Het huidige lineaire economische systeem van 'ontginnen, produceren, consumeren, weggooien en verbranden' stuit op zijn grenzen. We willen bijdragen aan de evolutie naar een meer circulaire economie die minder hulpbronnen verbruikt en minder afval produceert.

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie houdt in dat we zuinig omspringen met onze grondstoffen om te komen tot een duurzame economie, zonder afval of CO₂-uitstoot. We moeten overstappen van het huidige traditionele model, waarin we produceren, verbruiken, weggooien en verbranden, naar een economie waarin grondstoffen en producten zo lang mogelijk in gebruik blijven.

Bij Proximus hebben we programma's om het gebruik van grondstoffen te verminderen, waarbij we onze leveranciers, onze medewerkers en onze klanten betrekken om onze ambitie waar te maken om tegen 2030 een echt circulair bedrijf te worden. Meer bepaald bieden wij onze leveranciers de mogelijkheid om ons Manifesto te ondertekenen, waarin zij zich ertoe verbinden om met ons samen te werken aan specifieke projecten en initiatieven die bijdragen aan een meer circulaire en milieuvriendelijke economie.

Collaboratief eco-design

Om het verbruik van grondstoffen te verminderen, is de eerste vraag die we ons moeten stellen of het wel noodzakelijk is om een nieuw product te ontwikkelen. Is dit product echt nodig? Kunnen we onze klanten niet beter bijvoorbeeld een oplossing in de cloud aanbieden eerder dan servers bij hen te installeren?

Als we echt moeten produceren, is de vraag hoe: welke materialen moeten we gebruiken, welk design is het meest aangewezen zodat het product gemakkelijk hersteld kan worden?

Deze denkoefening gebeurt samen met onze leveranciers, onze klanten en de departementen bij Proximus die betrokken zijn bij de marketing van een product. Een innovatieve aanpak met als doel meer virtualisatie-oplossingen te bieden en een efficiënter beheer van hulpbronnen, eenvoudiger demontage, het gebruik van componenten afkomstig van urban mining, en producten met een langere levensduur mogelijk te maken. Het resultaat? Ethischer producten, die minder vervuiling en CO₂-uitstoot veroorzaken, met een betere energie-efficiëntie, die minder verpakkingsmateriaal vereisen en toelaten de impact van transport en opslag te beperken. De Fairphone voldoet aan deze criteria en is bovendien een telefoon zonder grondstoffen uit conflictgebieden, vervaardigd met de waarborg van een eerlijke behandeling van alle werknemers.

Een virtueuze cyclus

Bij de vervaardiging van het product zal dus de voorkeur worden gegeven aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van eindige hulpbronnen. De levensduur van het product zal worden verlengd dankzij de mogelijkheid om het te herstellen, te renoveren en opnieuw te gebruiken.

In het distributiecentrum van Proximus in Courcelles, waar al onze logistieke operaties gecentraliseerd zijn, werden in 2019 niet minder dan 336.000 modems en decoders gerenoveerd en herverdeeld.

Met Orange Belgium hebben we een overeenkomst voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk gesloten, waardoor het aantal antennes, en dus ook het verbruik van grondstoffen en energie, zal afnemen, maar ook een betere kwaliteit van de dienstverlening mogelijk wordt.

Wanneer een product definitief niet meer herbruikbaar is, zal het design ervan toelaten om het gemakkelijk te recycleren door componenten maximaal te recupereren. Op die manier vermijden we dat restafval wordt geproduceerd. Gemiddeld bevat een mobiele telefoon 0,02 g goud, 0,09 g zilver, 0,375 g lithium en 3,375 g kobalt. Dat lijkt misschien niet veel, maar laten we de vergelijking maken: 8,5 ton ruw erts kan tot 42 gram goud opleveren, vergeleken met 2 kilogram voor 8,5 ton elektronisch afval! Toch wordt vandaag slechts 20% van het elektronisch afval gerecycleerd. Daarom hebben we een grote campagne gelanceerd onder de naam "Don't miss the call", met als doel om in 2020 150.000 gsm's in België in te zamelen en te recycleren.

don't miss the call logo

Recycle uw oude telefoons

Momenteel liggen meer dan 3 miljoen oude mobiele telefoons stof te vergaren in Belgische lades. Ze bevatten nochtans waardevolle en zeldzame grondstoffen die eigenlijk opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Als deel van ons belofte om een duurzamere toekomst voor de planeet te creëren, lanceer we samen met medeoprichter Umicore “Don’t Miss the Call”, een urban mining-campagne met als doel 100.000 oude gsm’s te recycleren op één jaar tijd.
Ontdek hoe je je oude mobiele telefoons kunt recyclen en het gesprek van de planeet kunt delen met je vrienden, familie en collega's via www.dontmissthecall.be

Beantwoord de oproep