De wereld verandert, de samenleving ondergaat een ongekende transformatie, terwijl de gevolgen van de opwarming van de aarde steeds tastbaarder worden. In deze globale context was de overgang naar een nieuwe strategiecyclus het juiste ogenblik om na te denken over ons doel en de grotere rol die we in de samenleving willen spelen.

Onze nieuwe missie is: 'Vastberaden bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien'. We bouwen actief aan een digitale wereld, gevormd door sterke connecties tussen mensen, gegevens, machines, ideeën en bedrijven.

Door hun gegevens te beschermen en onze netwerken te beveiligen, zorgen we ervoor dat mensen technologie kunnen vertrouwen en omarmen. Als iedereen de mogelijkheden van de technologie optimaal benut, zullen personen, gezinnen, bedrijven en overheden zich volledig kunnen ontplooien - en zal de samenleving daarvan de vruchten kunnen plukken.

Dit nieuwe doel vormde de inspiratie voor onze nieuwe driejarenstrategie voor 2023-2025: bold2025. Onze bold2025-strategie gaat verder in de richting die werd ingeslagen met #inspire2022. We hebben de naam 'bold' gekozen omdat we geloven dat we door vastberaden te zijn de meeste waarde zullen creëren voor de samenleving, onze klanten en onze aandeelhouders. Onze strategie steunt op drie uitzonderlijke sterktes - ons gigabitnetwerk, onze technologische troeven en onze mensen - die uitzonderlijke waarde zullen leveren aan onze stakeholders: de samenleving, onze klanten en onze aandeelhouders.

Een veranderende maatschappij maakt dat we onze missie moeten aanpassen

Deze nieuwe missie ligt aan de basis van een nieuwe strategie

Onze bold2025-strategie gaat verder in de richting die werd ingeslagen met #inspire2022. We kozen voor de naam bold, niet alleen omdat de huidige context sterk leiderschap en gedurfde keuzes vereist, maar ook om te benadrukken dat we enthousiast zijn over de verregaande ambities die we onszelf hebben gesteld. We geloven dat onze vastberadenheid ons in staat zal stellen een echte impact te creëren voor onze aandeelhouders, onze klanten en de maatschappij.