Onze groene certificaten en samenwerkingen

Van in onze hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken tegen 2040, tot een echt circulair bedrijf te zijn tegen 2030: onze groene ambities zijn uitdagend.

Awards en labels

Environmental management system iso 14001

Certificatie voor milieumanagement - ISO 14001

Proximus is ISO 14001 gecertificeerd voor milieumanagement, specifiek voor het Datacenter van Machelen. Deze ISO 14001-certificering is een internationaal overeengekomen norm die de eisen stelt aan een milieumanagementsysteem. Het helpt Proximus zijn milieuprestaties te verbeteren door een efficiënter gebruik van hulpbronnen en verbeteren van onze duurzaamheid. Deze certificering is het bewijs van ons engagement om onze impact op het milieu te verminderen door een efficiënter beheer van energie en luchtuitstoot, en het verminderen van afval.

CDP award

Als we onze milieu-impact efficiënt willen beheren, dan is het belangrijk dat we precies weten wat die impact inhoudt. Non-profitorganisatie CDP levert ons de meest uitvoerige en omvattende data mogelijk over milieurapporten zodat wij op basis daarvan strategische beslissingen kunnen treffen die het milieu ten goede komen. CDP kende Proximus een score 'A' toe voor zijn aanpak van de klimaatverandering. Proximus is opgenomen in de lijst van CDP Supplier Engagement Leader'.

cdp.net
Ecovadis platinum medal 2024

EcoVadis

EcoVadis, de betrouwbaarste zakelijke duurzaamheidsratings ter wereld, helpt bedrijven om te gaan met risico's, kosten te verlagen en innovatie te stimuleren door gebruik te maken van duurzaamheid om hun logistieke keten te verbeteren.

Ecovadis.com

Lean & Green - 3 stars

Het Proximus-distributiecenter in Courcelles kreeg het label 'Lean & Green 3 stars' dat certificeert dat het zijn CO₂-uitstoot sinds 2015 met 55% heeft verlaagd. Het programma 'Lean & Green Europe' werd in 2014 in Wallonië ingevoerd door Logistics in Wallonia met de bedoeling om de CO₂-uitstoot binnen de vijf jaar met minstens 20% te verlagen. Deelnemende bedrijven stellen bij hun inschrijving een 'Lean & Green Europe'-actieplan op voor minstens 50% van hun uitstoot door transport en logistiek.

Lees het persbericht:

Distributiecentrum van Proximus krijgt 'Lean & Green 3 stars'-label voor zijn milieu-inspanningen

Samenwerkingen en initiatieven

European green digital coalition

26 ICT-bedrijven verspreid over Europa, waaronder ook Proximus, stapten mee in de 'European Green Digital Coalition' en engageren zich daardoor om hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verkleinen en koolstofneutraal te worden. Dat omvat de cocreatie van uitrolrichtlijnen voor groene digitale oplossingen samen met andere toonaangevende spelers in de sector om de transitie naar meer duurzaamheid in andere sectoren te versnellen.

greendigitalcoalition.eu

Belgian alliance for climate action

Als lid van de Belgian Alliance For Climate Action heeft Proximus zich ertoe verbonden om wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen te gebruiken om zijn uitstoot te verlagen in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en om zijn duurzaamheidsinspanningen op te drijven.

belgianallianceforclimateaction.org

Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard

De SBTi’s Corporate Net-Zero Standard is 's werelds eerste raamwerk voor het vaststellen van Net-zero doelstellingen voor bedrijven in overeenstemming met de klimaatwetenschap. Het bevat de richtlijnen, criteria en aanbevelingen die bedrijven nodig hebben om op wetenschap gebaseerde netto-nuldoelen vast te stellen die consistent zijn met het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 ° C. Proximus verbindt zich ertoe om tegen 2040 een net-zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken in de hele waardeketen vanaf een basisjaar 2020.

Sciencebasedtargets.org

RE100

RE100 is een globaal initiatief onder leiding van de Climate Group en in samenwerking met CDP om ambitieuze bedrijven samen te brengen die de overstap willen maken naar 100% hernieuwbare stroom. RE100 erkent dat Proximus zijn doelstelling om 100% van zijn stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen, al heeft verwezenlijkt.

there100.org

Ontdek meer