Onze ambities

Koolstofuitstoot
100% hernieuwbare elektriciteit
Management-wagens zonder fossiele brandstoffen
100% hernieuwbare energie
Net-zero CO2-uitstoot (in overeenstemming met SBTi)
Circulariteit
 
90% afval gerecycleerd
Echt circulair Zero waste (100%)
 
  2019 2025 2030 2040
 
 
 
 
 

Voortgang van onze ambities tussen 2019 en 2040. In 2019 hebben we 100% hernieuwbare elektriciteit bereikt. In 2025 is onze koolstofemissiedoelstelling het hebben van fossiele brandstofvrije managementauto's en onze circulariteitsdoelstelling is 90% gerecycled afval. In 2030 is onze koolstofemissiedoelstelling om 100% hernieuwbare energie te gebruiken en is onze circulariteitsdoelstelling om echt circulair en afvalvrij te zijn. In 2040 is onze koolstofuitstootdoelstelling Netto nuluitstoot, in lijn met SBTi.

Op weg naar net-zero uitstoot

Uitsplitsing van de koolstofvoetafdruk van Proximus in 2021 (Scope 1 - 2 - 3)

Table like graph illustrating the co2 breakdown
(de cijfers zijn afgerond)

Scope 1 6% - 27 Kton Directe emissies van verbranding van fossiele brandstoffen en koelgassen 

Scope 2  0% -  0  Kton Eigen indirecte emissies van gelieerde elektriciteitsverbruikers 

Scope 3  94% - 433  Kton Indirecte emissies van Proximus in de waardeketen 

Scope 3 omvat:  

Inkoop  79%: Goederen & diensten, Upstream transport en distributie

Proximus' activiteiten 4% : Brandstof & energie (excl 1 & 2), Afval, Zakenreizen, Woon-werkverkeer van werknemers

Gebruik van producten door klanten 17%: Geleasde activa, Stroomafwaarts transport en distributie, Gebruik van verkochte producten, End-of-Life behandeling van verkochte toestellen

Scopes 1 en 2: onze directe en indirecte uitstoot

Onze eigen koolstofuitstoot houden we goed in de hand. Zo maakte het bedrijf sinds 2019 de overstap naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd werkt Proximus aan een energie-efficiënter netwerk door zich te concentreren op zijn technische gebouwen, mobiel netwerk, vast toegangsnetwerk en datacenters. En het investeert ook in duurzamer transport, bijvoorbeeld via het CULT-project in Antwerpen, een gezamenlijk bezorgplatform in samenwerking met bedrijven als Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Telenet en Torfs.

Op dit ogenblik moeten we onze eigen uitstoot nog met 26,6 kton terugdringen om in 2030 op nul uit te komen. We focussen vooral op de aankoop en het verbruik van elektriciteit. In 2019 zijn we overgeschakeld op 100% hernieuwbare stroom. Daarnaast ondernemen we stappen om ons netwerk energie-efficiënter maken (technische gebouwen, mobiele netwerk, vaste toegangsnetwerk en datacenters), en hebben we geïnvesteerd in duurzamer vervoer.

Scope 3: indirecte uitstoot afkomstig van onze waardeketen

Onze indirecte uitstoot, die hoofdzakelijk komt van onze inkoopactiviteiten, is 16 keer groter dan de hoeveelheid die door onze eigen activiteiten wordt gegenereerd. Onze inkoopactiviteiten zijn goed voor ongeveer 94% van onze indirecte uitstoot.

Van de uitstoot die afkomstig is van onze waardeketen, is meer dan de helft geconcentreerd bij onze top 18-leveranciers en wordt de andere helft gegenereerd door een lange reeks van meer dan 4.000 leveranciers: een combinatie van grote mondiale ondernemingen en kleinere, lokale leveranciers die vaak niet over de middelen beschikken om hun koolstofvoetafdruk onder controle te houden.

Het verminderen van deze indirecte uitstoot is onze grootste uitdaging. Om ons te helpen deze uitdaging aan te gaan, moeten onze leveranciers zich ertoe verbinden hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en duurzamere toeleveringsketens voorzien.

Op weg naar daadwerkelijke circulariteit

The 5 Circular Business Models
Devices
Network & Data Centers
Real Estate & Facilities
1
Circular Inflow
 • Baseline & target set for CPE
 • Refurbished phones offer
 • Fairphone in catalogue
 • CPE redesign done
Network design assessment
New circular headquarter building
2
Sharing Platforms
 
Mobile network sharing
 
3
Product-as-a-Service
(e.g. Lease model)
CPE-as-a-Service model (residential segment). Smartphone-as-a-Service model (enterprise szgment)
 
 
4
Product Use Extension
Repair & refurbishment of devices
Resell of network equipment
Refurbished offers for furniture and assets
5
Resource Recovery
(End of life recycling)
Collection program for CPE & smartphones
Recycling upon network phase out
 

Met het oog op circulariteit bepaalden we de relevante circulariteitsvlakken voor telecomleveranciers, zoals:

 • Apparatuur
 • Netwerk & datacenters
 • Vastgoed en gebouwen

Voor alle 5 algemeen aanvaarde circulaire businessmodellen werden verschillende initiatieven ingevoerd. Zo bieden we in onze catalogus refurbished telefoontoestellen aan en ontwerpen we de toestellen die we aanbieden zodanig dat ze gemakkelijk te refurbishen zijn. Dat doen we ook in ons netwerk, waar we zowel het gebruikte koper als de netwerkapparatuur recupereren en ons mobiele netwerk delen met Orange.

Bovendien willen we tegen 2030 geen afval meer produceren. Momenteel wordt 12% van ons restafval in afvalverwerkingsfabrieken omgezet in stroom en verwarmingsenergie. De overige 88% recycleren, hergebruiken en herverwerken we.

Initiatieven om onze ambities waar te maken

Onze toekomstige initiatieven kunnen in drie grote actiegebieden worden ondergebracht:
Energie, circulariteit & toeleveringsketen zijn de belangrijkste gebieden om onze ambities net-zero CO2-uitstoot en echt circulair zijn, te bereiken

Ambitie
100% renewable energy
Echt circulair
Net-zero CO²-uitstoot
Actiegebieden

Energie

 • Gebouwen vrij van fossiele brandstoffen
 • Niet vervuilden transport
 • Energie-efficiëntie-programma's

Circulariteit

De kloof dichten over de 5 circulaire bedrijfsmodellen heen met focus op:

 • mobiele toestellen
 • refurbishment in het segment van de bedrijven
 • circulair netwerkplan
 • afvalplan

Bevoorradingsketen

 • Sterk Supplier Engagement Programma
  2030 2040
 
 
 
 
 

Energie

Om tegen 2030 100% hernieuwbare energie te kunnen gebruiken, zullen we in onze gebouwen en fleet geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en erop toezien dat onze leveranciers en partners ons voorbeeld volgen. We zullen ook focussen op efficiëntieprogramma's die het hoge energieverbruik dat gepaard gaat met telecominfrastructuur, temperen en op die manier het energieverbruik constant houden. Bovendien zullen we onze technische gebouwen blijven uitfaseren en onze hoofdzetel in Brussel renoveren zodat die tegen 2027 net-zero CO₂-uitstoot heeft. Onze andere kantoorgebouwen krijgen alternatieve verwarmingstechnologieën.

Bovendien willen we de elektrische stroom voor ons bedrijf uit volledig groene en lokale bronnen halen. We gebruiken al 100% groene stroom. En tegen 2026 willen we via eigen investeringen en langetermijnpartnerships met Belgische wind- en zonnecentrales werken met lokalere energiebronnen.

.

Circulair

In alle drie relevante telecomdomeinen zullen we tegen 2030 daadwerkelijk circulair zijn. Hoe?

 • Door nog meer circulariteit in mobiele apparaten te verwerken, onze mobiele businessmodellen aan te pakken, recyclagegewoontes te verbeteren en bewuster aan te kopen.
 • Door refurbishen in de bedrijfssector te stimuleren en een effectieve return uitrol van B2B-toestellen.
 • Door ons circulaire netwerk te blijven versterken en circulariteitsdoelstellingen in te voeren voor de apparatuur in de woningen en kantoren van onze klanten.
 • Door een roadmap uit te werken waarin in duidelijke stappen, in detail staat beschreven hoe we onze afvalvrije ambities tegen 2030 willen waarmaken.

Waardeketen

We zullen nauw blijven samenwerken met onze leveranciers om ze aan te moedigen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en duurzamere logistieke ketens te realiseren. Naast ons Circulaire Manifest zullen we ook duidelijke en bindende engagementen invoeren met gedetailleerde verwachtingen en KPI's voor onze leveranciers.

Ontdek meer