Meer dan 50% van de kleine ondernemingen heeft geen aangepaste website

Ondernemers begrijpen het belang van de digitale transformatie en beginnen er ook stilaan op in te spelen, maar er blijven toch nog een aantal werkpunten. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde 'Baromètre 2018' van het Agence du Numérique, die de digitale maturiteit van de Waalse ondernemingen meet. In een gemeenschappelijk initiatief bieden Proximus, Google en Technobel zelfstandigen en kleine ondernemingen een reeks opleidingen aan om hen voor de digitale uitdagingen te sensibiliseren.

Conclusies van de barometer van de digitale maturiteit van de Waalse ondernemingen

Wat de digitale basisinfrastructuur betreft, zijn computers en supersnel internet goed ingeburgerd bij onze ondernemingen. De barometer heeft echter ook uitgewezen dat slechts 41% van hen een website bezit, een lichte vooruitgang (+1).

Inzake digitale transformatie van de bedrijfsstrategie zien we dat de Waalse bedrijven het digitale kanaal in grote mate hebben omarmd, maar dat ze het nog onvoldoende gebruiken om hun klanten nieuwe diensten met toegevoegde waarde te bieden of om hun business heruit te vinden en uit te breiden. Slechts 47% van de bedrijven maakt op professionele wijze gebruik van de sociale media, slechts 13% van de websites biedt de mogelijkheid om online producten en diensten te bestellen en 10% van de bedrijven heeft in 2017 ten minste één medewerker in een digitaal domein opgeleid.

De laatste nationale telecomenquêtes van Proximus bij professionele klanten in het segment van de kleine ondernemingen wijzen precies in dezelfde richting als de barometer van het AdN. Er valt op te merken dat iets meer dan 50% van de zelfstandigen en kleine ondernemingen nog niet over een website beschikt. En van de 50% die wel een website heeft, gebruikt slechts 22% die op een actieve manier. Een website die niet actief is, betekent zoveel als een niet-functionele website, omdat de rangschikking in Google achterop blijft en de website minder kans maakt om verkeer en omzet te genereren.

Sensibiliseringsmaatregelen voor de digitale uitdagingen

De moeilijkheden die ondernemers in het kader van de digitalisering ondervinden zijn vaak ontoereikende informatie en een tekort aan digitale competenties binnen het bedrijf, naast tijdgebrek.

Digital Workshops Al deze vaststellingen tonen aan dat de maatregelen m.b.t. sensibilisering voor de digitale uitdagingen meer dan ooit actueel zijn om lokale ondernemingen te helpen met hun digitalisering. De noodzaak van permanente opleiding, zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders, blijft een belangrijke prioriteit. Gezien de snelheid waarmee nieuwe technologieën op de markt verschijnen en hun impact op alle businessdomeinen, is het dringend nodig dat iedereen zijn digitale competenties uitbreidt en verdiept.

Om iets te doen aan deze problematiek gaat Proximus met Google en Technobel in zee om in heel België opleidingen te organiseren. Concreet zullen vóór het eind van het jaar in het zuiden van het land een hele reeks gratis workshops worden georganiseerd: in Brussel, Luik, Marche-en-Famenne, Charleroi, Bergen, Waver en Namen. Tijdens deze digitale workshops zullen de deelnemers concrete informatie kunnen inwinnen:

  • informatie om een duidelijk beeld te krijgen van de inhoud die voor hun website cruciaal is;
  • tips om meer bezoekers naar hun site te lokken;
  • informatie over optimalisering m.b.t. de zoekmotoren en advertenties op Google;
  • tricks om hun bezoekers ertoe te overhalen klant te worden;
  • tips om hun site geschikt te maken voor alle types toestellen: smartphone, tablet of pc.

Dit initiatief staat niet op zichzelf, maar moet in combinatie worden gezien met andere, zoals de 50 'Bizz Smartcafé'-sessies die in 2017 werden georganiseerd in de Proximus-verkooppunten, of recenter nog, de opleidingen in het kader van het Google Digitaal Atelier, dat in 2018 werd gelanceerd en nog altijd loopt.

Proximus neemt zijn rol van digitale partner voor zelfstandigen en kleine ondernemingen ter harte om hen bij deze digitale transformatie te begeleiden en op te leiden, omdat het henzelf vaak aan tijd en technische kennis ontbreekt.

Een commercieel doel hebben deze opleidingen niet: er worden geen producten of diensten in voorgesteld. De bovenstaande vaststelling heeft de marketingteams van Proximus er echter toe aangezet om een nieuw aanbod voor onlineaanwezigheid uit te werken op maat van kleine ondernemingen. Dankzij dit eenvoudige, kant-en-klare aanbod kunnen ze zich toeleggen op wat echt belangrijk is voor hen: hun business en hun klanten.

De ‘Baromètre 2018’, die de digitale maturiteit van de Waalse ondernemingen meet, is beschikbaar op www.digitalwallonia.be/entreprises2018.

Data en plaatsen van de workshops : www.proximus.be/workshops.

Print

share this article via