Proximus Art Collection

Onze onderneming is in 1996 begonnen met haar verzameling van hedendaagse kunst, vanuit de overtuiging dat, om een evenwichtige groei te realiseren, het noodzakelijk was om te evolueren in een omgeving die openheid en dialoog stimuleert.

Vandaag is kunst een wezenlijk deel van de Groep. In haar diverse uitdrukkingsvormen vormt ze een bevoorrechte bron voor onderzoek en zet ze aan tot openheid, respect voor de waarden van anderen, reflectie en het luisteren naar een wereld die voortdurend in beweging is.

Missie

Wars van enige museale ambitie probeert Proximus Art Collection in de eerste plaats hedendaagse kunst in al haar uitdrukkingsvormen in de werkomgeving op te nemen.

De VZW wil op die manier een omgeving creëren waarin de Proximus-medewerkers elke dag door kunstwerken worden omringd en hun interesse in moderne kunst wordt gevoed. Omdat niet alle werken even gemakkelijk toegankelijk zijn, helpt het team dat voor de verzameling instaat de toeschouwer ook bij het ‘lezen’ en begrijpen van deze werken.

Werking

De VZW Proximus Art Collection is een juridische entiteit die volledig losstaat van de onderneming Proximus. Ze zamelt fondsen in die hoofdzakelijk worden aangereikt door Proximus, met als doel haar opdracht, zoals bepaald door haar Raad van Bestuur, zo goed mogelijk te realiseren.

Deze Raad van Bestuur keurt de strategie en het budget goed en waakt over de goede werking van de vzw. Hij is samengesteld uit de volgende leden:

 • Stefaan De Clerck, Voorzitter, Bestuurder
 • Baudouin Michiels, Erevoorzitter
 • Katrien Depoorter, Bestuurder
 • Sandrine Dufour, Bestuurder
 • Miene Gillion, Bestuurder
 • Dirk Lybaert, Bestuurder
 • Hans Bart Van Impe, Coördinator

Van bij het begin werd een Aankoopcomité samengesteld, bestaand uit deskundigen uit de kunstwereld. Het Comité kreeg als opdracht om nuttige voorstellen te doen inzake aankoop en zich uit te spreken over de opportuniteit om bepaalde aankopen te doen.

Sinds 2015 zijn de leden van het Aankoopcomité:

 • Chris Dercon, Voorzitter van de Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
 • Dirk Snauwaert, Directeur van WIELS, Brussel
 • Caroline David, Directeur van het Institut Français, Izmir, Turkije
 • Jaap Guldemond, Directeur van EYE, Amsterdam

Aankoopstrategie

Het Aankoopcomité selecteert werken van kunstenaars die hun stempel hebben gedrukt, of dat nog steeds doen, op de internationale moderne kunst. Soms zijn ze met verschillende werken vertegenwoordigd om een beter overzicht te geven van het specifieke karakter en het belang van hun bijdrage.

Omdat Proximus een Belgische onderneming is, hebben we in het bijzonder oog voor Belgische kunstenaars die, op grond van de kwaliteit van hun kunstwerken, deel kunnen uitmaken van de verzameling.

Contact Proximus Art