Het huidige lineaire economische systeem dat het ‘take, make, waste’ stappenplan volgt, heeft zijn grenzen bereikt. We willen bijdragen aan een meer circulaire economie, die minder hulpbronnen nodig heeft en minder afval produceert.

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie houdt in dat we zuinig omspringen met onze grondstoffen om tot een duurzame economie te komen, zonder afval of uitstoot. We moeten overstappen van het huidige model, waarin we produceren, verbruiken en verbranden, naar een economie waarin wat we kopen zolang mogelijk in gebruik moet blijven.

Proximus heeft programma's opgezet om het gebruik van grondstoffen te verminderen waarbij we onze leveranciers, onze medewerkers en onze klanten betrekken om onze ambitie waar te maken om tegen 2030 een echt circulair bedrijf te worden.

De circulaire economie bij Proximus

NotreOnze strategie met het oog op een circulaire economie is gebaseerd op drie processen: Herzien, Recycleren, Verminderen.

Herzien

We herdefiniëren onze processen voor het ontwikkelen van producten vanaf de ontwerpfase, alsook de procedures die binnen het bedrijf van toepassing zijn.

In samenwerking met onze leveranciers kiezen we voor producten met een circulair ontwerp, d.w.z. modulair opgebouwde producten, zodat defecte onderdelen eenvoudig kunnen worden vervangen. De Fairphone telefoon voldoet aan deze criteria en is bovendien vervaardigd zonder grondstoffen uit conflictgebieden, met de waarborg van een eerlijke behandeling van alle werknemers.

In het Proximus-distributiecentrum in Courcelles, waar al onze logistieke activiteiten gecentraliseerd zijn, hebben we ook de processen voor herstelling en omruiling van modems en decoders bijgestuurd. Daardoor kunnen we onze modems en decoders nu tien keer sneller opknappen. In 2019 werden niet minder dan 336.000 toestellen opgeknapt en opnieuw verdeeld onder onze klanten.

Recycleren

We recupereren materialen die in onze producten en netwerken zitten om ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Op die manier beperken we de winning van en de behoefte aan natuurlijke hulpbronnen.

Gemiddeld bevat een mobiele telefoon 0,02 g goud, 0,09 g zilver, 0,375 g lithium en 3,375 g kobalt. Het lijkt misschien niet veel, maar laten we de vergelijking maken: 8,5 ton ruw erts kan tot 42 gram goud opleveren, vergeleken met 2 kilogram voor 8,5 ton elektronisch afval! Toch wordt vandaag slechts 20% van het elektronisch afval gerecycleerd. Daarom hebben we begin 2020 'Don't miss the call' gelanceerd, met als doel 100.000 gsm's in België in te zamelen voor recyclage.

Don't miss the call

Met ons project MIDAS willen we zoveel mogelijk kostbare grondstoffen uit het netwerk recycleren. Vorig jaar werd meer dan 680 ton koperkabels gerecupereerd en werden duizenden tonnen elektronische apparatuur gerecycleerd: activiteiten waarmee we edele metalen weer in omloop konden brengen.

Verminderen

We implementeren procedures om het gebruik van grondstoffen en bijgevolg de productie van afval te verminderen.

We hebben tal van initiatieven genomen om de hoeveelheid afval te verminderen. In 2019 genereerden onze activiteiten in België 13.629 ton afval, inclusief 13% restafval, dat in afvalverwerkingsinstallaties werd omgezet in elektriciteit en warmte-energie. De resterende 87% werd gerecycleerd, hergebruikt of herwerkt. We hebben duidelijke doelen gesteld voor het beheer van ons afval in de toekomst: we willen tegen 2025 tot 90% van ons afval recycleren.

Maar het beste afval is natuurlijk het afval dat niet geproduceerd wordt, daarom hebben we de verpakking van onze producten aangepast, om het gebruik van papier en karton te beperken. De gebruiksaanwijzing is digitaal. Door een QR-code te scannen krijgt de klant toegang tot een interactieve stap-voor-staphandleiding.

Op de hoes rond de doos vindt hij ook een vereenvoudigd schema.

don't miss the call logo

Recycle uw oude telefoons

Momenteel liggen meer dan 3 miljoen oude mobiele telefoons stof te vergaren in Belgische lades. Ze bevatten nochtans waardevolle en zeldzame grondstoffen die eigenlijk opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Als deel van ons belofte om een duurzamere toekomst voor de planeet te creëren, lanceer we samen met medeoprichter Umicore “Don’t Miss the Call”, een urban mining-campagne met als doel 100.000 oude gsm’s te recycleren op één jaar tijd.
Ontdek hoe je je oude mobiele telefoons kunt recyclen en het gesprek van de planeet kunt delen met je vrienden, familie en collega's via www.dontmissthecall.be

Beantwoord de oproep

Jaarverslag

Lees meer over onze initiatieven om een circulair bedrijf te worden in ons Jaarverslag 2019

Meer info