Aandeelhouderschap

Gegevens op 31/08/2020

Noemer: 338.025.135

  Aantal aandelen % aandelen % stemrecht % dividendrecht Aantal aandelen met stemrecht Aantal aandelen met dividendrecht
Belgische Staat 180.887.569  53,51%  56,10%  55,90%  180.887.569  180.887.569 
Proximus eigen aandelen 15.612.405  4,62%  0,00%  0,37%  1.194.591 
Free-float 141.525.161  41,87%  43,90%  43,73%  141.525.161  141.525.161 
Totaal 338.025.135  100,00%  100,00%  100,00%  322.412.730  323.607.321 

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.