Financiële resultaten Proximus Groep 2017

02/03/2018

Financiële resultaten Proximus Groep 2017

02/03/2018

Proximus sluit het jaar 2017 af met een stijging van de omzet op de thuismarkten en een groei van de groepsebitda, voor het derde jaar op rij, en zet tegelijk zijn strategische transformatie verder

  • Ondanks een sterkere concurrentie op de Belgische markt en aanzienlijke tegenwind van de regelgeving, steeg de onderliggende omzet op de thuismarkten over het volledige jaar 2017 met 1,1%, gedreven door de groei van het aantal convergente klanten bij Proximus en de groei van Scarlet.
  • Onderliggende groepsebitda 1,5% hoger dan vorig jaar, dankzij een sterke ebitdagroei op de thuismarkten van 2% door een sterke focus op kostenvermindering.
  • Capexinvestering van 1.092 miljoen EUR, inclusief de verlenging van de voetbaluitzendrechten voor de volgende 3 jaar en de verhoogde netwerkinvesteringen door de start van het 'Glasvezel voor België'-project van Proximus in 7 grote steden.
  • Uitkering van een stabiel totaal dividend van 1,50 EUR per aandeel over het resultaat van 2017.

Dominique Leroy, CEO Proximus
Dominique Leroy, CEO Proximus

Met stevige financiële resultaten in het vierde kwartaal, resulteerde onze Fit for Growth-strategie, voor het derde jaar op rij, in een groei van onze omzet op de thuismarkten met 1,1% en een groei van onze groepsebitda met 1,5%.

In een alsmaar meer concurrentiële markt hebben we ons klantenbestand verder uitgebreid. Proximus won marktaandeel voor zowel internet als tv, met een solide klantengroei, en ook verbeterde churnniveaus voor onze vaste activiteiten. We slaagden er ook in ons mobiele postpaid klantenbestand te laten groeien, ondanks de vele promoties van de concurrentie. Deze klantengroei werd ondersteund door onze convergente 'all-in'-aanbiedingen, met Tuttimus/Bizz All-in die 360.000 klanten telden eind 2017, en door Scarlet, dat in het lagere marktsegment een concurrentiële positie inneemt. Ons Enterprise-segment wist zijn solide positie te behouden: het breidde zijn mobiele klantenbestand fors uit, kon profiteren van een sterke vooruitgang in ICT en van aanhoudende groei voor mobiliteit en convergente diensten, die de druk op de historische producten compenseerden.

Dankzij de forse besparingen in de eerste negen maanden van het jaar, resulteerde het transformatieprogramma van ons bedrijf in 2017 in een groei van onze onderliggende ebitda op de thuismarkten met 2,0%. Dit werd bereikt ondanks de 'Roam-like-at-Home'-regelgeving, die leidde tot een nettoverlies in de roamingmarge van -41 miljoen EUR. Zonder dit zou de ebitda op de thuismarkten over het jaar 2017 met 4,5% gestegen zijn.

BICS, geconfronteerd met de aanhoudende verschuiving in het verbruik van spraak naar data, sloot 2017 af met een lagere ebitda. TeleSign, geconsolideerd sinds november 2017, zal de strategische ambities van BICS versnellen op de groeiende 'Application to Person'-markt.

In lijn met onze plannen hebben we fors geïnvesteerd in de verbetering van onze netwerken en van de globale klantenervaring. Zonder de verlenging van de voetbalcontracten voor de Jupiler Pro League en de UEFA Champions League lag de capex van 2017 volledig in lijn met de verwachting van ca. 1 miljard EUR. De capex omvatte ook investeringen in het kader van het project 'Glasvezel voor België', dat nu in verschillende steden is opgestart.

In 2018 zullen we doorgaan met ons transformatietraject om Proximus om te vormen tot een meer klantgerichte en fittere organisatie. Daarnaast zullen we onze efficiëntie- en vereenvoudigingsinspanningen voortzetten om onze kosten verder structureel te verminderen en ons transformatieprogramma naar een digitaal bedrijf verderzetten. Dit alles zal ons ebitda-groeitraject ondersteunen, met een verwachte lichte groei van de groepsebitda in 2018, rekening houdend met verdere tegenwind in de regelgeving. Deze zal ook een impact hebben op onze omzet op de thuismarkten, die naar verwachting stabiel zal blijven in 2018. Eventuele spectrumveilingen buiten beschouwing gelaten, verwachten we dat de capex voor 2018 ongeveer 1 miljard EUR zal bedragen, inclusief de verdere uitrol van ons glasvezelproject. We herbevestigen tegelijk ook onze intentie om onze aandeelhouders over de periode 2018 en 2019 een stabiel dividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren.


Proximus breidt zijn klantenbestand verder uit in 2017, dankzij de sterke groei van convergente all-inaanbiedingen en de succesvolle tweemerkenstrategie

Na een sterk promotioneel vierde kwartaal sloot Proximus 2017 af met een solide groei van het klantenbestand voor zijn belangrijkste producten: tv, internet en mobiele postpaid. Onder impuls van zijn eindejaarscampagne haalde Proximus heel wat klanten binnen voor zijn all-inaanbiedingen Tuttimus/Bizz All-in, wat het totale klantenbestand eind december 2017 op 360.000 bracht. Daarnaast bevestigde Scarlet zijn stevige positie in het lagere marktsegment en bereikte het een marktaandeel van 5,8% in de consumentenbreedbandmarkt, wat het succes van de tweemerkenstrategie van Proximus in het huidige concurrentiële landschap aantoont.

De bredere klantenbasis leidde tot een groei van het marktaandeel voor vast internet met 0,3 p.p. tot 46,6%, voor digitale tv met 0,9 p.p. tot 36,8%, en voor totaal mobiel met +0,3 p.p. tot 39,9%.

In het Consumer-segment lag de convergentiestrategie van Proximus aan de basis van de klantengroei, met een sterke toename van het aantal 4-playgezinnen.

Het Enterprise-segment zette zijn sterke groei van het mobiele klantenbestand voort en kon rekenen op een solide omzetgroei voor ICT met 7,2% in 2017.

  • Het totale aantal unieke tv-klanten bedroeg 1.560.000, met +71.000 nieuwe abonnementen over het hele jaar 2017 (+4,8% op jaarbasis).
  • Het totale klantenbestand voor vast internet is eind 2017 aangegroeid tot 1.983.000, een stijging met +62.000 vaste internetlijnen over 2017 (+3,3% op jaarbasis).
  • Het totale aantal vaste spraaklijnen bedroeg 2.624.000 op het einde van 2017, een daling met 64.000 lijnen in 2017 (-2,4% op jaarbasis).
  • Het totale aantal mobiele klanten bedraagt 6.050.000 over 2017 (-0,6% op jaarbasis), met +145.000 mobiele postpaid spraakklanten, -225.000 mobiele prepaidklanten en +41.000 machine-to-machinekaarten.
  • Eind 2017 waren er in totaal 1.431.000 gezinnen en kleine ondernemingen met 3- en 4-play, goed voor 48,7% van het totale klantenbestand, een groei van +68.000 klanten over het volledige jaar 2017 (+5,0% op jaarbasis).
  • 56,8% convergentie bij gezinnen en kleine ondernemingen, een stijging met 1,9 p.p. op jaarbasis.

Solide financiële prestaties op de thuismarkten, met een hogere onderliggende omzet en ebitda

Over het volledige jaar 2017 realiseerde Proximus een stijging van de onderliggende omzet met 1,1% voor zijn activiteiten op de thuismarkten tot 4.458 miljoen EUR, ondanks hevigere concurrentie op de Belgische markt en aanzienlijke tegenwind van de regelgeving. De omzetgroei was hoofdzakelijk te danken aan de verdere uitbreiding van het klantenbestand voor Proximus TV, internet en mobiele postpaid en een solide omzetgroei voor ICT (+7,2%), naast het succes van Advanced Business Services, met een sterke groei voor BeMobile. Het Wholesale-segment van Proximus sloot eveneens een goed jaar af, dankzij het hogere inkomende roamingverkeer en de herziening van de vaste terminatietarieven. Deze groei compenseerde ruimschoots voor het omzetverlies uit vaste spraak en voor de forse daling van prepaid als gevolg van de identificatiewetgeving.

Over het volledige jaar 2017 boekte Proximus een directe marge van 3.332 miljoen EUR voor zijn activiteiten op de thuismarkten, of -0,7% tegenover vorig jaar. Dit is inclusief een nettoverlies voor de roamingmarge van -41 miljoen EUR, waarbij het effect van de verordening inzake de uitgaande roamingtarieven, goed voor een verlies van 61 miljoen EUR, slechts deels werd gecompenseerd door de positieve volume-impact van roaming van bezoekers.

Proximus bleef sterk focussen op de structurele verbetering van zijn kostenbasis, wat leidde tot een daling van de kosten op de thuismarkten met 55 miljoen EUR, of -3,2% in 2017.

Proximus zag zijn ebitda met 2,0% toenemen op de thuismarkten, tot 1.680 miljoen, ondanks het nettoverlies van -41 miljoen EUR roamingmarge.

BICS boekt een sterk vierde kwartaal en rondt de overname van TeleSign af, waarmee het zijn transformatie tot een internationale digitale ‘enabler’ versnelt

Met de aanhoudende verschuiving van spraak naar data op de internationale carriermarkt, versnelde BICS met de afronding van de strategische overname van TeleSign in november 2017 zijn transformatie van een wereldwijde wholesalecarrierbusiness naar een internationale digital enabler.

Door de integratie van het op data gebaseerde cloudcommunicatieplatform van TeleSign in BICS ontstond 's werelds grootste 'Communication Platform as a Service'-leverancier, die realtime en beveiligde digitale communicatie mogelijk maakt door de integratie van spraakoplossingen, tekstberichten en identificatieoplossingen in gelijk welke web- of mobiele applicatie. Deze strategische overname zal BICS helpen zijn strategische voetafdruk op het Amerikaanse continent aanzienlijk te vergroten en zijn klantenbereik uit te breiden tot wereldwijde 'over-the-top'-merken.

De directe marge van BICS was 1,9% hoger dan het jaar voordien, vooral dankzij een sterk vierde kwartaal (+15,5%). BICS sloot het jaar 2017 af met een ebitda van 143 miljoen EUR, -4,2% tegenover het jaar voordien.

De Proximus Groep zet solide financiële resultaten neer, met een onderliggende ebitdagroei voor het derde jaar op rij

De Proximus Groep genereerde in 2017 een onderliggende omzet van 5.778 miljoen EUR, 1,6% minder dan in 2016. De omzet op de thuismarkten steeg met 1,1% in 2017, terwijl de omzet van BICS 9,6% lager uitkwam dan in 2016.

In 2017 boekte de Proximus Groep een directe marge van 3.612 miljoen EUR, iets lager (-0,5%) dan in 2016, toe te schrijven aan de activiteiten op de thuismarkten.

Over het volledige jaar 2017 daalden de totale kosten van de Proximus Groep met 44 miljoen EUR of 2,4%, en bedroegen in totaal 1.789 miljoen EUR. Dankzij de sterke kostenvermindering op de thuismarkten met 55 miljoen EUR, een daling van 3,2% tegenover een reeds verlaagde kostenbasis in 2016, bleef Proximus goed op koers om zijn ambitie van 150 miljoen EUR nettobesparingen over de periode van 2016-2019 waar te maken. De kosten van BICS zijn over heel 2017 met 12 miljoen EUR gestegen, inclusief de overname van TeleSign en een ongunstig wisselkoerseffect.

De totale onderliggende groepsebitda van Proximus over 2017 bedroeg 1.823 miljoen EUR, een stijging met 1,5% op jaarbasis.

De totale vrije kasstroom van Proximus over 2017 kwam uit op 292 miljoen EUR, inclusief 219 miljoen EUR uitgaande cash in het kader van de overname van TeleSign. Op vergelijkbare basis bedroeg de totale vrije kasstroom 511 miljoen EUR over 2017. De daling in vergelijking met de 559 miljoen EUR in 2016 was vooral het gevolg van hogere inkomstenbelastingen. Bovendien was de cash die werd uitbetaald voor capex hoger door de toegenomen investeringen, en ook de behoefte aan bedrijfskapitaal nam enigszins toe. Dit werd voor een stuk gecompenseerd door een groei van de onderliggende ebitda en lagere interestbetalingen op langetermijnschuld.

Aanhoudende investeringen om netwerken te optimaliseren en de globale klantenervaring te verbeteren

De Proximus Groep investeerde 1.092 miljoen EUR in 2017, inclusief de verlenging van de driejaarcontracten voor de uitzendrechten van het voetbal.

De capex voor 2017 omvatte verhoogde netwerkinvesteringen door de start van het project 'Glasvezel voor België'. In verschillende grote steden ging de uitrol van dit netwerk van de toekomst van start. Proximus-klanten beschikken nu al over een zeer groot bereik voor Fiber-to-the-Curb: eind december bedroeg dit 94%. Daarnaast finaliseerde Proximus ook de vectoringupgrade van zijn vaste netwerk. Met een bereik van 83%, het grootste wereldwijd, genieten Proximus-klanten een merkelijk betere breedbandervaring: connectiesnelheden voor breedband bedragen gemiddeld 72 Mbps, en meer dan de helft van de bevolking heeft toegang tot 100 Mbps.

Proximus blijft ook verder investeren in zijn mobiele netwerk. Mobiele klanten van Proximus genieten een mobiele service van hoge kwaliteit, dankzij de voltooiing van de 4G-uitrol die een bereik biedt van 99,8% buitenshuis en 98,1% binnenshuis. Investeringen in mobiele capaciteit, om hoge kwaliteitsstandaarden te verzekeren, worden eveneens verdergezet, terwijl het volume van het nationale dataverkeer het voorbije jaar met bijna 70% toenam. Het maandelijkse nationale dataverbruik steeg gemiddeld tot bijna 1,4 GB en tot 1,6 GB voor 4G-gebruikers. De smartphonepenetratie op het netwerk van Proximus nam verder toe tot 73%, met een 4G- smartphonepenetratie van 63% eind december 2017, of +13 p.p. in één jaar.

Daarnaast bleef Proximus investeren in uitgebreidere tv-content. In de loop van 2017 verlengde Proximus de uitzendrechten voor het Belgische professionele voetbal op niet-exclusieve basis en kondigde het de verlenging aan van de UEFA Champions League voor de komende drie seizoenen, exclusief bij Proximus. Sinds 1 januari 2018 werd ook het contentaanbod voor gezinnen sterk uitgebreid dankzij het strategische partnerschap met Studio 100.

Andere investeringen hadden betrekking op de IT-systemen alsook verdere vereenvoudiging en transformatie, die bijdroegen tot lagere kosten.

Vooruitzichten 2018

2018 en vergelijkbare basis 2017 beiden onder IAS18

  Resultaten 2017 Vooruitzichten 2018
Onderliggende omzet op de thuismarkten € 4.458 miljoen Vrijwel stabiel
Onderliggende groepsebitda € 1.823 miljoen Lichte groei
Capex € 1.092 miljoen* Ongeveer €1 miljard **

 * Incl. verlenging van de uitzendlicenties voor het voetbal (Jupiler Pro League, UEFA Champions League) voor 3 jaar
** Excl. capex voor potentiële spectrumveilingen

 
In overeenstemming met zijn op 16 december 2016 aangekondigde verbintenis op drie jaar verwacht Proximus over de resultaten van 2018 en 2019 een stabiel brutodividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren.

 

❱❱ Naar het volledige financiële verslag van Q4Meer nieuws

22/10/2018

'Internet: Safe & Fun'-ateliers: een nieuwe actie van Child focus en Proximus

Op dinsdag 23 oktober gaan vrijwillige medewerkers van Proximus naar scholen om kinderen bewust te...

More info

22/10/2018

Meer dan 50% van de kleine ondernemingen heeft geen aangepaste website

Ondernemers begrijpen het belang van de digitale transformatie en beginnen er ook stilaan op in te...

More info