Breadcrumb

Aandeelhouderschap

Gegevens op 31 januari 2020

Noemer: 338.025.135

  Aantal aandelen % aandelen % stemrecht % dividendrecht Aantal aandelen met stemrecht Aantal aandelen met dividendrecht
Belgische Staat 180.887.569 53,51 56,00 55,87 180.887.569 180.887.569
Proximus eigen aandelen 14.986.019 4,43 0,00 0,22 0 710.285
Free-float 142.151.547 42,05 44,00 43,91 142.151.547 142.151.547
Totaal 338.025.135 100,00 100,00 100,00 323.039.116 323.749.401

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.