Breadcrumb

Aandeelhouderschap

Gegevens op 31 oktober 2019

Noemer: 338.025.135

  Aantal aandelen % aandelen % stemrecht % dividendrecht Aantal aandelen met stemrecht Aantal aandelen met dividendrecht
Belgische Staat 180.887.569 53,51 55,99 55,87 180.887.569 180.887.569
Proximus eigen aandelen 14.973.794 4,43 0,00 0,22 0 710.285
Free-float 142.163.772 42,06 44,01 43,91 142.163.772 142.163.772
Totaal 338.025.135 100,00 100,00 100,00 323.051.341 323.761.626

De stemrechten van eigen aandelen zijn opgeschort bij wet. De dividendrechten van eigen aandelen aangekocht in 2004 zijn eveneens opgeschort, terwijl de dividendrechten van aandelen aangekocht vanaf 2005 geannuleerd zijn.