Vergoeding van de aandeelhouders

Laatst goedgekeurde winstuitkering aan aandeelhouders

Op 17 februari 2022 keurde de Raad van Bestuur goed om: aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 april 2022 voor te stellen om over het resultaat van 2021 een brutodividend van EUR 1,20 per aandeel uit te keren, waarvan EUR 0,50 interimdividend per aandeel werd uitbetaald in december 2021.

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het normale dividend van EUR 0,70 per aandeel worden uitbetaald op 29 april 2022, met registratiedatum op 28 april 2022 en ex-dividenddatum op 27 april 2022.

Dit brengt het totale gedeclareerde dividend over het resultaat van 2021 op EUR 387 miljoen.

Coupon 33:

Bruto normaal dividend: EUR 0,50/aandeel

Nettodividend (30% roerende voorheffing verondersteld): EUR 0,35/aandeel
 

  • Ex-coupon datum: 8 december 2021
  • Recorddatum: 9 december 2021
  • Betalingsdatum: 10 december 2021

Dividendbeleid

Eind maart 2020 kondigde Proximus zijn #Inspire2022 strategie aan tijdens zijn Capital Markets Day. Deze omvatte een aanzienlijke verhoging van de netwerkinvesteringen, gedreven door de vervanging van zijn historische kopernetwerk door toekomstbestendig glasvezel. Proximus financiert de uitrol van zijn Fiber-netwerk via een geoptimaliseerde kapitaalstructuur, aangevuld met selectieve verkopen van activa. Niettegenstaande zijn verhoogde investeringsbehoeften blijft Proximus een aantrekkelijke vergoeding voor zijn aandeelhouders nastreven en is het van plan om over het resultaat van 2021 een jaarlijks brutodividend van € 1,2 per aandeel uit te keren.

De dividendreturn van 2021 is in lijn met het aangekondigde dividendbeleid van Proximus over de periode 2020-2022. Jaarlijks wordt het dividendvoorstel herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om strategische financiële flexibiliteit te behouden voor toekomstige groei, organisch of via selectieve fusies en overnames, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat ook de bevestiging van passende niveaus van uitkeerbare reserves.

Het vergoedingsbeleid voor aandeelhouders is gebaseerd op een aantal veronderstellingen over toekomstige bedrijfs- en marktevoluties en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover de onderneming geen controle heeft.

Historisch overzicht van de dividenden

Boekjaar Coupon n° Algemene Vergadering Betalingsdatum Brutodividend in EUR
2022 34 Woe 20/04/2022 Vrij 29/04/2022 0.70
2021 33 - Vrij 10/12/2021 0,50
2020 32 Woe 21/04/2021 Vrij 30/04/2021 0,70
2020 31 - Vrij 11/12/2020 0,50
2019 30 Woe 24/04/2020 Vrij 24/04/2020 1,00
2019 29   Vrij 06/12/2019 0,50
2018 28 Woe 17/04/2019 Vrij 26/04/2019 1,00
2018 27 - Vrij 07/12/2018 0,50
2017 26 Woe 18/04/2018 Vrij 27/04/2018 1,00
2017 25 - Vrij 08/12/2017 0,50
2016 24 Woe 19/04/2017 Vrij 28/04/2017 1,00
2016 23 - Vrij 09/12/2016 0,50
2015 22 Woe 20/04/2016 Vrij 29/04/2016 1,00
2015 21 - Vrij 11/12/2015 0,50
2014 20 Woe 15/04/2015 Vrij 24/04/2015 1,00
2014 19 - Vrij 12/12/2014 0,50
2013 18 Woe 16/04/2014 Vrij 25/04/2014 1,68
2013 17 - Vrij 06/12/2013 0,50
2012 16 Woe 17/04/2013 Vrij 26/04/2013 1,68
2012 15 - Vrij 14/12/2012 0,81
2011 14 Woe 18/04/2012 Vrij 27/04/2012 1,68
2011 13 - Vrij 09/12/2011 0,50
2010 12 Woe 13/04/2011 Vrij 29/04/2011 1,68
2010 11 - Vrij 10/12/2010 0,50
2009 10 Woe 14/04/2010 Vrij 23/04/2010 1,68
2009 9 - Vrij 04/12/2009 0,40
2008 8 Woe 08/04/2009 Vrij 17/04/2009 1,68
2008 7 - Di 16/12/2008 0,50
2007 6 Woe 09/04/2008 Di 15/04/2008 1,68
2007 5 - Do 06/12/2007 0,50
2006 4 Woe 11/04/2007 Di 17/04/2007 1,60
2006 3 - Woe 06/12/2006 0,29
2005 2 Woe 12/04/2006 Di 18/04/2006 1,52
2004 1 Woe 13/04/2005 Maa 18/04/2005 1,9349

De financiële dienstverlenende instelling waar de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen is Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan-1, 1210 Brussel.

Aandeleninkoop

Historisch overzicht van de aandeleninkoop

Jaar Miljoen EUR Aantal aandelen Gemiddelde prijs per aandeel in EUR
2011 100 4.300.975 23,25
2008 200 7.379.925 27,10
2007 230 7.038.765 32,68
2006 200 6.782.656 29,49
2005 300 10.613.234 28,27