Proximus stopt met het telegram na meer dan 150 jaar goede en trouwe dienstverlening

Het telegram: een zeer lange geschiedenis

De geschiedenis van het telegram in België gaat terug tot meer dan 150 jaar voor de elektrische telegraaf en zelfs tot meer dan 200 jaar voor de optische telegraaf. De eerste dienst van de elektrische telegraaf werd immers gelanceerd in 1846 langs de spoorweglijn die Brussel verbindt met Antwerpen, terwijl de eerste dienst van de optische telegraaf in ons land nog veel eerder werd opgericht, meer bepaald in mei 1803. We schrijven juli 1930 toen de Administratie van Telegrafie autonoom werd en herdoopt werd tot de 'Regie voor Telegrafie en Telefonie'. Met andere woorden de RTT, de voorganger van Proximus.

Tientallen jaren lang werd het telegram gebruikt door residentiële klanten om een geboorte, huwelijk of overlijden aan te kondigen. De mogelijkheid bestond zelfs om felicitaties te versturen samen met een fles champagne of een knuffel.

Het telegram werd ook lange tijd gebruikt voor professionele doeleinden door bedrijven uit alle sectoren, meer bepaald door advocaten en gerechtsdeurwaarders (aangezien de telegrammen een begin van juridisch bewijs vormden) en ook door interimagentschappen (om uitnodigingen te versturen).

Sporadisch gebruik tijdens de laatste jaren

Begin jaren 80 werden er nog meer dan anderhalf miljoen telegrammen verstuurd en ontvangen in België. Veel van die telegrammen waren afkomstig uit Italië, waar de dienst erg populair was. In de loop der jaren echter nam het gebruik van het telegram geleidelijk aan af en werd het vervangen door modernere en goedkopere communicatiemiddelen: eerst door de fax, daarna door e-mail, sms en recenter nog door instant messaging.

Begin jaren 90 was het verkeer in België teruggevallen tot ongeveer een half miljoen telegrammen per jaar. Een cijfer dat naar 150.000 gezakt is in het begin van de jaren 2000 en vervolgens naar nauwelijks 50.000 tien jaar later. De laatste maanden werd de telegramdienst van Proximus nog slechts door een tiental professionele klanten op regelmatige basis gebruikt en nog heel zelden door residentiële klanten. In totaal werden er iets meer dan 8000 telegrammen verstuurd en ontvangen tijdens de 11 eerste maanden van 2017, wat een daling inhoudt van meer dan 20% ten opzichte van 2016. Vanzelfsprekend werden de regelmatige professionele klanten persoonlijk op de hoogte gebracht en heeft Proximus hun alternatieve oplossingen aangeboden.

Het laatste telegram

Zoals ook het geval was in veel buurlanden heeft Proximus dus beslist zijn telegramdienst stop te zetten vanaf 29 december 2017. Na tientallen jaren goede en trouwe diensten is de tijd voor het telegram gekomen om definitief plaats te maken voor de nieuwere communicatiemiddelen. Meer dan ooit is Proximus vastberaden om optimaal in te spelen op de behoeften van de bedrijven en burgers door hun digitale diensten en eenvoudige en innovatieve oplossingen te bieden om hun leven aangenamer en hun werk efficiënter te maken. Dit streven naar permanente vooruitgang dat ook al aan de basis lag van het telegram in de 19e eeuw, is iets wat de teams van Proximus tot op vandaag blijft bezielen.

afdrukken

Deel op