Breadcrumb

 

De Raad van Bestuur van Proximus beslist unaniem om te starten met de uitvoering van het transformatieplan

Vandaag werd het transformatieplan van Proximus, waarover al sinds enkele maanden met de vakorganisaties werd onderhandeld, ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité.

De Raad van Bestuur blijft ervan overtuigd dat dit transformatieplan voor Proximus essentieel is. Proximus moet zijn digitale transformatie versnellen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, blijven investeren in de netwerken van de toekomst en een antwoord bieden aan de behoeften van zijn klanten. Op zijn vergadering van woensdag 27 november kon de Raad van Bestuur de evolutie van het plan vaststellen, die tot stand kwam dankzij de onderhandelingen met de vakorganisaties onder leiding van de sociaal bemiddelaars. De Raad van Bestuur heeft kennisgenomen van de beslissing van de meerderheid van de vakorganisaties om het plan, dat aan het Paritair Comité werd voorgelegd, niet goed te keuren ondanks langdurige onderhandelingen en heeft rekening gehouden met hun bezorgdheden.

In deze context heeft de Raad van Bestuur unaniem beslist het transformatieplan op te starten zonder te raken aan het kader van de wet van 1991 en met respect voor de procedures, voorzien in de toepasbare sociale wetgeving. Zo kunnen alle medewerkers individueel worden geïnformeerd om zo een einde te maken aan de onzekerheid die momenteel binnen de onderneming heerst.

De Raad van Bestuur moedigt het initiatief van de directie aan om het overleg met de vakorganisaties verder te zetten, met open geest, en dit vanaf morgen, om na te gaan of bepaalde elementen in de uitvoering van het plan nog kunnen worden aangepast. De Raad van Bestuur heeft gevraagd een bijkomende vergadering van het Paritair Comité samen te roepen op 9 december, en de analyse van deze besprekingen zal op de agenda van de Raad van Bestuur van 12 december geplaatst worden.

In de loop van de voorbije maanden werden er oplossingen gevonden die de impact van het transformatieplan op de medewerkers van de betrokken domeinen aanzienlijk beperken. Dit is ook het resultaat van het laatste overleg met de betrokken vakorganisaties. Er wordt vandaag nog uitgegaan van 1300 functies, een sterke vermindering ten opzichte van de in januari aangekondigde 1900. Er worden verschillende oplossingen aangereikt om het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum te herleiden, zoals:

De Raad van Bestuur benadrukt dat geen enkele statutaire medewerker het bedrijf op niet-vrijwillige basis zal moeten verlaten. Voor contractuele medewerkers die de onderneming op niet-vrijwillige basis zullen verlaten, zijn begeleidende maatregelen ontwikkeld:

Met het oog op de toekomst heeft het bedrijf er zich eveneens toe verbonden om de investeringen inzake opleiding aanzienlijk te verhogen en werden een aantal maatregelen getroffen in het kader van het eindeloopbaanbeleid voor de andere medewerkers ouder dan 58 jaar.

De Raad van Bestuur is er zich terdege van bewust dat dit plan een impact heeft op de toekomst van veel medewerkers en vertrouwt op het management om zich de komende maanden in te zetten om hen te ondersteunen en te begeleiden.

Printen

Deel dit nieuws via