Statuten & Charters

Corporate Governance Charter

Het bestuursmodel van Proximus is sterk beïnvloed door de specifieke juridische vorm van de onderneming. Als naamloze vennootschap van publiek recht is Proximus in de eerste plaats onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (“de wet van 1991″). Proximus is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen in de mate dat de wet van 1991 er niet uitdrukkelijk van afwijkt.

De belangrijkste kenmerken van het governance-model van Proximus zijn:

Dit betekent dat de activiteiten van Proximus worden uitgevoerd door zijn werknemers, managers en medewerkers onder de leiding van de Gedelegeerd Bestuurder, bijgestaan door het Executief Comité, en met de strategische ondersteuning en onder de actieve supervisie van de Raad van Bestuur, teneinde de waarde van de vennootschap op lange termijn te bevorderen.

Hierbij wil Proximus op verantwoorde wijze tegemoet komen aan de verwachtingen van andere belanghebbenden en betrokken partijen, onder wie de werknemers, klanten en leveranciers, alsook de gemeenschap en de omgeving waarin de Vennootschap opereert. De waarde op lange termijn moet bovendien worden gecreëerd met inachtneming van ethische normen en met toepassing van een beleid dat de risico’s in de bedrijfsvoering beperkt.

Proximus onderschrijft de beginselen van goed bestuur en transparantie zoals gedefiniëerd door de Belgische 'Code on Corporate Governance'. Het Corporate Governance Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 15 december 2005. Het zal regelmatig worden aangepast. Belangrijke wijzigingen zullen telkens worden toegelicht tijdens de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Download het volledige Corporate Governance Charter in de toolbox.

Raad van Bestuur

De activiteiten van Proximus worden uitgevoerd door zijn werknemers, managers en medewerkers onder de leiding van de Gedelegeerd Bestuurder, bijgestaan door het Executief Comité, en met de strategische ondersteuning en onder de actieve supervisie van de Raad van Bestuur, met het oog op het bevorderen van de waarde op lange termijn van de Vennootschap voor haar aandeelhouders.

De Raad van Bestuur erkent dat deze waarde op lange termijn (i) wordt bevorderd door op verantwoorde wijze tegemoet te komen aan de verwachtingen van andere belanghebbende en betrokken partijen, onder wie de werknemers, klanten en leveranciers, alsook de gemeenschap en de omgeving waarin de Vennootschap opereert en (ii) moet worden gecreëerd met inachtneming van ethische normen en met toepassing van policy’s die de risico’s in de bedrijfsvoering beperken.

Inhoud van het Charter van de Raad van Bestuur:

Download het volledige Charter van de Raad van Bestuur in de toolbox.

Audit- en Toezichtscomité

De functie van het Audit- en Toezichtscomité bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en hem te adviseren in zijn toezicht op:

Download het volledige Charter van het Audit- en Toezichtscomité in de toolbox.

Transformatie- en Innovatiecomité

De functie van het Transformatie- en Innovatiecomité bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren m.b.t. aangelegenheden van verschillende aard die in de loop van de tijd zullen evolueren, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld: technologie, netwerk, branding/marketing, transformatie, HR-vaardigheden, digitalisering...

Download het volledige Charter van het Transformatie- en Innovatiecomité in de toolbox.

Benoemings- en Bezoldigingscomité

De functie van het Benoemings- en Bezoldigingscomité bestaat erin de Raad van Bestuur bij te staan en te adviseren omtrent:

Download het volledige Charter van het Benoemings- en Bezoldigingscomité in de toolbox.

Statuten van Proximus

Toolbox