Een digitale maatschappij die zorg draagt voor onze planeet

Bijdragen aan de groene transitie

Proximus speelt een dubbele rol in de strijd tegen de klimaatverandering. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen en zetten de stap naar een circulaire economie. Tegelijk ontwikkelen we technologie en oplossingen om consumenten, bedrijven en organisaties in staat te stellen hun eigen voetafdruk te verkleinen.

Onze net zero-doelstellingen.

In 2022 heeft het SBTi (Science Based Targets initiative) onze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Greenhouse Gases - GHG) op korte en lange termijn gevalideerd. Concreet hebben we ons ertoe verbonden om tegen 2040 in onze hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken tegenover basisjaar 2020, tien jaar vroeger dan de ambitie van België voor 2050. Deze doelstelling houdt in dat we onze totale (directe en indirecte) uitstoot effectief met minstens 90% verminderen en dat we een beroep doen op koolstofverwijderingstechnologie voor de resterende uitstoot (minder dan 10%).

De verwezenlijking van onze doelstellingen verloopt in twee fasen:

Doelstellingen op korte termijn:

  • De totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 1 en 2 tegen 2030 met 95% verminderen (ten opzichte van basisjaar 2020).
  • Jaarlijks 100% van onze elektriciteit uit hernieuwbare energie blijven halen.
  • De totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 3 tegen 2030 met 60% verminderen (ten opzichte van basisjaar 2020).

Doelstellingen op lange termijn:

  • De totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 1 en 2 van 2030 tot en met 2040 op minstens 95% houden (ten opzichte van basisjaar 2020).
  • De totale uitstoot van broeikasgassen voor scope 3 tegen 2040 met 90% verminderen (ten opzichte van basisjaar 2020). Om onze net zero-doelstelling te bereiken, moeten we op de drie scopes werken. Voor een telecom- en ICT-operator zoals Proximus ligt het meeste werk echter in het verminderen van de uitstoot van scope 3.
image not available

We verbinden ons ertoe om tegen 2040 in onze hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken en willen een toonaangevende rol spelen in de groene transitie in België.

Duurzaam zijn in alles wat we doen

We verbinden ons ertoe om tegen 2040 in onze hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken, een echt circulair bedrijf te zijn tegen 2030 en we stellen onze klanten in staat hun impact op het milieu te verminderen.

De weg naar net-zero uitstoot en ware circulariteit

Proximus verbindt zich ertoe om tegen 2040 in zijn hele waardeketen net zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken en een echt circulair bedrijf te zijn tegen 2030.

Meer over onze milieustrategie

De transitie naar een groenere samenleving mogelijk maken

De digitalisering van de maatschappij heeft het potentieel om het zowel onze klanten als ook België in zijn geheel mogelijk te maken hun CO₂-uitstoot te verlagen en energie te besparen.

Meer over het potentieel van de digitale maatschappij ten gunste van onze planeet

Samenwerkingen & certificaten

Onze ambities als bedrijf zijn niet min. We vertrouwen op samenwerkingen om onze impact te vergroten en laten ons leiden door certificaten om het in de toekomst nog beter te doen.

Lees meer over onze samenwerkingen & certificaten