Child Focus en Proximus werken samen aan een veilig internet voor kinderen!

Nu donderdag 26 oktober gaan ongeveer 120 door Child Focus opgeleide medewerkers van Proximus op bezoek in meer dan 260 klassen uit het lager onderwijs in België om leerlingen te sensibiliseren omtrent de troeven én de risico's van internet.

De Proximus-vrijwilligers willen de voordelen van verstandig omgaan met internet aantonen en kinderen bewust maken van de mogelijke gevaren.

We moeten kinderen aan het denken zetten over de gevolgen van wat ze op internet doen, om ze te leren hun privacy op sociale netwerken af te schermen en zoveel mogelijk uit hun internetervaring te halen.

Preventie blijft dus onmisbaar. Belgische jongeren zijn net als hun Europese leeftijdsgenoten verslingerd aan internet maar springen er niet altijd voorzichtig mee om. De Europese Commissie wijst erop dat één op de drie internetgebruikers een kind is en dat kinderen steeds meer tijd spenderen aan sociale media, onlinegames en mobiele apps. Surfen op internet biedt duizenden interessante mogelijkheden, maar stelt jongeren ook bloot aan bedreigingen als cyberpesten, hatespeech en misleidende reclame. Het doel van deze vorming is kinderen aan te zetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van digitale middelen.

foto van iemand die gequote wordt

Vorming aanbieden op het vlak van nieuwe technologieën is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Proximus. Via ons partnership met Child Focus sensibiliseren we kinderen vanaf zeven jaar én hun onderwijzers omtrent verantwoord internetgebruik. Het succes van deze campagnes bewijst dat we inspelen op een reële behoefte aan omkadering en informatie in dit domein en onze medewerkers kijken er elk jaar opnieuw naar uit om hun kennis met schoolkinderen te delen. Dit project is een voorbeeld van een zeer geslaagde samenwerking tussen een bedrijf als Proximus en de burgermaatschappij.

Een uniek en efficiënt intersectorieel partnerschap, al zes jaar lang

Sinds 2011 gaan door Child Focus gecoachte Proximus-medewerkers tweemaal per jaar op bezoek in bijna 300 klassen in België om duizenden leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar te sensibiliseren. De kinderen worden op een interactieve manier gestimuleerd om na te denken over hun gedrag op internet. Onze Proximus-vrijwilligers hebben intussen al aan zo'n 77.000 kinderen vorming verstrekt.

Onderwijzers spelen een cruciale rol...

Sensibilisering is een eerste stap. Het uiteindelijke doel is het internetgedrag van kinderen te veranderen. Daarvoor is een uur vorming niet voldoende. Om die reden vragen we de onderwijzers ten eerste actief deel te nemen aan de sessie. De onderwijzer wordt door de trainer voorgesteld als de vertrouwenspersoon bij wie leerlingen terechtkunnen met vragen en eventuele problemen. Ten tweede krijgt elke onderwijzer een brochure van Child Focus met een overzicht van de beschikbare middelen om de leerlingen verder te onderwijzen over internetveiligheid en bepaalde punten uit te diepen tijdens hun lessen. Dit lesmateriaal is eveneens beschikbaar op de website van Child Focus.

Een hulplijn voor iedereen

Child Focus baat als Belgisch Centrum voor Veilig Internet ook een e-Safety-hulplijn uit. Deze dienst is bestemd voor alle internetgebruikers: kinderen, tieners, ouders, medewerkers uit de educatieve sector (leerkrachten, schooldirecteurs, opvoeders, sociaal werkers, enz.) die vragen hebben over veilig en verantwoord internetgebruik en/of een internetprobleem hebben. Deze hulplijn is bereikbaar via het noodnummer van Child Focus, 116 000.

Meer info op www.clicksafe.be, de preventieportaalsite van Child Focus voor internetveiligheid.

Praktische informatie

Wilt u een school bezoeken die deelneemt aan het project?

Neem dan een kijkje in de lijst van deelnemende scholen die op donderdag 26 oktober het bezoek krijgen van een Proximus-medewerker.

Voor het exacte tijdstip en de contactpersonen kunt u terecht bij de persdienst van Proximus.

Printen

Deel dit nieuws via