Sustainable Finance Framework

Sustainability (duurzaamheid) wordt steeds belangrijker voor klanten, leveranciers en werknemers, maar ook voor zowel particuliere als institutionele investeerders. Om hen duidelijke en transparante informatie te verschaffen over zijn strategie inzake groene en sociale investeringen, heeft Proximus zijn kader voor duurzame financiering gepubliceerd.

Dit document, dat van toepassing zal zijn op elk groen of sociaal financieringsinstrument dat door Proximus wordt uitgegeven, specificeert de classificatielogica, de ontvankelijkheidscriteria, de toepasselijke milieu- en sociale due diligence-vereisten en het verificatieproces voor duurzame financiering, evenals een reeks principes en vereisten voor rapportering.

Het kader is beoordeeld door Sustainalytics, een onafhankelijk bedrijf dat de duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen beoordeelt op basis van hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG). Sustainalytics heeft gecertificeerd dat het voldoet aan de Groene en Sociale Principes van de LMA (Loan Market Association) en ICMA (International Capital Market Association).

Bestanden