Netto financiële positie

Situatie op 30/09/2022

Netto financiële positie

Eind september 2022 bedroeg de netto financiële positie (excl. leaseverplichtingen) 2.710 miljoen EUR.

Netto financiële positie eind december 2021 Vrije kasstroom Dividenden Andere** Netto financiële positie eind september 2022
-2.740 69 -226 187 -2.710

** Voornamelijk herwaardering naar reële waarde van kasstroom-afdekkingsinstrument voor toekomstige langetermijnschulden

Terugbetalingsschema van de schuld

(in € M)

Year Commercial paper Institutional Eurobonds Investment loan ¥ private placement
2022 315      
2023   100    
2024   600    
2025   500    
2026       11
2028   150 400  
2031   100    
2036   750    
2040   150    

Proximus beheert zijn schuldportefeuille op lange termijn actief door zijn renterisico op de obligaties die vervallen in 2024 en 2025 af te dekken.

Financiering

Situatie op 29/04/2021

  Munteenheid Bedrag van de faciliteit Uitstaand bedrag
Financiering op de kapitaalmarkten 
EMTN-obligaties EUR 3.500M EUR 2.350M EUR
Obligatie in yen YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Investeringslening EUR 400M EUR 400M EUR
Thesauriebewijzen EUR 1.000M EUR 315M EUR
Kredietfaciliteiten
Bankschuldfaciliteiten EUR 700M EUR 0 EUR
Wentelkredieten EUR 50M EUR 0 EUR

Kredietfaciliteiten

Faciliteiten van wentelkredieten

Proximus beschikt over een Sustainable Revolving Credit Facility die verstrekt wordt door een brede waaier van lokale en internationale banken. Deze faciliteit dient ook als back-up tegen het herfinancieringsrisico met betrekking tot uitgegeven handelspapier.

Bedrag Looptijd Vervaldatum
700M EUR 3+1 jaar okt 2025

Bankschuldfaciliteiten

Proximus heeft bankschuldfaciliteiten met lokale en internationale banken lopen voor een totaalbedrag van 50M EUR. Deze faciliteiten worden meestal op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis verlengd.

Financiering op de kapitaalmarkten

EMTN-programma en obligaties

Proximus heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) Program opgezet voor zijn financieringsbehoeften op lange termijn. Het programma stelt Proximus in staat om ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd van minstens 1 jaar binnen een programma van 3,5 miljard EUR.

Proximus heeft in het kader van zijn EMTN-programma de volgende ongedekte obligaties uitgegeven:

Bedrag Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
100M EUR 10 jaar 22 mei 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 jaar 4 april 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR 10 jaar 1 okt 2025 1,875% BE0002237064
150M EUR 15 jaar 20 maart 2028 3,19% BE6251142749
100M EUR 12,5 jaar 8 september 2031 1,75% BE0002639202
750M EUR 15 jaar 17 november 2036 0,75% BE0002830116
150M EUR 20 jaar 14 mei 2040 1,5% BE0002697788

Obligaties in yen

Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.

Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:

Bedrag  Looptijd Vervaldatum Coupon ISIN
10B YEN 30 jaar 16 dec 2026 - BE007199961

Thesauriebewijzenprogramma

Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.