'Internet: Safe & Fun'-ateliers: een nieuwe actie van Child focus en Proximus

22/10/2018

Toolbox

Links

Categories

Keywords

  • Safer Internet, Child Focus, veilig internet, scholen, leerlingen, leerkrachten, workshops

'Internet: Safe & Fun'-ateliers: een nieuwe actie van Child focus en Proximus

22/10/2018

Op dinsdag 23 oktober gaan vrijwillige medewerkers van Proximus naar scholen om kinderen bewust te maken van een veilig en verantwoordelijk gebruik van het internet.

Eén van de doelstellingen van Child Focus is het mobiliseren van de internetindustrie, - in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen-, voor het goed gebruik van sociale media door kinderen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de 'Internet: Safe & Fun'-ateliers die opgezet worden met Proximus.

Elk jaar geven zijn er sensibiliseringsateliers in lagere scholen in België. Ze worden vrijwillig gegeven door medewerkers van Proximus. Child Focus levert het didactisch materiaal en zorgt voor de vorming van de vrijwillige medewerkers.

Meer dan 5300 leerlingen sensibiliseren

Nu dinsdag 23 oktober trekken 117 medewerkers van Proximus, die een opleiding van Child Focus hebben gekregen, vrijwillig naar 250 klassen in 130 lagere scholen. Zij zullen er de leerlingen wijzen op de troeven van internet, maar ook op de risico's die eraan verbonden zijn. Door de voordelen van een oordeelkundig internetgebruik in de verf te zetten, willen de vrijwilligers de jongeren alerter maken voor valstrikken.

Dankzij deze actie die sinds 2010 twee keer per jaar georganiseerd wordt, zijn al meer dan 85 000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar gesensibiliseerd.

Ook aandacht voor de leerkrachten

Het mag dan in de eerste plaats de bedoeling zijn om kinderen te sensibiliseren, ook leerkrachten krijgen materiaal dat hen kan helpen om aan internetopvoeding te doen: de vrijwilligers geven hen een catalogus met preventiemateriaal over het internet voor jongeren, uitgegeven door Child Focus. Daarmee kunnen zij dieper ingaan op bepaalde aspecten van het probleem.

Meer info op www.clicksafe.be, de preventieportaalsite van Child Focus voor veilig internet.Meer nieuws

22/10/2018

Meer dan 50% van de kleine ondernemingen heeft geen aangepaste website

Ondernemers begrijpen het belang van de digitale transformatie en beginnen er ook stilaan op in te...

More info