Internet Safe and Fun Day 2020

Op woensdag 4 maart gaan medewerkers van Proximus, Sopra Steria, Xylos en Microsoft vrijwillig langs in scholen om kinderen bewust te maken van een veilig en verantwoordelijk internetgebruik.

Meer dan 100.000 leerlingen gesensibiliseerd

Nu woensdag 4 maart stappen 70 medewerkers van Proximus die werden opgeleid door Child Focus, vrijwillig naar meer dan 140 klassen uit het lager onderwijs in België. Daar zullen ze meer dan 3500 leerlingen wijzen op de troeven van internet, maar ook op de risico's die eraan verbonden zijn. Tijdens interactieve lessen zullen de kinderen aan de hand van vragen aan het nadenken worden gezet over hun gedrag online.

Dankzij deze actie, die sinds 2010 twee keer per jaar wordt georganiseerd, werden al meer dan 100.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar gesensibiliseerd.

Ook aandacht voor de leerkrachten

Het is uiteraard in de eerste plaats de bedoeling om de kinderen te sensibiliseren, maar ook de leerkrachten blijven niet in de kou staan: ze krijgen van de vrijwilligers materiaal dat hen kan helpen om aan internetopvoeding te doen. Aan de hand van de 'Catalogus van het preventiemateriaal van Child Focus rond jongeren en het internet' kunnen ze dieper ingaan op bepaalde aspecten van de problematiek.

Printen

Deel dit nieuws via