Proximus vertienvoudigt de capaciteit van zijn transportnetwerk, de ruggengraat voor spraak, data en tv-diensten

27/08/2018

Toolbox

Links

Categories

Keywords

  • innovatie, investeringen modern transportnetwerk, groeiend dataverkeer, sterkere backbone

Proximus vertienvoudigt de capaciteit van zijn transportnetwerk, de ruggengraat voor spraak, data en tv-diensten

27/08/2018

Proximus innoveert en investeert massief in de modernisering van zijn transportnetwerk dat al zijn sites en gecentraliseerde serviceplatformen met elkaar verbindt. Met zijn TITAN-project anticipeert Proximus op de aanhoudende exponentiële stijging van het dataverkeer en versterkt het de ruggengraat van zijn netwerk voor het volgende decennium. De volledige migratie van alle vaste en mobiele spraak- en datadiensten naar de nieuwe infrastructuur is al begonnen en loopt tot in 2021.

Proximus’ transportnetwerk, ruggengraat van alle verkeer voor spraak, data en tv

De telecommunicatiesector maakt een spectaculaire ontwikkeling door, waarbij de vraag naar bandbreedte exponentieel toeneemt. De verwachting is dat het verkeer in het komende decennium zal vertienvoudigen onder impuls van enerzijds video-, streaming-, audio- en clouddiensten, en anderzijds de verdere groei van het aantal toestellen, waarvan de werking hogere snelheden vereist.

Proximus innoveert en investeert massief om deze evolutie te ondersteunen, zowel op het niveau van het toegangsnetwerk - via de uitrol van glasvezel en supersnel DSL (vectoring) en via de constante versterking van zijn mobiel netwerk - als in de onderliggende infrastructuur, die alle sites en gecentraliseerde serviceplatformen van Proximus met elkaar verbindt. Het TITAN-netwerk (voluit Terabit IP Transport Aggregation Network) zal het bestaande IP-netwerk, waarlangs bijna alle verkeer voor spraak, data, tv en mobiel van zowel residentiële als professionele klanten verloopt, geleidelijk aan vervangen. Dit moet leiden tot tienmaal meer datacapaciteit, maar ook de ontwikkeling van nieuwe diensten vergemakkelijken.

Geleidelijke migratie met minimale impact op de dienstverlening

Om de migratie naar zijn nieuwe TITAN-netwerk tot een goed einde te brengen, plant Proximus een geleidelijke vervanging van bijna 800 grote transmissieknooppunten en de heraansluiting van 50.000 glasvezelverbindingen in 600 gebouwen. Deze infrastructuurwerken worden gespreid over de periode 2018-2021.

Als gevolg van de migratie zullen de 50.000 verbindingen elk een capaciteit van 10 Gbps kunnen verwerken (m.a.w. tienmaal meer dan vandaag) om ondernemingen, mobiele antennes of straatkasten met glasvezel te kunnen bedienen. De routers in het nieuwe netwerk zullen onderling geconnecteerd zijn via ultrasnelle IP-verbindingen met een capaciteit van 100 Gbps. Door de gedecentraliseerde architectuur van het TITAN-netwerk kan de eventuele impact van technische problemen nog meer worden beperkt.

In nauwe samenwerking met het IP-innovatiecentrum van Nokia in Antwerpen getuigt Proximus eens te meer van leiderschap door als een van de eersten ter wereld de 7750 SR14s -routers uit te rollen. De routers zijn een grote technologische sprong voorwaarts: het zijn ‘s werelds eerste routers die uitgerust zijn met een multi-terabit processor.

De migratie zal gefaseerd verlopen en wordt telkens uitgevoerd voor een beperkt geografisch gebied en met minimale impact. De teams van Proximus zullen deze infrastructuurwerken uitvoeren tussen middernacht en 6 uur ’s morgens. De impact voor de klanten zal binnen dit interventievenster worden beperkt tot de tijd die nodig is voor de aansluiting op het nieuwe TITAN-netwerk.


Dominique Leroy, CEO Proximus Group
Dominique Leroy, CEO Proximus Group

Wij streven er elke dag naar om al onze klanten elke dag de best mogelijke dienstverlening te bieden. Daarom blijven we ook investeren in onze netwerken. Om te anticiperen op het toenemende gebruik van bandbreedte en de toename van het dataverkeer, is het van groot belang dat we ons transportnetwerk, de ruggengraat voor het spraak-, data- en tv-verkeer, proactief versterken. Deze investering zal ons in staat stellen onze klanten een superieure digitale ervaring te blijven bieden.


Klik hier voor meer informatie en details over de geplande werkzaamheden.Meer nieuws

22/10/2018

'Internet: Safe & Fun'-ateliers: een nieuwe actie van Child focus en Proximus

Op dinsdag 23 oktober gaan vrijwillige medewerkers van Proximus naar scholen om kinderen bewust te...

More info

22/10/2018

Meer dan 50% van de kleine ondernemingen heeft geen aangepaste website

Ondernemers begrijpen het belang van de digitale transformatie en beginnen er ook stilaan op in te...

More info

26/10/2018

Financiële resultaten van de Proximus Groep - Derde kwartaal 2018

De Proximus Groep sluit het derde kwartaal af met stevige commerciële prestaties, wat resulteert in...

More info