Financiële resultaten van de Proximus Groep - Derde kwartaal 2019

Gereguleerde informatie 25/10/2019 7:00

Proximus sluit het derde kwartaal af met een aanhoudend positieve commerciële dynamiek en plukt de vruchten van structurele kostenefficiënties

  • Aanhoudende groei van de belangrijkste klantenbasissen op de thuismarkten in een sterk concurrentiële omgeving
  • Sterke kostenbeheersing op de thuismarkten, met een daling van de kosten met 2,9%
  • Onderliggende ebitda op de thuismarkten van 430 miljoen EUR in het derde kwartaal, +0,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2018; de onderliggende groepsebitda steeg met 0,5%
  • Stevige vrije kasstroom van 517 miljoen EUR over de eerste negen maanden van 2019, exclusief impact van overnames
  • Jaarvooruitzichten voor 2019 bevestigd
  • Interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel, uit te keren op 6 december 2019

Sandrine Dufour, CEO ad interim van de Proximus Groep

"Ondanks een uitdagende markt behielden we een positieve commerciële dynamiek en breidden we onze klantenbasis voor internet, tv en mobiele postpaid uit, ondersteund door onze convergentie- en segmenteringsstrategie. We blijven innovatieve aanbiedingen lanceren om aan de behoeften van de klanten tegemoet te komen, met de recente uitbreiding van ons Epic combo-aanbod voor millennials. Zo bieden we hen een nog meer aantrekkelijke volledig digitale ervaring. Met Scarlet behouden we een aantrekkelijke positie in het segment van de prijszoekers.

Het Enterprise-segment ziet de omzet uit traditionele vaste producten verder terugvallen en ondervindt tegelijk felle concurrentie op de lokale telecommarkt. Desondanks zijn we erin geslaagd onze mobiele klantenbasis verder uit te breiden en het aantal internetlijnen redelijk stabiel te houden. Binnen het ICT-domein behouden we een focus op de groeiende markt van professionele diensten, ondersteund door de overgenomen ICT-bedrijven, en leggen we minder de nadruk op het doorverkopen van producten.

Op basis van onze resultaten sinds het begin van het jaar hebben we er vertrouwen in dat we onze jaarvooruitzichten zullen waarmaken. Onze #shifttodigital-strategie, die we begin dit jaar hebben gelanceerd, werpt haar vruchten af en we zien dat sommige kostenvoordelen wat sneller dan verwacht gerealiseerd worden in onze activiteiten op de thuismarkten. Dankzij een sterke kostenbeheersing en operationele efficiënties als gevolg van digitalisering is de ebitda op de thuismarkten in het derde kwartaal met 0,4% gestegen en is onze ebitdamarge verbeterd tot 40,2%. Voor BICS komt de impact van de geleidelijke insourcing van diensten door MTN, na de verlenging van het commerciële contract, met enige vertraging, waarbij het effect in het derde kwartaal minder was dan verwacht.

Ons Fiber-project evolueert gunstig, met een uitrol die momenteel in 12 Belgische steden loopt en aantrekkelijke commerciële realisaties met zich meebrengt. Het voorbije jaar zijn we erin geslaagd de snelheid van de uitrol aanzienlijk op te voeren, en recent hebben we een derde consortium gecontracteerd om de operationele capaciteit te verhogen en de ambitieuze uitrolsnelheid te realiseren die in het huidige plan is voorzien.

Het is nu meer dan een maand dat ik de functie van CEO ad interim van deze fantastische onderneming uitoefen. Na vijf jaar als CFO ken ik de onderneming goed, en ik geloof in de #shifttodigital-strategie die samen met het Executief Comité en de Raad van Bestuur werd vastgelegd. Op een steeds meer concurrentiële markt zullen we blijven focussen op de acquisitie van nieuwe klanten en het stimuleren van convergentie, en tegelijk zullen we blijven inzetten op kostenverlaging en verdere digitalisering. We zullen doorgaan met de uitrol van fiber voor onze residentiële en Enterprise-klanten, en de overeenkomst voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk met Orange Belgium afronden. We kunnen de intentie bevestigen om samen met de vakorganisaties de negotiaties over het transformatieprogramma van de onderneming af te ronden voor het einde van het jaar."

Proximus breidt in het derde kwartaal zijn belangrijkste klantenbasissen uit, ondersteund door zijn convergentiestrategie en zijn gesegmenteerde aanbiedingen

In de commercieel dynamische periode rond het begin van het schooljaar heeft het Consumer-segment van Proximus zijn klantenbasis voor mobiele postpaid uitgebreid en tegelijk zijn churnniveau verbeterd met 1 p.p. in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De terugval voor mobiele prepaid was beperkter, onder meer door de lancering van de nieuwe prepaidportfolio van Proximus in april. Het Enterprise-segment slaagde er ook in om de mobiele basis verder te laten groeien, ondanks intense concurrentie op deze markt.

Op de vaste markt handhaafde Proximus in het Consumer-segment de positieve evolutie voor zijn klantenbasis voor internet en tv, terwijl het aantal internetlijnen in het Enterprise-segment redelijk stabiel bleef.

Proximus bleef voordeel halen uit zijn convergentiestrategie met een 4-play-klantenbasis die is gegroeid ten opzichte van vorig jaar en een toename van de convergente 3-play-klantenbasis dankzij het succes van Epic combo en Minimus.

Proximus slaagt erin zijn onderliggende ebitda op de thuismarkten in het derde kwartaal licht te doen groeien dankzij structurele kostenefficiënties

Voor het derde kwartaal van 2019 rapporteerde Proximus een onderliggende omzet op de thuismarkten van 1.071 miljoen EUR, een daling met 2,0% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Exclusief de afnemende omzet uit toestellen, waarbij de marge laag is, lag de onderliggende omzet op de thuismarkten in het derde kwartaal 1,8% lager dan het jaar voordien, een stabiele daling t.o.v. het voorgaande kwartaal.

De totale omzet uit telecomdiensten bedroeg 782 miljoen EUR, dus 2,0% of 16 miljoen EUR lager, waarvan 9 miljoen EUR door de impact van de regulering.

De omzet uit vaste diensten bleef impact ondervinden van het afnemende aantal vastespraaklijnen en het bijbehorende verkeer. Anderzijds slaagde Proximus erin zijn klantenbestand voor zowel internet als tv te vergroten, ondanks intense concurrentie.

Voor de mobiele diensten rapporteerde Proximus 301 miljoen EUR omzet, een daling met 3,0% op jaarbasis. De Europese verordening betreffende de tarieven voor internationaal bellen en sms'en, die sinds half mei 2019 van toepassing is, heeft een weerslag gehad op het hele kwartaal en was de belangrijkste factor voor de daling op jaarbasis van de omzet uit postpaid. Dit kwam bovenop de aanhoudende daling van de omzet uit inkomend verkeer met een lage marge. De groei van de klantenbasis van Proximus voor mobiele postpaid kon de lagere ARPU uit mobiele postpaid in zowel het Consumer- als het Enterprise-segment niet geheel compenseren.

De totale groepsomzet uit ICT bedroeg 133 miljoen EUR in het derde kwartaal van 2019, een stijging met 0,4%, waarbij het positieve effect van de grotere ICT-portfolio in het Enterprise-segment nu volledig is geannualiseerd. Proximus behoudt zijn strategische focus op ICT-diensten met een hogere marge, eerder dan op ICT-producten met een lage marge.

Proximus rapporteerde voor het derde kwartaal een onderliggende directe marge voor zijn activiteiten op de thuismarkten van 827 miljoen EUR, een daling met 1,2% in vergelijking met het voorgaande jaar. Naast de aanhoudende daling van de directe marge voor vaste spraak ondervond de directe marge ook een negatief effect van -6 miljoen EUR door regulering (lagere vaste terminatietarieven en gereguleerde tarieven voor internationaal bellen/sms'en). Tevens annualiseerde de bijdrage van gespecialiseerde ICT-bedrijven die in 2018 werden overgenomen en die ICT-diensten met een hoge marge leveren. De directe marge op de thuismarkten als percentage van de omzet verbeterde evenwel met 0,7 p.p. in vergelijking met een jaar geleden, en kwam uit op 77,2%, aangezien een deel van de druk op de omzet betrekking heeft op producten met een lage marge.

Proximus verminderde zijn onderliggende kosten op de thuismarkten voor het derde kwartaal met 2,9% op jaarbasis, ondersteund door de evolutie voor zowel niet-personeelskosten (-2,7%) als personeelskosten (-3,0%). Nu de ICT-overnames van 2018 geheel zijn geannualiseerd, werden de baten van een organisch verminderd personeelsbestand meer uitgesproken. De lagere kosten in het derde kwartaal zijn ook het gevolg van structurele kostenefficiënties in de onderneming, dankzij digitalisering en inspanningen in het hele bedrijf om de kosten terug te dringen.

Dankzij een sterke kostenbeheersing boekte Proximus een onderliggende ebitda op de thuismarkten van 430 miljoen EUR, een stijging met 0,4% op jaarbasis.

BICS rapporteert een sterke groei van de directe marge, vooral dankzij niet-spraakgebonden activiteiten, en sluit het derde kwartaal af met een groeiende ebitda

BICS noteerde in het derde kwartaal een directe marge van 83 miljoen EUR, een stijging met 4,4%. De impact van de geleidelijke insourcing door MTN kwam trager dan verwacht en had slechts een beperkt effect op de financiële resultaten van BICS voor het derde kwartaal. De groei van de directe marge van BICS was volledig toe te schrijven aan de directe marge uit niet-spraakgebonden activiteiten, die 11,2% hoger lag dan het jaar voordien, dankzij een sterke volumegroei voor Application-to-Person (A2P) en roaming. De directe marge van BICS als percentage van de omzet verbeterde met 1,8 p.p. tegenover het jaar voordien en kwam uit op 24,9% in het derde kwartaal van 2019.

Omdat de groei van de directe marge gedeeltelijk werd geneutraliseerd door hogere personeelskosten, rapporteerde BICS over het derde kwartaal van 2019 een ebitda van 40 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 0,9%.

De Proximus Groep rapporteert over het derde kwartaal een positieve evolutie van de onderliggende ebitda en een solide vrije kasstroom.

Globaal sloot de Proximus Groep het derde kwartaal van 2019 af met een onderliggende omzet van 1.407 miljoen EUR, een daling met -2,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

In het derde kwartaal van 2019 bedroeg de totale onderliggende directe marge van de Proximus Groep 911 miljoen EUR. Dat is 0,7% lager dan in het derde kwartaal van 2018.

De onderliggende bedrijfskosten van de Proximus Groep daalden in het derde kwartaal van 2019 met 1,9% tot een totaal van 441 miljoen EUR.

De onderliggende ebitda van de Proximus Groep bedroeg in het derde kwartaal in totaal 470 miljoen EUR, een stijging met 0,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

De vrije kasstroom van Proximus kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 240 miljoen EUR, wat de vrije kasstroom voor de eerste negen maanden van het jaar op 482 miljoen EUR brengt. Exclusief de kasuitstroom voor overnames bedroeg deze 517 miljoen EUR, tegenover 395 miljoen EUR voor dezelfde periode in 2018 (gecorrigeerd voor 46 miljoen EUR kasuitstroom voor overnames). De stijging van de vrije kasstroom op jaarbasis was vooral het resultaat van een timingeffect in de voorafbetalingen van belastingen, de lagere behoefte aan cash voor capex, lagere interestbetalingen en een positief operationeel bedrijfskapitaal. Deze stijging werd ook positief beïnvloed door een groei van de onderliggende ebitda in de eerste negen maanden van het jaar.

Proximus zet zijn aanzienlijke investeringen in digitale platformen, zijn transportnetwerk, zijn mobiele diensten van hoge kwaliteit en de uitrol van 'Fiber for Belgium' voort

Eind september 2019 had de Proximus Groep 688 miljoen EUR geïnvesteerd, exclusief spectrumgerelateerde capex, iets lager dan de 697 miljoen EUR die over dezelfde periode in 2018 werd geïnvesteerd.

Proximus investeerde onder meer verder in nieuwe digitale platformen, de modernisering van zijn transportnetwerk (een meerjarenplan) en zijn project 'Fiber for Belgium'. Momenteel rolt Proximus fiber uit in 12 steden en gemeenten, waarbij Aalst, Vilvoorde en Knokke-Heist in 2019 werden aangekondigd. Daarnaast investeerde Proximus verder in zijn mobiele netwerk om een mobiele dienst van hoge kwaliteit te leveren en tegelijk de aanhoudende stijging van het dataverbruik op te vangen.

Vooruitzichten voor 2019 en winstuitkering aan de aandeelhouders

Op basis van de beste raming voor de rest van het jaar verwacht Proximus dat de variantie voor zijn omzet op de thuismarkten, exclusief toestellen, over het volledige jaar 2019 in de buurt zal blijven van de daling met 1,5% die ook genoteerd wordt in de eerste negen maanden van het jaar, en dit ondanks de feller wordende concurrentie. Dankzij de forse kostenvermindering die tot dusver werd gerealiseerd en doordat de baten van de #shifttodigital-strategie er wat vroeger dan verwacht zijn gekomen, verwacht Proximus het jaar af te sluiten met een lichte groei wat de ebitda op de thuismarkten betreft. De impact van de vernieuwde overeenkomst met MTN bleef tot hiertoe beperkt, maar zal zich naar verwachting de komende kwartalen sterker laten voelen. Proximus bevestigt zijn vooruitzicht van een stabiele onderliggende groepsebitda. Dit omvat een geraamde negatieve impact op de directe marge door regulering van ca. -20 miljoen EUR.

De groepscapex voor 2019, uitgezonderd het spectrum, zal naar verwachting stabiel blijven in vergelijking met het niveau van 2018. Hierin zijn de hogere investeringen in het project 'Fiber for Belgium' inbegrepen.

In lijn met het engagement op drie jaar dat op 16 december 2016 werd aangekondigd, verwacht Proximus over het resultaat van 2019 een stabiel brutodividend per aandeel van 1,50 EUR uit te keren. Op 24 oktober 2019 stemde de Raad van Bestuur van Proximus ermee in om de aandeelhouders een interim-dividend van 0,50 EUR bruto per aandeel uit te keren, met uitbetaling op 6 december 2019.

Het volledige financiële verslag

Printen

Deel dit nieuws via