Breadcrumb

Financiële resultaten van de Proximus Groep - Derde kwartaal 2018

Please select an image for this article

De Proximus Groep sluit het derde kwartaal af met stevige commerciële prestaties, wat resulteert in een onderliggende stabiele omzet en een ebitdagroei van 1,4%, en verhoogt zijn jaarverwachting voor de onderliggende groepsebitda

Ik ben blij dat ik goede commerciële en financiële resultaten kan aankondigen in een competitieve markt. Daarom verhogen we onze jaarverwachtingen voor de onderliggende groepsebitda naar een groei van 2% tot 3%.

Onze gesegmenteerde benadering voor de residentiële markt werpt zijn vruchten af. Het merk Proximus evolueert naar een meer waardevolle klantenbasis dankzij het aanhoudende succes van Tuttimus en Bizz All-in, waarvoor we eind september 477.000 abonnees telden. Ook het mobiele Epic-aanbod, dat eind juni werd gelanceerd, blijkt eveneens succesvol, en biedt millennials een volwaardige digitale ervaring. In het segment van de prijszoekers blijft ons merk Scarlet verder groeien, dankzij zijn eenvoudige, scherp geprijsde aanbiedingen.

Onze mobiele activiteiten bleven sterk presteren in zowel het Consumer- als het Enterprise- segment: onze totale klantenbasis voor postpaiddiensten groeide aan met 32.000 kaarten. Het Enterprise-segment van Proximus plukte ook de vruchten van zijn convergentiestrategie in ICT: het onderscheidde zich door een hoog niveau van dienstverlening en breidde zijn portefeuille uit buiten de loutere connectiviteitsdiensten. Daarom hebben we enkele kleine, sterk gespecialiseerde bedrijven overgenomen, die de expertise in huis hebben om interessante oplossingen te bieden voor de digitale transformatie van onze Enterprise-klanten. Zo biedt Codit, dat in juli werd geconsolideerd, competenties en diensten op het vlak van de integratie van applicaties.

We behouden een sterke positie op de Belgische IoT-markt door slimme IoT-oplossingen te leveren, zoals slimme meters (het aansluiten van digitale meters voor gas en elektriciteit op het netwerk) en Smart Building-oplossingen in partnerschap met BESIX Group, een wereldwijde speler binnen de bouwsector.

We blijven ook zoeken naar manieren om kleine ondernemingen te helpen met hun digitale transformatie. Recent hebben we Bizz Online gelanceerd. Met deze dienst creëren, beheren en referentiëren we de Bizz Online-website van onze klanten en helpen we hen hun online aanwezigheid uit te bouwen.

Om onze klanten een globale verbeterde digitale ervaring te bieden, hebben we onze tv-app een nieuwe look-and-feel gegeven en de MyProximus-app uitgebreid met geavanceerde functies, zoals het opvolgen van het verbruik in realtime en het raadplegen en betalen van facturen.

Aangezien kwaliteitsvolle netwerken de basis vormen van een uitstekende klantenervaring, blijven we sterk in onze netwerken investeren. De uitrol van glasvezel vordert goed en de eerste indicaties op het vlak van intekenpercentages en klantentevredenheid zijn veelbelovend.

De goede commerciële indicatoren hebben geleid tot een sterke directe marge, die de stijging van de onderliggende ebitda op de thuismarkten met 1,1% ondersteunde. BICS boekte een stevige ebitdagroei met 4,8%, gesterkt door de bijdrage van TeleSign. In totaal steeg de onderliggende groepsebitda over het derde kwartaal van 2018 met 1,4%, wat de groei voor de eerste negen maanden van het jaar op 2,9% brengt. Rekening houdend met onze beste inschatting voor het laatste kwartaal van 2018 hebben we voldoende vertrouwen om onze vooruitzichten voor de onderliggende groepsebitda over het volledige jaar op te trekken van 'lichte groei' naar een groei van 2% tot 3%. De verwachtingen voor de omzet op de thuismarkten en de capex blijven onveranderd. We herbevestigen ook onze intentie om onze aandeelhouders over het jaar 2018 een totaal dividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren.

Proximus blijft in een concurrentiële context klanten aantrekken voor internet, tv en mobiele postpaid

Proximus breidde zijn klantenbasis in het derde kwartaal van 2018 verder uit, gesterkt door zijn Back-to-School-campagne, het aanhoudende succes van Tuttimus/Bizz All-in en Scarlet, het lagekostenmerk van Proximus. Proximus realiseerde een stevige groei van zijn klantenbasis voor mobiele postpaid, ondanks felle concurrentie op de markt.

Het Enterprise-segment werd positief beïnvloed door recent overgenomen ICT-bedrijven, Advanced Business Services en een sterke aangroei van het aantal mobiele klanten, die de druk op de meer traditionele telecomdiensten ruimschoots compenseerden.

Proximus boekt een licht lagere omzet over het derde kwartaal voor zijn activiteiten op de thuismarkten, maar realiseert een ebitdagroei van 1,1% dankzij een hogere directe marge

Voor het derde kwartaal van 2018 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.095 miljoen EUR. Dit is 13 miljoen EUR of 0,9% lager dan in dezelfde periode van 2017. Hierin is echter de lagere omzet uit de verkoop van mobiele toestellen begrepen (-9 miljoen EUR), zonder impact op de directe marge, alsook de impact van de herziene inningsprocedure, die bijdraagt tot een verbeterde klantenervaring. In de eerste negen maanden van 2018 boekte Proximus een omzet op de thuismarkten van 3.330 miljoen EUR, goed voor een stijging met 0,3% in vergelijking met vorig jaar.

De directe marge voor de activiteiten van Proximus op de thuismarkten steeg in het derde kwartaal met 1,0% t.o.v. dezelfde periode in 2017, waardoor ze uitkwam op 840 miljoen EUR. De marge werd positief beïnvloed door de groeiende klantenbasis, de focus op value management en de overname van ICT-bedrijven in het Enterprise-segment.

De totale kosten op de thuismarkten van Proximus in het derde kwartaal bedroegen 409 miljoen EUR, 0,9% hoger dan in dezelfde periode van 2017, als gevolg van overnames in het ICT-domein.

Als gevolg van de stijging van de directe marge, deels tenietgedaan door hogere kosten, boekte Proximus in het derde kwartaal een ebitdagroei met 1,1% op de thuismarkten, wat neerkomt op 431 miljoen EUR in totaal.

BICS sluit opnieuw een sterk kwartaal af met een stevige groei van de directe marge en de ebitda, gesterkt door de bijdrage van TeleSign

De directe marge van BICS, de carrierdiensten van Proximus, groeide in het derde kwartaal van 2018 tot 80 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 14,5%. De hogere directe marge, inclusief de bijdrage van TeleSign, was vooral te danken aan een aanhoudende groei in A2P-berichtenvolumes en synergieën op het vlak van de directe kosten.

BICS rapporteerde over het derde kwartaal van 2018 een ebitda van 39 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 4,8%, inclusief TeleSign.

De onderliggende omzet op groepsniveau blijft stabiel in vergelijking met het derde kwartaal van 2017, terwijl de onderliggende ebitda met 1,4% toeneemt, gesterkt door een hogere directe marge

Over het geheel genomen sloot de Proximus Groep het derde kwartaal af met een stabiele omzet van 1.441 miljoen EUR (+ 0,1% op jaarbasis).

De onderliggende directe marge van de Proximus Groep steeg in het derde kwartaal van 2018 met 2,1% tot een totaal van 920 miljoen EUR.

De onderliggende bedrijfskosten op het niveau van de Groep stegen in het derde kwartaal van 2018 met 2,8% tot een totaal van 449 miljoen EUR. Dit is toe te schrijven aan de consolidering van TeleSign in BICS en de overgenomen ondernemingen in het ICT-domein. Afgezien van deze bijkomende kosten rapporteerde Proximus een licht dalende kostenbasis in het derde kwartaal van 2018.

De onderliggende ebitda van de Proximus Groep bedroeg 470 miljoen EUR in het derde kwartaal van 2018, een stijging met 1,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. In de eerste negen maanden van 2018 realiseerde de Proximus Groep een ebitda van 1.417 miljoen EUR, wat neerkomt op een stijging op jaarbasis met 2,9%.

De vrije kasstroom van Proximus kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op 190 miljoen EUR, wat de vrije kasstroom voor de eerste negen maanden van het jaar op 349 miljoen EUR brengt. De vrije kasstroom ondervond de impact van de uitgaande cash voor de overname van filialen in het ICT-domein, de hogere cash betaald voor capex, de lagere cash uit de verkoop van gebouwen, en een verschil in tijdstip van betaling van de inkomstenbelastingen. Dit werd voor een deel gecompenseerd door de groei van de onderliggende ebitda en de lagere nood aan cash voor het operationele bedrijfskapitaal.

Aanhoudende investeringen in de kwaliteit van het vaste en mobiele netwerk, en in de globale klantenervaring

Proximus investeerde 238 miljoen EUR in het derde kwartaal van 2018, wat de capex voor de eerste negen maanden van 2018 op 697 miljoen EUR brengt. Dit bedrag omvat de aanzienlijke investeringen van Proximus in de verbetering van zijn vaste netwerk, met de lopende uitrol van glasvezel. Om de globale klantenervaring te verbeteren, investeert Proximus ook in zijn IT-systemen en digitale platformen.

Jaarverwachtingen voor 2018

Ondanks felle druk van de concurrentie kan Proximus stevige resultaten voor de eerste negen maanden van 2018 voorleggen, met een onderliggende groepsebitda die tot hiertoe de verwachtingen van de onderneming overtreft. De onderliggende groepsebitda profiteerde in de eerste helft van 2018 van eenmalige gunstige elementen en de roamingkosten vielen lager uit dan verwacht, waarbij de volumes voor uitgaande roaming onder de vooruitzichten van de onderneming bleven.

Daarom trekt Proximus zijn jaarvooruitzichten op, waarbij de groepsebitda voor 2018 naar verwachting tussen 2% en 3% hoger zal uitkomen dan vorig jaar. Wat de omzet op de thuismarkten betreft, wordt de verwachting om het jaar 2018 ‘vrijwel stabiel' af te sluiten, bevestigd. Ook de capexvooruitzichten voor 2018 blijven onveranderd op ongeveer 1 miljard EUR.

De onderneming herbevestigt haar voornemen om over het jaar 2018 een brutodividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren. Op 24 oktober 2018 stemde de Raad van Bestuur van Proximus ermee in om de aandeelhouders een interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren.

Links

Printen

Deel dit nieuws via