bold2025

onze driejarenstrategie

In 2023 zijn we gestart met onze nieuwe strategische cyclus bold2025. Het was het juiste ogenblik om na te denken over onze missie en de grotere rol die we willen spelen in de samenleving.

Onze nieuwe missie, 'Vastberaden bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien', vat het DNA van ons bedrijf. Ze steunt op drie dimensies:

We bouwen actief aan een digitale wereld (1) en spelen een unieke rol in het waarborgen van de betrouwbaarheid (2), veiligheid en soevereiniteit van deze digitale samenlevingen. Door te investeren in digitale toegankelijkheid en inclusie, en door actie te ondernemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde, zullen personen, gezinnen, bedrijven en overheden zich volledig kunnen ontplooien en zal de samenleving (3) daarvan de vruchten kunnen plukken.

We creëren immers de meeste waarde voor de samenleving door vastberaden te zijn. We hebben vastberadenheid getoond door onze fiberuitrol te versnellen. We hebben vastberadenheid getoond door volledig eigenaar te worden van BICS en Telesign. En we willen vastberaden blijven. Daarom hebben we onze nieuwe strategische cyclus voor 2023-2025 'bold2025' genoemd.

Een veranderende maatschappij maakt dat we onze missie moeten aanpassen

Vastberaden bouwen aan een
betrouwbare, digitale wereld die de
samenleving doet groeien

Deze nieuwe missie ligt aan de basis van een nieuwe strategie

Onze bold2025-strategie gaat verder in de richting die werd ingeslagen met #inspire2022. We kozen voor de naam bold, niet alleen omdat de huidige context sterk leiderschap en gedurfde keuzes vereist, maar ook om te benadrukken dat we enthousiast zijn over de verregaande ambities die we onszelf hebben gesteld. We geloven dat onze vastberadenheid ons in staat zal stellen een echte impact te creëren voor onze aandeelhouders, onze klanten en de maatschappij.

Zoals hieronder te zien is, is onze missie ook ons kompas, die ons leidt bij alles wat we doen en die onze negen verbintenissen in de domeinen milieu, maatschappij en governance (ESG) definieert: 

Vastberaden bouwen…

aan een betrouwbare

  • Cyberveiligheid voor onze klanten garanderen
  • Europa ondersteunen bij het bereiken van souvereiniteit
  • De hoogste normen voor ethiek en conformiteit toepassen

digitale wereld

  • Het best gigabitnetwerk voor België uitrollen
  • Digitale oplossingen ontwikkelen voor het dagelijkse leven
  • Mensen en toestellen wereldwijd verbinden

die de samenleving doet groeien.

  • Voluit gaan in de strijd tegen de opwarming van de aarde
  • Investeren in digitale toegankelijkheid, inclusiviteit en bijscholing
  • Een inspirerende en inclusieve werkomgeving bevorderen

Dankzij onze uitzonderlijke sterktes...

...creëren wij meerwaarde voor onze stakeholders

Bijdragen aan de SDG's

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de VN leggen de wereldwijde prioriteiten voor duurzame ontwikkeling voor 2030 vast en willen overheden, bedrijven en de samenleving in het algemeen mobiliseren rond gemeenschappelijke doelstellingen en resultaten.

Als leverancier van toekomstzekere connectiviteit en digitale diensten is er voor ons een rol weggelegd bij het bereiken van deze doelstellingen. Onze negen ESG-verbintenissen zijn direct gelinkt aan zeven SDG's van de VN, met name aan SDG 8 ('Waardig werk en economische groei') en SDG 9 ('Industrie, innovatie en infrastructuur'). Daarnaast geloven we dat Proximus via zijn activiteiten, corporate governance en strategische prioriteiten ook een - positieve of negatieve - impact kan hebben op SDG 4 ('Kwaliteitsonderwijs'), SDG 5 ('Gendergelijkheid'), SDG 12 ('Verantwoorde consumptie en productie'), SDG 13 ('Klimaatactie') en SDG 16 ('Vrede, justitie en sterke publieke diensten').

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen