Sponsoring

Proximus ondersteunt culturele en sportieve organisaties en sponsort tal van evenementen.

We willen hiermee een actieve maatschappelijke rol spelen en mensen dicht brengen bij wat voor hen belangrijk is maar ook de emotionele band tussen mensen versterken als ze samenkomen rond wat hen nauw aan het hart ligt.

Wenst u van ons sponsoringprogramma te genieten?

Bent u verantwoordelijk voor een organisatie of een evenement en wenst u van ons sponsoringprogramma te genieten? We danken u van harte voor uw belangstelling in onze onderneming.

Gezien de talrijke sollicitaties die elke dag in ons departement binnenkomen, zijn we verplicht een strategische lijn aan te houden waarop we ons baseren om sponsoringdossiers te selecteren. We onderzoeken de mogelijkheid om evenementen en organisaties te sponsoren op het gebied van sport ( voetbal, wielrennen, esport ), cultuur ( muziek, festivals), amusement.

Wij geven de voorkeur aan structurele partnerschappen op lange termijn en niet aan eenmalige evenementen. Aanvragen moeten bij ons worden ingediend ten minste 3 maanden vóór de begindatum van het eerste evenement.

Omwille van het milieu kunnen wij niet positief reageren op verzoeken om gadgets en tombola-prijzen. Wij beperken de productie van dit soort materiaal tot het strikt noodzakelijke en wij hebben geen voorraad.

Sponsoring aanvragen

Proximus sponsoring

We zijn als sponsor actief in de volgende domeinen:

Sport

Muziek

Cultuur

Amusement