Transparantieverklaring

Overeenkomstig de statuten van Proximus werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3% en 7,5%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van Proximus, kunnen verstuurd worden naar:

Transparantieverklaringen i.v.m. participatie in Proximus - lopend jaar

(voorbije jaren)

  Stemrechten Totaal incl. gelijkgestelde
financiële instrumenten
 
Drempel
overschreden op
Datum
kennisgeving
Emittent Reden
kennisgeving
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
Notificatie Persbericht
31/07/2020 03/08/2020 Blackrock Inc. > 5% 17.268.816 5,11 18.255.468 5,40    
30/07/2020 31/07/2020 Blackrock Inc. < 5% 16.874.706 4,99 17.956.247 5,31    
28/07/2020 29/07/2020 Blackrock Inc. > 5% 16.910.903 5,00 18.016.263 5,33  
20/07/2020 21/07/2020 Blackrock Inc. < 5% 16.645.587 4,92 17.474.954 5,17    
25/06/2020 26/06/2020 Blackrock Inc. >5% 16.971.183 5,02 17.266.264 5,11    
24/06/2020 25/06/2020 Blackrock Inc. <5% 16.878.317 4,99 17.156.525 5,08  
24/04/2020 27/04/2020 Blackrock Inc. >5% 17.059.824 5,05 17.987.180 5,32    
21/04/2020 22/04/2020 Blackrock Inc. <5% 16.846.817 4,98 17.791.299 5,26