Transparantieverklaring

Overeenkomstig de statuten van Proximus werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3% en 7,5%. De wettelijke drempel bedraagt 5% en elk veelvoud van 5%.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 en de statuten van Proximus, kunnen verstuurd worden naar:

Transparantieverklaringen i.v.m. participatie in Proximus - lopend jaar

(voorbije jaren)

  Stemrechten Totaal incl. gelijkgestelde
financiële instrumenten
 
Drempel
overschreden op
Datum
kennisgeving
Emittent Reden
kennisgeving
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
# stemrechten
na kennisgeving
transactie
% stemrechten
op een totaal van
338.025.135 aandelen
Notificatie Persbericht
19/02/2021 23/02/2021 Blackrock Inc. < 5% 16.844.452 4,98 17.383.484 5,14    
12/02/2021 15/02/2012 Blackrock Inc. > 5% 17.113.631 5,06 17.996.854 5,32    
11/02/2021 12/02/2021 Blackrock Inc. < 5% 16834542 4,98 17829236 5,27    
09/02/2021 10/02/2021 Blackrock Inc. > 5% 17.042.951 5,04 18.026.365 5,33  
29/01/2021 01/02/2021 Blackrock Inc. < 5% 16.704.478 4,94 17.848.810 5,28    
26/01/2021 27/01/2021 Blackrock Inc. > 5% 16.948.539 5,01 17.971.426 5,32    
25/01/2021 26/01/2021 Blackrock Inc. < 5% 16.850.177 4,98 17.848.436 5,28