Financiële resultaten Proximus Groep 2018

Please select an image for this article

De Proximus Groep rapporteert solide commerciële prestaties in een zeer concurrentiële markt, met resultaten conform de verwachtingen

  • De Proximus Groep realiseerde in 2018 een continue klantengroei voor internet, tv en mobiele postpaid, terwijl vaste spraak en prepaid verder terugvielen
  • Sterke prestatie van het gesegmenteerde aanbod in het Consumer-segment, met aanhoudend commercieel succes voor Tuttimus, Bizz All-in en Scarlet
  • Verdere groei van de ICT-activiteiten in het Enterprise-segment, onder impuls van recente overnames
  • Sterk jaar voor BICS, ondersteund door de succesvolle integratie van TeleSign
  • Financiële jaarresultaten 2018 binnen de guidance: stabiele omzet op de thuismarkten en groepsebitda +2,4% over het volledige jaar
  • Totale investeringen van 1.019 miljoen EUR, inclusief stijgende capex voor Glasvezel voor België
  • Stabiel brutodividend van 1,50 EUR per aandeel over het resultaat van 2018
foto van iemand die gequote wordt

We behielden een stevige positie op de markt en maakten onze vooruitzichten voor 2018 waar, met een stabiele omzet op de thuismarkten en een groei van onze groepsebitda met 2,4%..

In een uiterst concurrentiële omgeving realiseerden we in het laatste kwartaal van 2018 een verdere groei van onze klantenbasis voor internet, tv en mobiele postpaid, dankzij onze blijvende inspanningen op het vlak van klantgerichtheid, onze tweemerkenstrategie en onze gesegmenteerde marktbenadering. In het segment van de gezinnen trokken we met onze succesvolle eindejaarscampagne een pak meer klanten aan voor onze convergente all-inaanbiedingen Tuttimus/Bizz All-in, waarvoor de klantenbasis aandikte tot 508.000. De vernieuwde mobiele portfolio, gelanceerd op 1 november 2018, en het Epic-aanbod voor millennials zorgden voor een stevige groei van het aantal mobiele klanten. In het segment van de prijszoekers bleef Scarlet, ons merk met eenvoudige, scherp geprijsde aanbiedingen, zijn klantenbasis vergroten dankzij een sterke toename van de merkbekendheid in het voorbije jaar en de competitieve positie die het inneemt in het lagere marktsegment.

Ons Enterprise-segment behield zijn stevige positie in het vierde kwartaal: het breidde zijn klantenbasis voor mobiel uit en plukte de vruchten van de verruimde ICT-portfolio. Het voorbije jaar hebben we ons ecosysteem van ICT-experts uitgebreid, wat ons toeliet nieuwe, relevante oplossingen aan te bieden aan onze Enterprise-klanten, en tegelijk de retentie van telecomdiensten te ondersteunen.

Onze ‘Fit for Growth'-strategie, die we in 2014 lanceerden, is succesvol gebleken, met een onderliggende ebitda die groeit sinds 2015. We zijn actief in een erg concurrentiële omgeving binnen een snel evoluerend landschap, en onze sector is op een omslagpunt gekomen op het vlak van digitalisering. Dat is de reden waarom we een nieuwe strategie, “#shifttodigital”, hebben aangenomen. We willen immers relevant blijven voor onze klanten en ondernemingen ondersteunen in hun digitale transformatie, en tegelijk efficiënter en wendbaarder worden.

We blijven fors investeren in onze infrastructuur door onze voetafdruk voor Fiber-to-the-Home (van start gegaan in negen steden) uit te breiden, ons backbonenetwerk te upgraden, een hoge kwaliteit op het mobiele netwerk te verzekeren, de globale klantenervaring te verbeteren en een gepersonaliseerde toegangspoort tot content te worden.

Wat ons aangekondigde transformatieplan betreft, hebben we de informatie- en consultatiefase met onze sociale partners aangevat met de bedoeling de HR-regels te herzien en het mogelijke vertrek van 1.900 medewerkers over de volgende drie jaar te onderhandelen.

In ons voortdurende streven om onze klanten nieuwe oplossingen aan te reiken, zijn we blij de verdere versterking van ons aanbod voor millennials te kunnen aankondigen met Epic combo, beschikbaar vanaf 2 april. Dit omvat vaste en mobiele internettoegang, apps voor muziekstreaming en sociale media alsook vrije toegang tot verschillende videoplatformen, waaronder de Proximus TV-app, en dat op alle schermen.

Met betrekking tot de spectrumveiling vrezen we voor verder uitstel, waardoor België in de staart van het Europese peloton zou terechtkomen voor de uitrol van 5G, terwijl we bedrijven willen ondersteunen bij het uittesten van gebruikssituaties voor 5G in het kader van hun digitale transformatie.

Wat onze verwachtingen voor 2019 betreft, voorzien we dat onze onderliggende omzet op de thuismarkten vrijwel stabiel zal blijven in vergelijking met het voorgaande jaar. De onderliggende groepsebitda zal in 2019 naar verwachting stabiel blijven, waarbij een lichte ebitdagroei voor onze activiteiten op de thuismarkten de dalende ebitda voor BICS compenseert. De groepscapex voor 2019 zal naar verwachting stabiel blijven in vergelijking met het niveau van ongeveer 1 miljard EUR in 2018. In lijn met het engagement voor 3 jaar, aangekondigd in 2016, herbevestigen we onze intentie om aan onze aandeelhouders een stabiel dividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren over het resultaat van 2018 en 2019.

Proximus houdt doorheen het volledige jaar 2018 een stijgende trend van de klantenbasis aan, met in elk kwartaal een aangroei voor internet, tv en mobiele postpaid

In een zeer concurrentiële context breidde Proximus zijn klantenbasis in het vierde kwartaal van 2018 verder uit, gesterkt door een impactvolle eindejaarscampagne, die verdere aantrekkingskracht voor de Tuttimus/Bizz All-in-aanbiedingen genereerde. Ook wat de klantenbasis voor mobiele postpaid betreft, realiseerde Proximus een mooie groei, dankzij zijn vernieuwde mobiele aanbod en de eindejaarspromoties. Bovendien bevestigde Scarlet zijn sterke positie als leider in het segment van eenvoudige, scherp geprijsde aanbiedingen.

De bredere klantenbasis leidde tot een vrijwel stabiel marktaandeel voor vast internet van 46,4%, een verdere stijging voor digitale tv met 0,5 p.p. tot 37,3%, en een groei van het totale marktaandeel voor mobiel met 0,4 p.p. tot 39,3%.

Het Enterprise-segment sloot 2018 af met een toename van zijn klantenbasis voor mobiel met 4,1% op jaarbasis en met een omzetgroei uit ICT van 4,5%, onder impuls van overgenomen bedrijven die de ICT-portfolio van Proximus versterkten.

Proximus sloot 2018 af met een stabiele omzet op de thuismarkten, en realiseerde een groei van de onderliggende ebitda op de thuismarkten met 1,9% dankzij een hogere directe marge

In 2018 boekte Proximus een stabiele onderliggende omzet op de thuismarkten van 4.458 miljoen EUR. De omzet werd vooral ondersteund door de verdere uitbreiding van de klantenbasis voor tv, internet en mobiele postpaid, ondanks een sterk concurrentieel landschap. De groepsomzet uit ICT vertoonde een mooie vooruitgang (+4,4%) onder impuls van een versterkte portfolio, inclusief de overname van verschillende kleine, gespecialiseerde ICT-bedrijven. Daarnaast plukte Proximus de vruchten van een aanhoudende positieve evolutie in de omzet uit Advanced Business Services (+6,2%) en een omzetgroei voor Tango (+3,9%). Deze gunstige evoluties neutraliseerden de aanhoudende daling van de omzet uit vaste spraak en mobiele prepaid, en de lagere omzet van Wholesale.

De onderliggende directe marge op de thuismarkten steeg met 1,0% tot 3.366 miljoen EUR eind december. Dit is inclusief een nettoverlies van 30 miljoen EUR aan roamingmarge, waarbij het effect van prijsregulering voor uitgaande roaming zich vooral in de eerste jaarhelft liet voelen. De directe marge op de thuismarkten werd positief beïnvloed door de aangroeiende klantenbasis, de focus op waardebeheer en de overgenomen ICT-bedrijven, voor een deel tenietgedaan door een lagere directe marge voor Wholesale.

De kosten van Proximus op de thuismarkten bedroegen 1.653 miljoen EUR voor 2018, redelijk stabiel in vergelijking met het jaar voordien (+0,1%). De inspanningen in heel de onderneming om structurele kostenbesparingen te realiseren, compenseerden de stijging van de personeelskosten als gevolg van inflatiegebonden loonsverhogingen en overnames in het ICT-domein.

De onderliggende ebitda op de thuismarkten steeg met 1,9% tot 1.713 miljoen EUR. Dit was te danken aan de directe marge gegenereerd door de groeiende klantenbasis van Proximus, die de nettodaling van de roamingmarge met 30 miljoen EUR ruimschoots compenseerde.

BICS realiseert een groei met dubbele cijfers van de directe marge en een sterke stijging van de ebitda in 2018, mede dankzij de sterke bijdrage van TeleSign

In 2018 nam de directe marge van BICS toe tot 317 miljoen EUR, een stijging op jaarbasis met 13,5%, dankzij de succesvolle integratie van TeleSign. De aanhoudende afname van spraakdiensten werd ruimschoots gecompenseerd door een sterke toename van Application-to-Person-berichtenvolumes en door directe kostensynergieën tussen BICS en TeleSign.

Dit leidde tot een sterke ebitda voor 2018, die uitkwam op 154 miljoen EUR, 7,7% hoger dan in 2017.

Proximus realiseert voor het vierde jaar op rij een groei van de onderliggende groepsebitda en sloot 2018 af met een stijging van 2,4%

Over het volledige jaar 2018 bedroeg de onderliggende omzet van de Proximus Groep 5.804 miljoen EUR, een stijging met 0,5% vergeleken met het jaar voordien. Hierin is een stabiele omzet uit de activiteiten van Proximus op de thuismarkten begrepen, en een stijging met 2,0% voor BICS.

De onderliggende directe marge van de Groep steeg in 2018 met 2,0% tot 3.683 miljoen EUR over het volledige jaar.

De bedrijfskosten van de Proximus Groep voor 2018 bedroegen 1.816 miljoen EUR, een stijging met 1,6% in vergelijking met 2017. De inspanningen om een sterke focus te houden op de structurele verbetering van de kostenbasis werden tenietgedaan door de operationele kosten afkomstig van overgenomen bedrijven, waarbij TeleSign voor een stijging van de kosten zorgde bij BICS, en ICT-bedrijven de kosten in het Enterprise-segment verhoogden. Afgezien van de bijkomende kosten van TeleSign en overgenomen ICT-bedrijven, rapporteerde Proximus een licht dalende kostenbasis.

Doordat de hogere directe marge de hogere kosten compenseerde, boekte Proximus voor 2018 een onderliggende ebitda van 1.866 miljoen EUR op groepsniveau, een stijging met 2,4% tegenover 2017.

De vrije kasstroom van Proximus voor 2018 kwam uit op 451 miljoen EUR, of 501 miljoen EUR wanneer geen rekening wordt gehouden met de uitgaande cash in het kader van de overname van filialen in het ICT-domein.

Proximus houdt een hoog investeringsritme aan, met een focus op digitalisering, netwerken en de globale klantenervaring

Proximus investeert fors in het optimaliseren van zijn netwerken en het verbeteren van de globale klantenervaring. In 2018 investeerde Proximus 1.019 miljoen EUR. De uitrol van zijn toekomstzekere netwerk, in het kader van het project Glasvezel voor België, startte begin 2017 en ging in 2018 verder in negen steden. Daarnaast investeerde Proximus fors in zijn IT-systemen en digitale platformen, en in de verdere versterking van zijn mobiele netwerk. Ook stelde het zijn tv-klanten aantrekkelijke content ter beschikking.

Het verbruik van mobiele data blijft sterk groeien, met een stijging van het gemiddelde maandelijkse mobiele dataverbruik tot 2,2 GB per gebruiker in het vierde kwartaal en een toename van het totale verkeer op jaarbasis met bijna 60%. Proximus blijft dan ook in zijn mobiele netwerk investeren om zijn klanten de beste mobiele ervaring te bieden. In 2018 focuste Proximus op de verdere verbetering van de dekking die de klant ervaart, in het bijzonder binnenshuis. In het vierde kwartaal van 2018 bereikte Proximus 99,5% van de bevolking (binnenshuis) en het werd door het BIPT bevestigd als beste Belgische operator wat de dekking binnenshuis én buitenshuis betreft. Dankzij de voortdurende netwerkoptimaliseringen en de invoering van VoLTE (Voice over LTE/4G) in 2018 is Proximus de beste Belgische operator op het vlak van spraakkwaliteit en snelheid om een oproep tot stand te brengen.

Op het gebied van mobiele data reikte OpenSignal op 24 oktober 2018 de Mobile Video Experience Award uit aan Proximus voor het leveren van de beste algemene video-ervaring in België.

Vooruitzichten 2019

2019 en vergelijkbare basis 2018 beide volgens IFRS15. De onderliggende cijfers zijn exclusief incidentele elementen en inclusief afschrijvingen voor leasing en interesten vanaf 2019, waardoor de IFRS16-impact werd geneutraliseerd.
Het verwerven van gebruiksrechten in de toepassing van IRFS16 zal niet opgenomen worden in de capex.

Parameters voor de vooruitzichten Resultaten 2018 Vooruitzichten 2019
Onderliggende omzet op de thuismarkten € 4.460 miljoen Vrijwel stabiel
Onderliggende groepsebitda € 1.865 miljoen Stabiel
Capex € 1.019 miljoen Stabiel

In lijn met het engagement voor 3 jaar, aangekondigd in 2016, verwacht Proximus over het resultaat van 2019 een brutodividend per aandeel van 1,50 EUR uit te keren.

Proximus gaat uit van een vrijwel stabiele onderliggende omzet op de thuismarkten in 2019 vergeleken met het jaar voordien. De onderliggende groepsebitda zal in 2019 naar verwachting stabiel blijven ten opzichte van 2018. Binnen de mix verwacht Proximus een lichte ebitdagroei voor zijn activiteiten op de thuismarkten, die zal worden geneutraliseerd door een ongunstig ebitda-effect op BICS als gevolg van een hernieuwde overeenkomst met MTN (Onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur van MTN). Dit omvat een geleidelijke internalisering door MTN van het transport en beheer van zijn verkeer in het Midden-Oosten en Afrika, terwijl BICS de voorkeursaanbieder van MTN blijft voor internationale spraak- en messagingdiensten van en naar de rest van de wereld.

De groepscapex voor 2019 zal naar verwachting stabiel blijven in vergelijking met het niveau van 2018.

Het volledig financieel verslag

Printen

Deel dit nieuws via