Awards en labels

Het CO₂-Neutral-label

Het CO₂-Neutral-label is gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-standaard en werd uitgewerkt door CO₂logic en de onafhankelijke keuringsinstelling Vinçotte. Het label wordt toegekend aan bedrijven die hun klimaatimpact actief berekenen, verkleinen en compenseren. Het CO₂-Neutral-label bewijst dat Proximus sinds 2016 koolstofneutraal is voor zijn eigen activiteiten.

CO₂logic.com

CDP award

Als we onze milieu-impact efficiënt willen beheren, dan is het belangrijk dat we precies weten wat die impact inhoudt. Non-profitorganisatie CDP levert ons de meest uitvoerige en omvattende data mogelijk over milieurapporten zodat wij op basis daarvan strategische beslissingen kunnen treffen die het milieu ten goede komen. CDP kende Proximus een score 'A-' toe voor zijn aanpak van de klimaatverandering. Proximus is opgenomen in de lijst van "CDP Supplier Engagement Leader".

cdp.net

EcoVadis

EcoVadis, de betrouwbaarste zakelijke duurzaamheidsratings ter wereld, helpt bedrijven om te gaan met risico's, kosten te verlagen en innovatie te stimuleren door gebruik te maken van duurzaamheid om hun logistieke keten te verbeteren. In 2021 kreeg Proximus al voor de vijfde keer op rij een gouden medaille van EcoVadis, waardoor we in de top 5% staan van bedrijven die door EcoVadis werden beoordeeld.

Ecovadis.com

Lean & Green - 3 stars

Het Proximus-distributiecenter in Courcelles kreeg het label 'Lean & Green 3 stars' dat certificeert dat het zijn CO₂-uitstoot sinds 2015 met 30% heeft verlaagd. Het programma 'Lean & Green Europe' werd in 2014 in Wallonië ingevoerd door Logistics in Wallonia met de bedoeling om de CO₂-uitstoot binnen de vijf jaar met minstens 20% te verlagen. Deelnemende bedrijven stellen bij hun inschrijving een 'Lean & Green Europe'-actieplan op voor minstens 50% van hun uitstoot door transport en logistiek.

Lees het persbericht:

Distributiecentrum van Proximus krijgt 'Lean & Green 3 stars'-label voor zijn milieu-inspanningen

Samenwerkingen en initiatieven

European green digital coalition

26 ICT-bedrijven verspreid over Europa, waaronder ook Proximus, stapten mee in de 'European Green Digital Coalition' en engageren zich daardoor om hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verkleinen en koolstofneutraal te worden. Dat omvat de cocreatie van uitrolrichtlijnen voor groene digitale oplossingen samen met andere toonaangevende spelers in de sector om de transitie naar meer duurzaamheid in andere sectoren te versnellen.

digital-strategy.ec.europa.eu

Belgian alliance for climate action

Als lid van de Belgian Alliance For Climate Action heeft Proximus zich ertoe verbonden om wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen te gebruiken om zijn uitstoot te verlagen in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs en om zijn duurzaamheidsinspanningen op te drijven.

cdp.net

Science Based Targets - SBT

In 2016 was Proximus het eerste telecombedrijf met een goedgekeurd SBT (WB2C) om zijn directe uitstoot van broeikasgassen (voor de periode van 2015-2025) met 30% terug te schroeven en zijn indirecte uitstoot (voor de periode van 2014-2040) met 50%. Die engagementen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative. In 2021 schaarde Proximus zich achter het SBT van 1,5 °C en in 2022 zal het zijn ambities laten valideren in overeenstemming met de recentelijk nieuw ingevoerde SBTi Corporate Net-Zero Standard. Het Science Based Targets initiative (SBTi) voert ambitieuze klimaatactie in de privésector door bedrijven de kans te bieden om wetenschappelijk gebaseerde reductiedoelstellingen in te voeren.

Sciencebasedtargets.org

RE100

RE100 is een globaal initiatief onder leiding van de Climate Group en in samenwerking met CDP om ambitieuze bedrijven samen te brengen die de overstap willen maken naar 100% hernieuwbare stroom. RE100 erkent dat Proximus zijn doelstelling om 100% van zijn stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen, al heeft verwezenlijkt.

there100.org

Ontdek meer