Op weg naar net-zero uitstoot

Uitsplitsing van de koolstofvoetafdruk van Proximus in 2022 (Scope 1 - 2 - 3)

Table like graph illustrating the co2 breakdown
(de cijfers zijn afgerond)

Scope 1 6% - 31,5 Kton Directe uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen en koelgassen 

Scope 2  0% -  0  Kton Eigen indirecte uitstoot door elektriciteitsverbruik 

Scope 3  94% - 519,9  Kton Indirecte uitstoot van Proximus in de waardeketen 

Scope 3 omvat:  

Inkoop  85%: Goederen & diensten, Upstream transport en distributie

Activiteiten van Proximus 4% : Brandstof & energie (excl 1 & 2), Afval, Zakenreizen, Woon-werkverkeer van werknemers

Verbruik van producten door de klanten 11%: Geleasde goederen, Downstream transport en distributie, Verbruik van verkochte producten, Verwerking van verkochte toestellen (einde levensduur)

Scopes 1 en 2: onze directe en indirecte uitstoot

Uitstoot van scope 1 is de directe uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen en door koelgassen. Uitstoot van scope 2 betreft onze eigen indirecte uitstoot door ons elektriciteitsverbruik.

Op dit ogenblik moeten we onze eigen directe uitstoot met nog 31,5 kton verminderen om onze doelstelling voor 2030 te halen. Dit betekent dat verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door alternatieve verwarmingstechnologieën. Hiervoor is een investering van € 17 miljoen nodig tegen 2030. De elektrificatie van onze managementwagens zal ook investeringen vergen, maar dit maakt deel uit van de normale cyclus voor de vervanging van voertuigen. Tegen 2030 zal Proximus het gebruik van fossiele brandstoffen voor zijn wagenpark en gebouwen volledig hebben gebannen. Deze transitie volgt de voorspelde koers. De belangrijkste uitdagingen die voor ons liggen, zijn mogelijke problemen met de toeleveringsketen en de ontoereikende laadcapaciteit voor elektronische voertuigen in België, naast de onvolgroeide markt voor alternatieven voor technische voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden.

We houden ons elektriciteitsverbruik nauwlettend in het oog en hebben een reeks maatregelen getroffen om dit ondanks de groeiende vraag binnen de perken te houden. We evolueren voortdurend naar een energie-efficiënter netwerk door te focussen op onze technische gebouwen, het mobiele netwerk, het vaste toegangsnetwerk en de datacenters.

In dit verband beschikt de 5G-technologie over ingebouwde gekalibreerde efficiëntiemechanismen. Op lange termijn wordt verwacht dat deze mechanismen het energieverbruik van het netwerk met een factor tot 10 zullen verminderen in vergelijking met het energieverbruik van 4G-netwerken. Ondanks de verwachte hoge toename van het dataverkeer zal de toename van het energieverbruik van ons mobiele netwerk dankzij de energieefficiëntie van 5G beperkt blijven tot slechts 40% tegen 2026.

In 2019 zijn we overgeschakeld op 100% hernieuwbare stroom. In de loop van de komende twee jaar zullen we de hoeveelheid lokaal geproduceerde stroom opdrijven door zonnepanelen te plaatsen op onze gebouwen die daarvoor geschikt zijn. We hebben de ambitie om onze huidige elektriciteitsproductie via zonnepanelen te vertienvoudigen. Tegen 2026 zullen we meer lokale elektriciteitsbronnen aanboren via investeringen in stroomafnameovereenkomsten en partnerships op lange termijn met Belgische wind- en zonneparken.

Scope 3: indirecte uitstoot afkomstig van onze waardeketen

Onze uitstoot van scope 3, die hoofdzakelijk komt van onze inkoopactiviteiten, is 17 keer groter dan de hoeveelheid die door onze eigen activiteiten wordt gegenereerd. Onze inkoopactiviteiten zijn goed voor ongeveer 94% van onze totale CO2-uitstoot in 2022. Om onze emissiereductiedoelstellingen te halen, stappen we standaard over op duurzame sourcing, wat gevolgen heeft voor onze manier van werken en de manier waarop we omgaan met onze leveranciers.

Intern passen we stapsgewijs onze manier van werken aan om koolstofuitstoot te vermijden:

  • Source less: indien mogelijk stappen we over op circulaire bedrijfsmodellen.
  • Source right: bij het inkopen van goederen en diensten passen we onze processen aan om de meest duurzame optie van de meest duurzame leverancier te kiezen. Met andere woorden integreren we milieuvereisten in de keuze van wat we kopen en van wie we het kopen.

Extern willen we de verandering versnellen door onze leveranciers actief te betrekken bij deze overgang. Via ons Supplier Engagement Program werken we samen met onze belangrijkste leveranciers om emissiereductiedoelstellingen vast te leggen die even ambitieus zijn als de onze en om jaarlijks op transparante wijze hun vooruitgang bekend te maken.

In het geval van belangrijke strategische leveranciers identificeren we voortdurend gebieden voor verbetering, bijvoorbeeld het valideren van (wetenschappelijk onderbouwde) emissiereductiedoelstellingen of het inkopen van hernieuwbare elektriciteit. We nemen de geïdentificeerde actiepunten op in contractuele bepalingen en vragen onze leveranciers zich ertoe te verbinden. Tegelijk helpen we hen met de verbetering van hun beheer van de klimaatverandering.

Circulariteit

We passen principes van de circulaire economie toe, zoals ecologisch ontwerp, leasing versus verkoop van toestellen, herstellen en refurbishen, en overeenkomsten voor gedeeld gebruik. Ze behoren tot de grootste hefbomen voor de vermindering van de indirecte uitstoot (scope 3).

Bij Proximus streven we ernaar om grondstoffen niet langer uit te putten maar opnieuw te gebruiken.

Onze ambitie is om tegen 2025 tot 90% van ons afval te hergebruiken of te recycleren en om tegen 2030 zero waste te zijn. De aanleg van netwerken en de fabricage van toestellen hebben een aanzienlijke invloed op het milieu.

Daarom integreren we de principes van circulariteit steeds vaker in onze bedrijfsmodellen. Zo gebruiken we minder nieuw materiaal, knappen we toestellen vaker op, verminderen we de hoeveelheid aangekochte goederen en verminderen we uiteindelijk onze uitstoot.

Voor de nieuwste en alle nieuwe generaties Customer-Premise Equipment (CPE) werken we samen met onze leveranciers aan hun duurzaam design om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Onze nieuwste Internet Box, waarvan de behuizing volledig uit gerecycleerd plastic bestaat, verbruikt in vergelijking met het vorige model 24% minder elektriciteit en heeft per stuk een 30% kleinere ecologische voetafdruk (CO2-uitstoot). Door onze apparatuur as-a-service aan te bieden en te verhuren, blijven we eigenaar van onze toestellen.

Na gebruik door een klant nemen we de toestellen terug, knappen we ze op en geven we ze een nieuwe bestemming bij een andere klant in plaats van nieuwe te kopen. Zo kunnen we meer dan 90% van onze modems en decoders refurbishen. De toestellen keren zo tot vier keer terug naar de markt voor we ze recycleren.

Een greep uit onze net-zero uitstoot initiatieven

Een greep uit onze circulaire initiatieven

Ontdek meer