Transparantieverklaring

Overeenkomstig de statuten van Proximus werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3% en 7,5%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van Proximus, kunnen verstuurd worden naar:

Transparantieverklaringen i.v.m. participatie in Proximus - lopend jaar

(voorbije jaren)

  Stemrechten Totaal incl. gelijkgestelde
financiële instrumenten
 
Drempel
overschreden op
Datum
kennisgeving
Emittent Reden
kennisgeving
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
Notificatie Persbericht
23/05/2022 24/052022 Blackrock Inc. > 5% 17.084.870 5,05 19.502.298 5,77    
19/05/2022 23/052022 Blackrock Inc. < 5% 16.576.558 4,90 19.769.007 5,85  
05/05/2022 06/05/2022 Blackrock Inc. > 5% 17.885.787 5,29 19.609.797 5,80    
21/04/2022 25/04/2022 Blackrock Inc. < 5% 16.893.662 5,00 19.003.040 5,62    
07/04/2022 11/04/2022 Blackrock Inc. > 5% 16.991.604 5,03 19.267.131 5,70    
29/03/2022 30/03/2022 Blackrock Inc. < 5% 15.899.684 4,70 19.310.109 5,71    
28/03/2022 30/03/2022 Blackrock Inc. > 5% 17.186.212 5,08 19.701.381 5,83    
25/03/2022 28/03/2022 Blackrock Inc. < 5% 16.701.096 4,94 19.125.445 5,66  
28/03/2022 28/03/2022 Blackrock Inc. > 5% 17.129.572 5,07 19.188.304 5,68  
11/03/2022 14/03/2022 Blackrock Inc. < 5% 16.081.527 4,76 20.193.391 5,97    
31/01/2022 02/02/2022 Blackrock Inc. > 5% 17.144.751 5,07 20.103.111 5,95