Breadcrumb

Aandeelhouderschap

Op 30/06/2019:
Noemer: 338.025.135

 

Aantal aandelen

% aandelen % stemrecht % dividendrecht

Aantal aandelen met stemrecht

Aantal aandelen met dividendrecht

Belgian State 180.887.569 53,51 56,00 55,88 180.887.569 180.887.569
Proximus own shares 15.013.371 4,44 0,00 0,22 0 721.300
Free-float 142.124.195 42,05 44,00 43,90 142.124.195 142.124.195
Total 338.025.135 100,00 100,00 100,00 323.011.764 323.733.064

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.