De initiatieven die we tot nu toe hebben genomen om een duurzamer, groener bedrijf te worden, hadden vooral tot doel om onze CO2-impact te verminderen. Met succes, want we zijn een klimaatneutraal bedrijf en spelen een voortrekkersrol op wereldniveau. We zullen onze inspanningen opvoeren om de CO2-uitstoot verder te verminderen, terwijl we onze ambitie verhogen om de komende jaren een netto positieve bijdrage te leveren.

Sterke vooruitgang in CO2-vermindering

Tussen 2007-2015 hebben we de CO2-uitstoot met 70% verminderd. Sinds 2016 zijn we een klimaatneutraal bedrijf voor de activiteiten die we rechtstreeks controleren. We slaagden hierin dankzij doorgedreven inspanningen op het vlak van vervoer, verwarming en elektriciteitsverbruik.  De CO2 uitstoot die we nog niet kunnen verminderen, compenseren we. 

Sterke daling van het energieverbruik

We beheren ons energieverbruik doeltreffend en hebben het verbruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderd. We zullen ons totale energieverbruik in 2019-2021 verder verminderen met 8% door onder meer de sluiting van technische gebouwen, de ontwikkeling van energie-efficiënte netwerken, vrije luchtkoeling en de vergroening van het wagenpark.

Onze klanten helpen om hun voetafdruk  te verkleinen

We werken niet alleen hard aan het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot, we willen onze klanten ook helpen om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Dit doen we bijvoorbeeld door een goed evenwicht te bewaren tussen een lange levensduur van onze tv-decoders en modems en het aanbieden van toestellen die minder energie verbruiken.
We leveren tal van producten en diensten die bedrijven en overheden kunnen helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Mooie voorbeelden zijn onze clouddiensten en Internet of Things-oplossingen zoals smart energy, smart buildings of smart mobility.

Jaarverslag

Lees meer over onze initiatieven om onze CO2-impact te verminderen in ons Jaarverslag 2019

Meer info