Evaluatie van de leveranciers

Ons Vendor Performance Management team evalueert op regelmatige basis de prestaties van de belangrijkste leveranciers van de Proximus Groep.

De kritische succesfactoren zijn :

De evaluatie op al deze punten wordt samengebracht in het Vendor Performance Report. De opbouw van dit rapport is niet het doel, maar het middel om pro-actief samen te werken op basis van een objectieve evaluatie. Zo streven we op een permanente wijze naar continue verbetering.

Naleving van leveringsvereisten

Elke levering aan het Proximus Group Distribution Center (PGDC) of aan het Cable Warehouse (CCY) wordt gecontroleerd op volgende punten :

Een levering wordt als niet-conform beschouwd indien er niet voldaan werd aan één of meer van de bovenstaande voorwaarden.

De score wordt berekend door het aantal conforme leveringen te delen door het totale aantal leveringen per trimester.

Er wordt gestreefd naar een score van 100 %.

Tijdige levering

Principe

Om te kunnen bepalen in welke mate de leveringstermijnen worden gerespecteerd, wordt het verschil tussen de door Proximus gevraagde leveringsdatum en de effectieve leveringsdatum berekend. De gevraagde leveringstermijn staat vermeld op de definitieve Purchase Order die u als leverancier hebt ontvangen. De effectieve leveringsdatum is de datum waarop Proximus de goederen heeft ontvangen. Hoe groter het verschil tussen de gevraagde leveringsdatum en de effectieve leveringsdatum, hoe lager de score.

Om de conformiteit van een leveringstermijn te bepalen, werden er tijdsintervallen opgesteld. Elk interval stemt overeen met een bepaalde score met een maximum van 100%. De tijdsintervallen werden bepaald door het Vendor Performance Management-team (het gaat om werkdagen).

Score Tijdsinterval
100 punten op tijd of 1 dag te laat
80 punten 2 tot 5 dagen te laat
60 punten 6 tot 10 dagen te laat
35 punten 11 tot 15 dagen te laat
10 punten 16 tot 20 dagen te laat
0 punten 21 dagen te laat of meer
100 punten op tijd of 1 dag te vroeg
90 punten 2 tot 5 dagen te vroeg
70 punten 6 tot 10 dagen te vroeg
45 punten 11 tot 15 dagen te vroeg
20 punten 16 tot 20 dagen te vroeg
0 punten 21 dagen te vroeg of meer

De totale score voor tijdige leveringen wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle scores per PO-item, en dit voor elke individuele levering die heeft plaatsgevonden in de betrokken periode.

Er wordt gestreefd naar een score van 100 punten.

Belangrijke opmerking

Om uw score zo juist mogelijk te berekenen en om elke discussie over de berekening te vermijden, vragen wij u vriendelijk om als volgt mee te werken:

Wijziging van de gevraagde leveringsdatum : indien beide partijen (Proximus en de leverancier) akkoord gaan met een andere leveringsdatum dan de datum vermeld op de PO die u hebt gekregen, dan dient Proximus u een aangepaste PO over te maken. Gelieve Proximus per e-mail te verwittigen indien uw PO niet is aangepast, en dit vóór de leveringsdatum en met vermelding van de volgende elementen :

Nauwkeurigheid van facturen

Principe

De nauwkeurigheid van facturen toont aan dat de leverancier bekwaam is om facturen te verzenden volgens de Proximus vereisten (met inbegrip van de Belgische wet).

De berekening van de score gebeurt op basis van :

De nauwkeurigheid van facturen wordt elk trimester berekend.

Doelscore is 100 %.

Berekeningsformule

De individuele score wordt als volgt berekend :

waarbij

N = het aantal facturen is dat Proximus ontving in het betrokken trimester;

a = het aantal facturen hiervan is dat werd teruggestuurd naar de leverancier;

b = het aantal creditnota’s is die tijdens hetzelfde trimester werden opgesteld wegens inbreuk van de leverancier.