Breadcrumb

Aandeelhouderschap

Gegevens op 31 augustus 2019

Noemer: 338.025.135

  Aantal aandelen % aandelen % stemrecht % dividendrecht Aantal aandelen met stemrecht Aantal aandelen met dividendrecht
Belgische Staat 180.887.569 53,51 56,10 55,90 180.887.569 180.887.569
Proximus eigen aandelen 56.612.405 4,62 0,00 0,37 0 1.194.591
Free-float 141.525.161 41,87 43,90 43,73 141.525.161 141.525.161
Totaal 338.025.135 100,00 100,00 100,00 322.412.730 323.607.321

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.