Als we de klimaatverandering willen aanpakken, hebben we iedereen nodig. Door nauw met onze leveranciers samen te werken en strenge sociale, ethische en milieunormen vast te leggen, willen we een duurzame bevoorradingsketen bouwen om onze impact verder te beperken en bij te dragen aan een betere wereld.

Proximus wordt beschouwd als een 'best practice'-bedrijf voor de manier waarop het de risico's inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van zijn leveranciers beheert.

Vandaag is in 100% van onze contracten een MVO-clausule opgenomen met betrekking tot de sociale, ethische en milieunormen voor onze leveranciers.
Voor de aankoop van producten en diensten hebben we nieuwe normen ingevoerd op het vlak van circulair aankopen, waarbij we ons richten op standaardisatie, hergebruik en renoveren en de voorkeur geven aan recyclage in plaats van nieuwe grondstoffen te gebruiken.

Sinds 2017 onderschrijven we de Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen en sinds 2019 de Green Deal Circulair Aankopen in Wallonië.

Jaarverslag

Lees meer over onze duurzame bevoorradingsketen in ons Jaarverslag 2019

Meer info