Financiering

Financiering

26/10/2020 - Proximus heeft een nieuwe duurzame, doorlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen ondertekend die de kosten van het krediet koppelt aan de jaarlijkse doelstellingen van de interne ESG-gerelateerde KPI's.

Situatie op 30/09/2021

  Munteenheid Bedrag van de faciliteit Uitstaand bedrag
Financiering op de kapitaalmarkten 
EMTN-obligaties EUR 3.500M EUR 2.100M EUR
Obligaties in yen YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Investeringsleningen EUR 400M EUR 400M EUR
Thesauriebewijzen EUR 1.000M EUR 175M EUR
Kredietfaciliteiten
Wentelkredieten EUR 700M EUR 0 EUR
Bankschuldfaciliteiten EUR 50M EUR 0 EUR

Terugbetalingsschema van de schuld op 30 september 2021 (in € M)

Tabel met het terugbetalingsschema van de schuld
Terugbetalingsschema van de schuld op 31 maart 2021
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
institutionele euro-obligaties (EMTN)   500 100 600 500     150     100                 150
onderhandse plaatsing in Yen           11                            
commercial paper 175                                      
uitstaande kredietfaciliteiten                                        
investeringslening               400                        

Financiering op de kapitaalmarkten

EMTN-programma en obligaties

Proximus heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) Program opgezet voor zijn financieringsbehoeften op lange termijn. Het programma stelt Proximus in staat om ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd van minstens 1 jaar binnen een programma van 3,5 miljard EUR.

Proximus heeft in het kader van zijn EMTN-programma de volgende ongedekte obligaties uitgegeven:

Bedrag Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
500M EUR 5 jaar 22 maart 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 jaar 22 mei 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 jaar 4 april 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 jaar  1 okt 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 jaar 20 maart 2028 3,19% BE6251142749
100M EUR 12,5 jaar 8 september 2031 1,75% BE0002639202
150M EUR 20 jaar 14 mei 2040 1,5% BE0002697788

Obligaties in yen

Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.

Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:

Bedrag  Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
10B YEN 30 jaar 16 dec 2026 - BE007199961

Thesauriebewijzenprogramma

Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.