Uitkering van Proximus dividenden

Vergoeding van de aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Proximus heeft op 22 februari 2024 de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van 17 april 2024 voor te stellen om een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren over het resultaat van 2023. Onder voorbehoud van deze goedkeuring zal het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel worden uitgekeerd in april 2024, ter aanvulling van het bruto interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel dat op 8 december 2023 werd uitbetaald. Dat brengt het totale aangekondigde dividend over het resultaat van 2023 op 387 miljoen  EUR.

Coupon 38:
Bruto normaal dividend: EUR 0,70/aandeel
Nettodividend (uitgaande van 30% roerende voorheffing): EUR 0,49/aandeel

  • Ex-coupon datum: 24 april 2024
  • Registratiedatum: 25 april 2024
  • Uitbetalingsdatum: 26 april 2024

Het dividendbeleid van Proximus

In lijn met de aankondiging op de Capital Markets Day in januari 2023, zal Proximus zijn dividend voor 2024 en 2025 terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Het dividend van 0,60 EUR per aandeel over het resultaat van 2024 zal naar verwachting in twee tranches worden uitgekeerd, waarbij een bruto interim-dividend van 0,50 EUR per aandeel zou worden uitbetaald in december 2024 en het resterende gewone brutodividend van 0,10 EUR per aandeel in april 2025.

Historisch overzicht van de dividenden

Boekjaar Coupon n° Algemene Vergadering Betalingsdatum Brutodividend in EUR
2023 37 - Vrij 08/12/2023 0,50
2022 36 Woe 19/04/2023 Vrij 28/04/2023 0,70
2022 35 - Vrij 09/12/2022 0,50
2021 34 Woe 20/04/2022 Vrij 29/04/2022 0,70
2021 33 - Vrij 10/12/2021 0,50
2020 32 Woe 21/04/2021 Vrij 30/04/2021 0,70
2020 31 - Vrij 11/12/2020 0,50
2019 30 Woe 24/04/2020 Vrij 24/04/2020 1,00
2019 29   Vrij 06/12/2019 0,50
2018 28 Woe 17/04/2019 Vrij 26/04/2019 1,00
2018 27 - Vrij 07/12/2018 0,50
2017 26 Woe 18/04/2018 Vrij 27/04/2018 1,00
2017 25 - Vrij 08/12/2017 0,50
2016 24 Woe 19/04/2017 Vrij 28/04/2017 1,00
2016 23 - Vrij 09/12/2016 0,50
2015 22 Woe 20/04/2016 Vrij 29/04/2016 1,00
2015 21 - Vrij 11/12/2015 0,50
2014 20 Woe 15/04/2015 Vrij 24/04/2015 1,00
2014 19 - Vrij 12/12/2014 0,50
2013 18 Woe 16/04/2014 Vrij 25/04/2014 1,68
2013 17 - Vrij 06/12/2013 0,50
2012 16 Woe 17/04/2013 Vrij 26/04/2013 1,68
2012 15 - Vrij 14/12/2012 0,81
2011 14 Woe 18/04/2012 Vrij 27/04/2012 1,68
2011 13 - Vrij 09/12/2011 0,50
2010 12 Woe 13/04/2011 Vrij 29/04/2011 1,68
2010 11 - Vrij 10/12/2010 0,50
2009 10 Woe 14/04/2010 Vrij 23/04/2010 1,68
2009 9 - Vrij 04/12/2009 0,40
2008 8 Woe 08/04/2009 Vrij 17/04/2009 1,68
2008 7 - Di 16/12/2008 0,50
2007 6 Woe 09/04/2008 Di 15/04/2008 1,68
2007 5 - Do 06/12/2007 0,50
2006 4 Woe 11/04/2007 Di 17/04/2007 1,60
2006 3 - Woe 06/12/2006 0,29
2005 2 Woe 12/04/2006 Di 18/04/2006 1,52
2004 1 Woe 13/04/2005 Maa 18/04/2005 1,9349

De financiële dienstverlenende instelling waar de aandeelhouders hun financiële rechten kunnen uitoefenen is Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan-1, 1210 Brussel.

Aandeleninkoop

Historisch overzicht van de aandeleninkoop

Jaar Miljoen EUR Aantal aandelen Gemiddelde prijs per aandeel in EUR
2011 100 4.300.975 23,25
2008 200 7.379.925 27,10
2007 230 7.038.765 32,68
2006 200 6.782.656 29,49
2005 300 10.613.234 28,27