartaal (+3,1% op jaarbasis).
 • Vaste spraak telde in totaal 2.645.000 lijnen, een daling met 26.000 lijnen in het derde kwartaal van 2017 (-1,9% op jaarbasis).
 • Het totale aantal mobiele klanten2  kwam uit op 6.025.000 (-0,8% op jaarbasis), met +20.000 voor mobiele postpaid (totaal van 3.860.000), -95.000 voor mobiele prepaid
  (totaal van 954.000) en +9.000 M2M-kaarten in het derde kwartaal.
 • Op het einde van het derde kwartaal waren er in totaal 1.418.000 gezinnen en kleine ondernemingen3 met 3- en 4-play, goed voor 48,2% van het totale klantenbestand, met +8.000 nieuwe klanten in het derde kwartaal (+5,2% op jaarbasis).
 • 56,4% convergente gezinnen en kleine ondernemingen, een stijging met
  2,3 procentpunt op jaarbasis.

 

De financiële prestaties van de thuismarkten stonden in het derde kwartaal in het teken van een stabiele omzet, ondersteund door een groeiend klantenbestand voor vaste data en tv, alsook van sterke ICT-prestaties en een verdere kostenverlaging

Proximus boekte in het derde kwartaal van 2017 een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.105 miljoen EUR, stabiel in vergelijking met het voorbije jaar. Dit was het resultaat van een groeiend klantenbestand voor vaste data en tv, en van een omzetgroei in de ICT-activiteiten van Proximus. Ook de omzet uit mobiele postpaiddiensten nam toe, met een aanhoudende stabiele groei, ondanks de grote impact van roaming. Dit neutraliseerde de verdere daling van de omzet uit vaste spraak en het verlies van omzet uit mobiele prepaid, als gevolg van de wetgeving rond identificatie.

In het derde kwartaal van 2017 rapporteerde Proximus een directe marge op de thuismarkten van 831 miljoen EUR, 1,7% lager dan vorig jaar. De directe marge ondervond de impact van het ongunstige effect van de omzetmix, met een dalende omzet uit vaste spraak. Bovendien was er een gevoelige impact op de marge voor mobiele diensten door volume-gedreven wholesale kosten voor roaming. Dit werd echter voor een stuk gecompenseerd door een gunstige evolutie in de roaming van bezoekers, wat resulteerde in een hogere marge voor het wholesalesegment van Proximus.

Proximus houdt een sterke focus op het structureel verbeteren van zijn kostenbasis: in het derde kwartaal van 2017 verlaagde het zijn onderliggende kosten op de thuismarkten verder met 1,4%, t.o.v. een lage vergelijkbare kostenbasis.

Rekening houdend met de impact van de roamingregulering boekte Proximus voor zijn activiteiten op de thuismarkten in het derde kwartaal een daling van de onderliggende ebitda met 1,9% tot 426 miljoen EUR. Zonder het netto negatieve effect van roaming, zou de ebitda van de thuismarkten gestegen zijn met 2,3%. De aanhoudende verlaging van de bedrijfskosten compenseerde voor een stuk de lagere directe marge.

 

BICS beperkt de impact op de directe marge en zet zijn transformatie in een wereldwijde 'digitale enabler' verder

BICS hield de impact van de lagere inkomsten op zijn directe marge onder controle, met in het derde kwartaal een daling van de directe marge van 4,3%, t.o.v. een hoge vergelijkbare basis. BICS rapporteerde in het derde kwartaal een ebitda van 38 miljoen EUR, een daling op jaarbasis met 5%, als gevolg van een lagere directe marge, enigszins gecompenseerd door lagere kosten.

BICS verwacht weldra de overname van Telesign af te ronden, waarmee het 's werelds grootste end-to-end Communications Platform as a Service (CPaaS) zal kunnen aanbieden.

 

Onderliggende groepsebitda stijgt in de eerste 9 maanden, ondanks de impact van roaming

De Proximus Groep genereerde in het derde kwartaal een onderliggende omzet van 1.441 miljoen EUR, 3,2% lager dan in dezelfde periode in 2016. Dit is het resultaat van de stabiele omzet uit de Consumer- en Enterprise-segmenten, de stijgende omzet van Wholesale, en de omzet van BICS die 12,1% lager uitkwam dan in de vergelijkbare periode van 2016.

In het derde kwartaal rapporteerde de Proximus Groep een onderliggende directe marge van 901 miljoen EUR, of 1,9% lager dan vorig jaar. Hierbij is rekening gehouden met een aanzienlijk verlies van directe marge te wijten aan de roamingregulering.

Proximus behield in het derde kwartaal een sterke focus op het structureel verbeteren van zijn kostenbasis, met onderliggende bedrijfskosten van de Proximus Groep die 1,5% lager uitkwamen dan vorig jaar, dankzij lagere kosten op de thuismarkten en bij BICS. Hiermee zit Proximus goed op schema om zijn besparingsdoelstelling van 150 miljoen EUR netto kostenverminderingen over een periode van vier jaar (2016-2019) waar te maken.

De Proximus Groep rapporteerde over het derde kwartaal een totale onderliggende ebitda van 464 miljoen EUR, of -2,2% t.o.v. een hoge vergelijkbare basis van vorig jaar. Over de eerste negen maanden steeg de onderliggende groepsebitda met 1,7% in vergelijking met het voorbije jaar.

De totale vrije kasstroom van Proximus kwam over de eerste negen maanden van 2017 uit op 480 miljoen EUR, inclusief significant hogere belastingbetalingen, ingevolge het verhoogde percentage voor wettelijke voorafbetalingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een onderliggende ebitdagroei.

 

Verdere investeringen in de globale klantenervaring

In de eerste negen maanden van 2017 investeerde Proximus 707 miljoen EUR. De stijging met 72 miljoen EUR t.o.v. dezelfde periode van 2016 is vooral te verklaren door de capex voor de uitzendrechten van de Jupiler League (voetbal), die in mei 2017 werden aangekocht. Afgezien daarvan gingen de investeringen vooral naar de verdere verbetering van het mobiele en vaste netwerk van Proximus, inclusief 'Glasvezel voor België', waarvan de uitrol in vijf steden van start is gegaan na de aankondiging in het eerste kwartaal van 2017, alsook naar de afronding van de nationale VDSL2-upgrade met vectoringtechnologie. De investeringen hebben ook betrekking op een omvangrijk entertainmentaanbod en op de uitrol van vereenvoudigings- en transformatieprojecten die bijdragen tot het verminderen van de kostenbasis en een betere klantenervaring.

 

Vooruitzichten voor 2017 bevestigd

Met financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2017 die in lijn zijn met de verwachtingen, heeft Proximus er vertrouwen in het jaar af te sluiten met een vrijwel stabiele omzet op de thuismarkten en een lichte groei van de groepsebitda, ondersteund door zijn besparingsplan.

De capex van de Proximus Groep zal voor het jaar 2017 naar verwachting uitkomen op ca. 1 miljard EUR, exclusief de kapitalisatie van de uitzendrechten voor het voetbal.

 

 

1 Met 'thuismarkten' wordt de Proximus Groep, uitgezonderd BICS, bedoeld. 'Thuismarkten' omvat ook filialen in Luxemburg en Nederland.
2 Cijfer voor de Groep (Consumer, Enterprise, Tango).
3 Gezinnen/kleine ondernemingen, waarbij met kleine ondernemingen alle klanten van Consumer-Small Enterprises worden bedoeld. Dit zijn ondernemingen met tien werknemers of minder.Meer nieuws

02/08/2018

Deze maand heeft Proximus in Antwerpen een esports cave

Proximus kondigde in mei de opstart aan van 3 officiële esports-competities. Sinds kort is ESPORT...

More info

25/07/2018

De Bundesliga vanaf deze zomer op Proximus TV!

Gezien zijn ambitie om zijn klanten-sportfans zoveel mogelijk competities aan te bieden is Proximus...

More info