De weg naar net-zero uitstoot en ware circulariteit

Op weg naar net-zero uitstoot

Uitsplitsing van de koolstofvoetafdruk van Proximus in 2023 (Scope 1 - 2 - 3)

Table like graph illustrating the co2 breakdown
(de cijfers zijn afgerond)

Scopes 1 en 2: onze directe en indirecte uitstoot

Eerst en vooral blijven we groene elektriciteit gebruiken door onze eigen productie via zonnepanelen te maximaliseren en door geleidelijk over te stappen op de juiste mix van stroomafnameovereenkomsten. Dit is in lijn met het wereldwijde initiatief RE100, geleid door de Climate Group, om de evolutie naar hernieuwbare energie te versnellen. In dit verband hebben we in oktober 2023 een stroomafnameovereenkomst ondertekend met Engie die ertoe zal bijdragen Proximus ongeveer 20% groene elektriciteit te verzekeren en die de blootstelling aan een volatiele elektriciteitsmarkt zal beperken.

Ten tweede houden we ons elektriciteitsverbruik nauwlettend in het oog en nemen we een reeks maatregelen om het binnen de perken te houden, ondanks de groeiende vraag naar bandbreedte en data en de daaruit voortvloeiende stijging van het elektriciteitsverbruik in onze netwerken en datacenters. Bij het uitfaseren van oude netwerkapparatuur, zoals spraakcentrales, integreren we bijvoorbeeld energie-efficiënte technologie. We vereenvoudigen ook ons netwerk door technische gebouwen te vervangen door uiterst compacte en meer energie-efficiënte units. Via MWingz, onze joint venture met Orange Belgium, hebben we de consolidatie van onze mobiele sites voortgezet. Zo
hebben we in 2023 264 mobiele sites kunnen afschakelen. Bovendien hebben we de energie-efficiëntie (Power Usage Efficiency - PUE) van onze datacenters in 2023 constant gehouden op 1,47. Dit vertegenwoordigt een daling met 25% van ons energieverbruik in de afgelopen tien jaar. Samen leidden deze initiatieven in een nettobesparing van 10 GWh, wat neerkomt op een extra nettobesparing van 3% in 2023.

Om net zero te worden, bannen we ten derde het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk door verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieve technologieën. Dit vertegenwoordigt een investering van 17 miljoen EUR in de periode 2021-2030. Daarnaast intensiveren we de elektrificatie van ons park van bedrijfswagens. Sinds juli 2023 kunnen de medewerkers alleen nog kiezen uit een gamma elektrische voertuigen. De zware bestelwagens van ons technische voertuigenpark blijven echter een uitdaging vormen aangezien er momenteel geen geschikte alternatieven op de markt beschikbaar zijn. Tot slot gebruiken onze technici en koeriers steeds vaker de fiets. Dankzij het project CULT (Collaborative Urban Logistics & Transport) bijvoorbeeld zijn leveringen in het centrum van Antwerpen nu bijna volledig emissievrij. We hebben onze CO2-uitstoot met 95% en de afgelegde kilometers voor leveringen met 25% verminderd. CULT ging in 2023 ook in Brussel van start.

Scope 3: indirecte uitstoot afkomstig van onze waardeketen

Onze uitstoot voor scope 3, die hoofdzakelijk afkomstig is van onze 'Aangekochte goederen en diensten', is 19 keer groter dan de hoeveelheid die door onze eigen activiteiten wordt gegenereerd. Onze inkoopactiviteiten zijn goed voor ongeveer 95% van onze totale CO2-uitstoot in 2023. Om onze emissiereductiedoelstellingen te halen, stappen we standaard over op duurzame sourcing, wat gevolgen heeft voor onze manier van werken en de manier waarop we omgaan met onze leveranciers.

Intern passen we stapsgewijs onze manier van werken aan om koolstofuitstoot te vermijden door minder in te kopen en indien mogelijk over te stappen op circulaire bedrijfsmodellen. Bovendien streven we ernaar om 'juist' in te kopen, wat betekent dat we milieucriteria integreren in onze inkoopbeslissingen.

Via ons Supplier Engagement Program werken we samen met onze 150 belangrijkste leveranciers, die samen 85% van onze emissies voor scope 3 (categorie 1 'Aangekochte goederen en diensten' en categorie 2 ‘Kapitaalgoederen’) in 2023 vertegenwoordigen. We ondersteunen hen om emissiereductiedoelstellingen vast te leggen die even ambitieus zijn als de onze en om jaarlijks hun vooruitgang bekend te maken. Deze doelstellingen worden geïntegreerd in contractuele bepalingen. Met deze acties positioneren we onszelf als een belangrijke facilitator van klimaatactie doorheen onze hele waardeketen. Het is onze ambitie dat leveranciers met gevalideerde emissiereductiedoelstellingen tegen 2025 35% vertegenwoordigen van deze scope 3 categorieën.

Circulariteit

De principes van de circulaire economie toepassen is van vitaal belang om de wereldwijde uitstoot te verminderen. Proximus verbindt zich ertoe om tegen 2030 volledig circulair te worden en te streven naar een netto-uitstoot van nul. Ons doel is om tegen 2025 90% van ons afval te recycleren of te hergebruiken en om tegen 2030 tot nul afval te komen. In 2023 zijn we erin geslaagd om 84% van ons afval te recycleren of te hergebruiken. Onze focusgebieden zijn apparaten, netwerk- en datacenters en gebouwen.

Voor apparaten vertrouwen we op ecodesign, zoals onze lancering in 2022 van een internetbox gemaakt van gerecycleerd plastic. We moedigen consumenten aan om hun mobiele toestel in te leveren voor renovatie of recycling. In 2023 hebben we 128.002 mobiele telefoons ingezameld. We hebben ook een groot aantal apparaten opgeknapt, waardoor meer dan 90% van de modems en decoders herbruikbaar zijn en apparaten tot vier keer opnieuw op de markt komen voordat ze worden gerecycled. Ons "as-a-service" model verlengt de levenscyclus van onze apparatuur door deze te leasen en vervolgens op te knappen of te recycleren bij terugkomst.

In verpakkingen minimaliseren we het gebruik van plastic en papier door te kiezen voor kleinere verpakkingen en gerecycleerde materialen. Ook infrastructuurupgrades volgen circulaire principes, zoals het recycleren van 590 ton koper uit ons netwerk dat overgaat in glasvezel. Onze samenwerking met Orange in de joint venture Mwingz heeft als doel het aantal basisstations met 40% te verminderen en het elektriciteitsverbruik met 20% terug te dringen.

Onze toewijding strekt zich uit tot onze faciliteiten, met het Campus project dat onze toewijding aan circulariteit in gebouwbeheer illustreert.

Een greep uit onze net-zero uitstoot initiatieven

Een greep uit onze circulaire initiatieven

Ontdek meer