5G & gezondheid

Zelfrijdende auto's, leveringsdrones, in real time volgen waar je voertuigen zich bevinden, operaties op afstand, een hele film in amper enkele seconden downloaden: 5G betekent een revolutie voor ons dagelijkse leven de komende jaren en dat allemaal dankzij hogere snelheden en een hyperactief netwerk.

Maar misschien vraag je je wel af wat de impact zal zijn van de uitrol van het 5G-netwerk van Proximus in België of de gevolgen van 5G voor je gezondheid. Kan dit veelbelovende netwerk onze gezondheid schaden?
Aanvankelijk zal 5G in hetzelfde frequentiebereik uitzenden als de bestaande 2G-, 3G-, 4G- en wifinetwerken. Ondanks een aanzienlijk aantal onderzoeken die de afgelopen 30 jaar zijn uitgevoerd, werd er geen negatieve impact vastgesteld van werken in dit frequentiebereik. Op langere termijn zal 5G ook worden gebruikt voor zogenaamde 'millimetergolven': kortere golven die niet zo ver uitzenden en dus meer en kleinere antennes nodig hebben.

In alle Europese landen wordt 5G ingevoerd binnen de grenzen van de veiligheidsstandaards die worden voorgeschreven door onafhankelijke internationale organisaties. Het oordeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een onafhankelijk instelling, is duidelijk: er is geen onomstotelijk bewijs dat de technologie waarop 5G is gebaseerd gezondheidsrisico's inhoudt – "ondanks tal van onderzoeken wijst niets erop dat blootstelling aan lage elektromagnetische velden gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid". Bij Proximus reageren we door voortdurend onderzoek te doen naar nieuwe technologieën, onze klanten voor te lichten en te adviseren over welke voorzorgsmaatregelen ze moeten treffen.

Blootstelling voortvloeiend uit mobiele netwerken

Om stem-, data- of sms-signalen tussen telefoons (en andere toestellen) en mobiele antennes over te brengen, maken mobiele netwerken gebruik van radiogolven in specifieke frequentiebanden. Die radiogolven creëren een elektromagnetisch veld (EMF). Het niveau van dat veld wordt streng gereglementeerd én gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alle wettelijke bepalingen worden nageleefd. De blootstelling aan dergelijke radiogolven, zoals ze worden gecreëerd door mobiele netwerken, maar ook door alle elektrische toestellen, wordt geregeld door standaards die worden bepaald door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), die zich voor die standaards baseren op uitgebreide studies van de beschikbare wetenschappelijke bewijzen. De grenzen en standaards van de ICNIRP worden aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor toestellen in alle landen en hebben een ruime veiligheidsmarge. 2G-, 3G-, 4G- en 5G-apparatuur – zowel mobiele toestellen als basisstations – moeten allemaal voldoen aan dezelfde veilgheidsvereisten.

Om die reden zullen de vermogensniveaus van de radiosignalen van 5G-radioapparatuur van gelijkaardige of lagere magnitude zijn dan die van vorige netwerken. 5G-toestellen zijn ontworpen en getest om te voldoen aan de vastgelegde blootstellingsgrenzen voor radiogolven. In landen die de internationale aanbevelingen volgen, liggen de eigenlijke emissieniveaus duidelijk onder die grenzen en dat zal ook met de komst van 5G zo blijven.
Bij Proximus werken we al aan de uitbouw en verbetering van ons mobiele netwerk sinds de ingebruikname ervan ruim 30 jaar geleden. In alle fases van die ontwikkeling waren – en blijven – de gezondheid en veiligheid van onze klanten en het grote publiek onze topprioriteit. 

In België leggen alle drie de gewesten standaards op die duidelijk strenger zijn dan de normen die internationaal zijn aanbevolen. Bovendien zijn in die standaards ook nog eens grote veiligheidsmarges ingebouwd.

Vergelijking van de blootstellingsnormen. Nederland, Duitsland en Frankrijk volgen de internationale aanbeveling. De Vlaamse norm bedraagt 25% van deze aanbeveling en de Brusselse norm 2%. In Wallonië wordt de norm bepaald per antenne per operator en per technologie. Dit komt neer op een lagere limiet dan de Vlaamse norm.

Impact van je mobiele telefoon / geconnecteerd toestel

Het is een wijdverspreide misvatting dat extra antennes meer straling creëren. In werkelijkheid heb je een slecht bereik als je telefoon het moeilijk heeft om verbinding te maken met de dichtstbijzijnde netwerkantenne (bijvoorbeeld omdat die ver van je woning staat of omdat je huis goed geïsoleerd is). In zo'n geval moet je mobiele telefoon of tablet al zijn vermogen aanspreken. Een betere antennedekking optimaliseert de uitwisseling van elektromagnetische golven tussen de antenne en de handsets.

Wat is het stralingsniveau (de SAR-waarde) van je mobiele telefoon?

Het stralingsniveau of de SAR-waarde (Specific Absorption Rate) van een toestel is de maateenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het lichaam opneemt bij het gebruik van een draadloos toestel (mobiele telefoon, tablet enz.). De maximum toegestane stralingswaarde in Europa is 2 watt/kg.
De SAR-waarde van een specifiek toestel vind je terug in onze gsm-catalogus. In België voerde Volksgezondheid 5 SAR-categorieën in:

the radiation level (SAR value) of your mobile phone

Opmerking: de eigenlijke SAR-waarde ligt meestal lager dan de opgegeven maximumwaarde, aangezien je mobiele telefoon niet meer energie gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Hoewel er geen verband is vastgesteld tussen mobiele toestellen en mogelijke gevolgen voor de gezondheid kun je indien gewenst wel voorzorgsmaatregelen treffen om de blootstelling van je kinderen aan elektromagnetische golven te beperken. Kies in dat geval voor een telefoon met een lage stralingswaarde (bv. een toestel uit de categorie A of B), laat ze een oortje dragen wanneer ze bellen of laat ze enkel bellen wanneer de verbinding goed is (bv. wanneer je in de buurt bent van een zendmast).

Alle mobiele telefoons die Proximus verkoopt, worden geleverd met oortjes.