Financiering

Financiering

Situatie op 30/06/2020

  Munteenheid Bedrag van de faciliteit Uitstaand bedrag
Financiering op de kapitaalmarkten 
EMTN-obligaties EUR 3.500M EUR 2.100M EUR
Obligaties in yen YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Investeringsleningen EUR 400M EUR 400M EUR
Thesauriebewijzen EUR 1.000M EUR 0 EUR
Kredietfaciliteiten
Wentelkredieten EUR 600M EUR 297M EUR
Bankschuldfaciliteiten EUR 100M EUR 0 EUR

Terugbetalingsschema van de schuld op 30 juni 2020 (in m€)

 

 

Financiering op de kapitaalmarkten

EMTN-programma en obligaties

Proximus heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) Program opgezet voor zijn financieringsbehoeften op lange termijn. Het programma stelt Proximus in staat om ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd van minstens 1 jaar binnen een programma van 3,5 miljard EUR.

2020 - Informatiememorandum 7 april 2020

2019 - Informatiememorandum 20 maart 2019

Proximus heeft in het kader van zijn EMTN-programma de volgende ongedekte obligaties uitgegeven:

Bedrag Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
500M EUR 5 jaar 22 maart 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 jaar 22 mei 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 jaar 4 april 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 jaar  1 okt 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 jaar 20 maart 2028 3,19% BE6251142749
100M EUR 12,5 jaar 8 september 2031 1,75% BE0002639202
150M EUR 20 jaar 14 mei 2040 1,5% BE0002697788

Obligaties in yen

Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.

Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:

Bedrag  Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
10B YEN 30 jaar 16 dec 2026 - BE007199961

Thesauriebewijzenprogramma

Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.