Proximus en Port of Antwerp bereiden de digitale transformatie van de haven voor met de uitbouw van een privaat 5G-netwerk

Proximus en Port of Antwerp hebben een Memorandum of Understanding ondertekend voor het project ‘De Digitale Schelde’. In het kader van dat project zal Proximus een privaat 5G-netwerk uitbouwen dat een drijvende factor kan zijn voor innovatie en digitale transformatie in de Antwerpse haven. Tijdens een pilootfase van zes maanden zullen verschillende concrete toepassingen worden getest die een beter inzicht bieden in de mogelijkheden van 5G in een industriële context.

Het project ‘De Digitale Schelde’ omvat de uitbouw door Proximus, op basis van een testlicentie, van een mobiel netwerk dat specifiek voor Port of Antwerp wordt opgezet. Op dat netwerk zullen beide partners in een co-creatiemodus het potentieel van 5G voor verschillende industriële toepassingen testen en evalueren. ‘De Digitale Schelde’ zal de ontwikkeling van huidige en toekomstige use cases ondersteunen en op die manier de digitale transformatie van de haven stimuleren.

De mogelijke toepassingen bevinden zich in uiteenlopende domeinen. Zo kunnen sleepboten met elkaar en met de haven worden geconnecteerd om een efficiëntere coördinatie van de scheepvaart mogelijk te maken. Door mensen en hun hulpmiddelen met elkaar te verbinden, zal de komst van een privaat 5G-netwerk bovendien voor belangrijke efficiëntiewinsten zorgen, bijvoorbeeld via draadloze camerabewaking of het inzetten van drones voor securitytoepassingen of voor inspecties. In de toekomst kunnen daar ook zelfrijdende wagens in het havengebied of AR/VR-toepassingen voor trainingen en coaching op afstand bij komen.

Proximus engageert zich om te investeren in de fysieke uitbouw van een netwerk dat toelaat de mogelijke waardecreatie van 5G af te toetsen. Port of Antwerp zal zich toeleggen op de concrete ontwikkeling van use cases die op het 5G-netwerk kunnen worden getest, waarbij Proximus doorgedreven ondersteuning en consultancy biedt.

Veiligheid en dekking gaan hand in hand

Vanuit technisch oogpunt zullen Proximus en Port of Antwerp gebruikmaken van een non-standalone architectuur die volledig beantwoordt aan de 3GPP-standaardisatie in de kern van het netwerk. Het 5G-netwerk wordt bovendien verbonden met het bestaande MPLS-bedrijfsnetwerk van Port of Antwerp, en wordt zo een belangrijke enabler voor de digitale transformatie van het havenbedrijf.

Na de activering van het 5G-netwerk in de ICT-infrastructuur van Port of Antwerp zullen de verschillende toepassingen gedurende zes maanden worden getest in een beperkte zone binnen het havengebied. Op het einde van deze pilootfase volgt een eerste evaluatie. De uiteindelijke bedoeling van Proximus is om de mogelijkheden van 5G-connectiviteit in het volledige havengebied te verkennen en het private netwerk van Port of Antwerp te combineren met het publieke mobiele netwerk, dat dekking biedt in het hele land. Voor de uitwerking van dit project maakt Proximus gebruik van de netwerkapparatuur van leverancier Nokia.

Het is al langer duidelijk dat bedrijven vragende partij zijn om de concrete toepassingen die 5G met zich zal meebrengen, te testen in een reële en veilige context. Private mobiele netwerken maken massale gegevensverwerking, robotisering en automatisering mogelijk in een speciaal ontworpen mobiele omgeving. Deze manier van werken verzekert de betrouwbaarheid, veiligheid, capaciteit, lage latentie en performantie die noodzakelijk zijn om bedrijfskritische en cruciale toepassingen met het nodige vertrouwen te testen.

foto van iemand die gequote wordt

Proximus is op het vlak van 5G altijd een voorloper geweest. We waren de eerste operator van het land om 5G te testen in 2016, en voerden in 2018 de eerste succesvolle 5G-outdoortest in België uit. We zijn dan ook erg tevreden dat we met Port of Antwerp in zee kunnen gaan voor dit project. Dit gaat verder dan het testen van alleen de technologie, aangezien we concrete toepassingen ontwikkelen in samenspraak met een belangrijke industriële speler als Port of Antwerp. Het succes van 5G in een B2B-omgeving zal liggen in het begrijpen van de behoeften van de klant en het gezamenlijk ontwikkelen van waardevolle use cases, niet alleen het inzetten van nieuwe netwerktechnologie. We zetten met andere woorden een nieuwe stap in de richting van een effectieve 5G-uitrol, van zodra het daarvoor benodigde spectrum beschikbaar is. Ondertussen bereiden we ons uiteraard voor om in de toekomst een naadloze integratie met het openbare netwerk te verzekeren. Gezien het belang van 5G voor een digitaal België verwelkomen we het recente initiatief van het BIPT, dat op zoek is naar manieren om de huidige impasse rond het spectrum te doorbreken. Een spoedige beslissing over de definitieve toewijzing van het spectrum in het kader van een veiling blijft evenwel een noodzaak.

Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation Officer bij Port of Antwerp

"De haven van Antwerpen is bijzonder rijk aan potentiële toepassingen voor 5G. Daarom willen we de komst en uitrol van 5G in het havengebied voorbereiden. We zijn namelijk bewust van het feit dat er nog veel te leren valt. De samenwerking met Proximus laat ons bovendien toe na te gaan of ons eigen glasvezelnetwerk een hefboom kan zijn voor een versnelde uitrol."

Printen

Deel dit nieuws via