We hebben de bijdrage en het engagement van al onze medewerkers nodig om de digitale toekomst vorm te geven. Daarom engageren we ons om een uitdagende, inspirerende, inclusieve en veilige werkomgeving te creëren. En letten we op de toekomstige inzetbaarheid van iedereen.  

De werknemers bij de transformatie ondersteunen

Er verandert steeds meer, en steeds sneller: Jobinhoud, werkomgeving, samenstelling van teams... Om medewerkers mee te krijgen zorgen we voor opleiding op vlak van hard skills en voor sterkere change management-vaardigheden bij onze leiders. Initiatieven rond veerkracht bieden medewerkers de mogelijkheid om ook daar de nodige aandacht aan te besteden. Nieuwe werkmethodes als Agile en Design Thinking zorgen er vanzelf voor dat mensen autonomer en verantwoordelijker werken. Zo creëren we sneller meer waarde voor onze klanten. 

Digitale omscholing en bijscholing

Wij bieden onze medewerkers de kans om zich permanent bij te scholen en verder te ontwikkelen. In het algemeen, maar op digitaal vlak in het bijzonder. Dit zodat we permanent beschikken over de juiste vaardigheden om de digitale economie en maatschappij van morgen vorm te geven. Maar ook om de inzetbaarheid van onze medewerkers te garanderen. In ruil verwachten we een groeimentaliteit en het nodige zelf-leiderschap om gebruik te maken van het enorme aanbod.  

Veilige en gezonde werkomgeving

We zorgen er voor dat elke medewerker, waar dan ook in de organisatie, op een veilige en gezonde manier kan werken. We doen meer dan de wettelijke vereisten om het fysieke, mentale en relationele welzijn van onze werknemers te beschermen en te bevorderen. Zo kunnen ze in de best mogelijke omstandigheden actief bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsstrategie.    

Diversiteit & inclusie bevorderen

Onze medewerkers weerspiegelen de diversiteit in onze samenleving. Iedereen krijgt gelijke kansen ongeacht geslacht, godsdienst, etnische afkomst of achtergrond. We hebben medewerkers van overal ter wereld en promoten een cultuur van etnische en culturele diversiteit. We streven naar gendergelijkheid en behoren tot de top 200 van meest vrouwvriendelijke bedrijven wereldwijd. En we geloven dat elke generatie waardevolle inzichten en perspectieven heeft.  

Jaarverslag

test image

Jaarverslag

Jaarverslag

Lees meer over onze initiatieven voor onze medewerkers in ons Jaarverslag 2018

Meer info