We creëren een uitdagende, inspirerende, inclusieve en veilige werkomgeving zodat we kunnen samenwerken met geëngageerde werknemers om de digitale toekomst van Proximus vorm te geven.  

De werknemers bij de transformatie ondersteunen

De werkomgeving verandert steeds meer en sneller: jobinhoud, werkomgeving, samenstelling van teams... Om medewerkers te ondersteunen zorgen we voor opleiding op vlak van hard skills en voor sterkere change managementvaardigheden bij onze teamleaders. Initiatieven rond verhogen van veerkracht helpen medewerkers ook met veranderingen om te gaan. Nieuwe werkmethodes als Agile en Design Thinking zorgen ervoor dat mensen autonomer en verantwoordelijker werken. 

Digitale omscholing en bijscholing

Onze werknemers hebben de mogelijkheid om zich voortdurend bij te scholen en te ontwikkelen zodat ze de juiste vaardigheden in huis hebben om mee te zijn met de nieuwe manier van werken en de digitale transformatie van ons bedrijf. Naast de basisvaardigheden in de digitale werkomgeving kunnen ze zich bekwamen in domeinen die cruciaal zijn om relevant te blijven in hun job en organiseren we opleidingen gericht op strategische vaardigheden die hen de kans geven om een volgende stap in hun carrière te zetten..  

Veilige en gezonde werkomgeving

We zetten ons in opdat elke medewerker op een veilige en gezonde manier kan werken en al onze producten en diensten moeten voldoen aan de wettelijke normen en aan onze policy rond welzijn op het werk.    

Diversiteit & inclusie bevorderen

Onze medewerkers weerspiegelen de diversiteit in onze samenleving. Iedereen krijgt gelijke kansen ongeacht geslacht, godsdienst, etnische afkomst of achtergrond. We hebben medewerkers van overal ter wereld en bouwen aan een inclusieve cultuur van etnische en culturele diversiteit. We zetten ons in voor gendergelijkheid en gelijke kansen op de werkplek. En we geloven dat elke generatie waardevolle inzichten en perspectieven heeft.  

Jaarverslag

Lees meer over onze initiatieven voor onze medewerkers in ons Jaarverslag 2019

Meer info